spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Turneringsregler

Dessa regler gäller för turneringar på vår plattform.

Turneringsreglerna som listas här ska vara ett komplement till våra Användarvillkor, och inte ersätta dessa. I händelse av diskrepans mellan Turneringsreglerna och Användarvillkoren, ska Användarvillkoren äga företräde.

Notera: Regel 1,5, 2,4 och 2,5 gäller endast för turneringar som tillämpar blinds och/eller dealerknapp.

1. Allmänt
1.1

Vi kommer alltid att prioritera ett rättvist spel när beslut fattas. Ovanliga omständigheter kan därför innebära att beslut som främjar ett rättvist spel kan prioriteras över en teoretisk regel.

1.2

Alla turneringar startar enligt schemalagd tid i turneringslobbyn. Vi förbehåller oss rätten att flytta eller ställa in en turnering utan meddelande i förväg.

1.3

Viktig information om varje turnering, bland annat blindstruktur, rundornas längd, rebuys och information om pauser, kan hittas genom att välja turneringen i lobbyn och dubbelklicka på den (dator), eller genom att klicka på själva turneringen i lobbyn (mobil). Vi förbehåller oss rätten att ändra förutsättningarna i en turnering när som helst utan meddelande i förväg.

1.4

Platser tilldelas slumpmässigt. Byte av plats är ej tillåtet.

1.5

Knappen placeras på plats 1 när spelet startar.

1.6

En satsning och tre höjningar är tillåtet i turneringar med Fixed Limit. Det finns ingen gräns för antal höjningar i turneringar med Pot Limit och No Limit.

1.7

Priser delas ut såsom anges i turneringslobbyn, förutom då en deal genomförs (se regel 8.1) eller då turneringen ställs in eller avbryts (se vår policy för avbrutna turneringar nedan). Prisstrukturen är inte slutgiltig förrän anmälan stängts och perioden för rebuy och/eller addon har avslutats.

1.8

För att få göra rebuys i en rebuy-turnering, måste du ha pengar tillgängliga på ditt konto. Medel som vid tidpunkten används i andra spel eller hålls i annan valuta räknas inte som tillgängliga.

1.9

Sen anmälan: Sen anmälan är tillåten i de flesta turneringar. Perioden för sen anmälan varierar men kommer alltid att visas på turneringsbiljetten i Quick Seat-lobbyn, i informationspanelen under Turneringar och överst i turneringslobbyn för den specifika turneringen. Tiden för sen anmälan visas i klocktid (i motsats till speltiden i turneringen). Om en turnering till exempel startar kl. 9:00 och har 90 minuter för sen anmälan, kommer registreringen att stänga kl. 10.30. Sen anmälan stänger i förtid om prisplatserna har nåtts.

Notera att varje spelare endast kan delta i en turnering en gång såvida inte re-entry är tillåtet, vilket då anges i turneringslobbyn. Det är inte tillåtet för spelare att använda flera konton för att delta i samma turnering. Detta kan medföra straff som varning, diskvalificering från turneringen (med helt eller delvis indragna vinster), och avstängning från vår plattform.

1.10

Avanmälan: De flesta turneringar tillåter avanmälan fram till en tid som anges i turneringslobbyn för varje turnering, vilken kan variera mellan olika event. Spelare som har vunnit sin plats genom en satellit kan avanmäla sig om eventet tillåter det, men spelarna kommer då att få turneringspengar (T-pengar) eller en biljett i utbyte mot sin plats. T-pengar kan användas till inköp i våra andra turneringar Se här för mer information.

Vissa satelliter avslutas efter att målturneringen startat men under perioden för sen anmälan. I sådana fall placeras satellitvinnare direkt i målturneringen när satelliten avslutas.

Notera: Tider för anmälan och avanmälan kan variera, och inte alla turneringar tillåter avanmälan. Kontrollera informationen i turneringslobbyn för exakta villkor för anmälan i varje turnering. Vi förbehåller oss rätten att ändra tider för anmälan och avanmälan utan meddelande i förväg.

Spelare som stänger av sig själva under en flerdagarsturnering kan fortfarande spela färdigt sina pågående turneringar. Detta innebär också att spelare som stänger av sig själva på vår plattform efter att ha kvalificerat sig för dag 2 i en flerdagarsturnering, fortfarande kan spela i kommande dagar i sådana turneringar, även efter att avstängningsperioden har påbörjats. Spelare som väljer att inte delta i senare dagar får ingen kompensation för detta.

Spelare som begär frivillig avstängning under en fas-turnering kommer inte att kunna spela nästa fas av turneringen. Fundera på om du kommer att kunna spela hela turneringen innan du anmäler dig till en fas 1.

2. Eliminering
2.1

Turneringen avslutas när en spelare vunnit alla marker i spel, eller när alla återstående spelare vunnit samma pris (om turneringen till exempel betalar ut fem identiska priser så avslutas turneringen när fem spelare återstår).

2.2

Om två eller fler spelare elimineras i samma hand, så blir spelaren med flest marker när handen startade högre placerad än en spelare med mindre marker. Om flera eliminerade spelare startade handen med samma antal marker, så delar spelarna placeringen och prispengarna delas lika mellan dem. Vid spel hand-för-hand (såsom beskrivs i regel 2.3) behandlas två eller fler spelare eliminerade i en 'synkroniserad' hand som om de eliminerats samtidigt, även om de satt vid olika bord. Slutplacering baseras då på stackstorlek.

2.3

Vid vissa stadier i en turnering (till exempel när prispengarna ökar ordentligt inom några placeringar) då fler än ett bord återstår, kan turnering spelas hand-för-hand. Det betyder att om ett bord avslutar en hand före övriga bord, måste det bordet vänta tills övriga bord avslutat handen innan nästa hand delas ut.

2.4

Vi tillämpar regeln om 'framåtgående knapp' i turneringar. Enligt denna regel får ingen spelare knappen två händer i rad; efter att varje hand avslutats flyttas knappen medsols. Det betyder att när spelare elimineras kan det hända att andra spelare slipper betala blinds . Eftersom detta i praktiken inträffar slumpmässigt, får ingen spelare några fördelar i långa loppet.

2.5

När två spelare återstår på finalbordet lägger knappen small blind en och agerar först i första rundan.

2.6

När spelare elimineras från en turnering kommer programvaran att 'bryta upp' bord för att fylla upp lediga platser vid andra bord, eller balansera bord så att alla bord har samma (eller så nära som möjligt) antal aktiva spelare. Denna omplacering av spelare är slumpmässig och kan i sällsynta fall resultera i att en spelare får betala flera blinds i rad. Spelare som flyttas individuellt för att balansera borden kommer om möjligt att flyttas till liknande platser i förhållande till blinds. När tillräckligt många spelare eliminerats sammanförs alla återstående spelare på 'finalbordet'.

3. Pauser
3.1

Schemalagda pauser i en turnering kan ses i sektionen 'Turneringsinformation' under fliken ‘Struktur’ i turneringslobbyn. Pausernas längd och frekvens kan variera mellan olika event. Vi använder oss av två sorters pauser:

 1. Turneringar med synkroniserade pauser har paus 55 minuter över hel timme. En turnering som t.ex. startar kl. 07:25, tar paus kl. 07:55, 08:55, 09:55 o.s.v. Det finns också turneringar där en synkroniserad paus endast sker varannan timme. En turnering av denna typ som startar kl. 08.35, tar till exempel paus kl. 08.55, 10.55 och varannan timme därefter.
  I rebuyturneringar av denna typ där add-on tillåts, tas en extra, kortare paus (vanligen tre minuter) i slutet av rebuyperioden, för att ge tid till add-ons.
 2. Övriga turneringar har paus vid regelbundna intervall i spelet. En turnering som startar kl. 07:25 kan till exempel ta paus efter varje timmes spel, och första pausen skulle då börja kl. 08:25.

I samtliga fall kommer turneringen att invänta att händerna avslutas på alla bord innan pausen startar. Det betyder att vissa bord i praktiken får något längre paus än andra.

Notera att inte alla turneringar har pauser (till exempel Hyper-Turbo och vissa event av typen Heads-up eller Shootout).

4. Förlorad anslutning och att stå över
4.1

Genom att delta i en turnering godkänner spelare riskerna med internetanslutning, såsom problem med förlorad uppkoppling, fördröjningar eller andra problem med enhet och/eller uppkoppling.

  1. Vi tar inget ansvar för förlorad anslutning förutom vid serverkrasch.
  2. Varje användare ansvarar för sin internetanslutning men vi försöker ändå hjälpa spelare som förlorat anslutningen under slutskedet av turneringar för riktiga pengar, genom att tillåta extra tid för återanslutning (EFA).
  3. Om en spelare får slut tid i en hand, oavsett om spelaren är ansluten eller ej, kommer spelarens hand att foldas om ett aktivt beslut krävs eller checkas om inget aktivt beslut krävs.
  4. Om en spelare inte är ansluten när en hand startar kommer korten att delas ut och blind/ante kommer att betalas. Det finns inga regler mot att en enskild spelare frivilligt står över, och en spelare som gör det betalar blinds och ante och får sina kort som vanligt. Två eller flera spelare får inte komma överens om att stå över samtidigt, vare sig de sitter vid samma bord eller inte.
  5. I shootout och heads-up-turneringar där alla spelare vid ett bord har förlorat sin anslutning och/eller står över under många händer (vanligtvis 250 händer eller mer i turneringar om riktiga pengar), kommer matchen att avslutas och spelaren med flest marker går vidare till nästa runda.

I vanliga flerbordsturneringar är EFA endast tillgängligt på finalbordet. EFA är som följer:

 • Första gången att agera: Mellan 60 och 240 sekunder
 • Andra gången att agera: Mellan 30 och 120 sekunder (halva tiden för första gången att agera)
 • Tredje gången att agera: Mellan 15 och 60 sekunder (halva tiden för andra gången att agera)
 • Fjärde (och efterföljande) gången att agera: Ingen extratid läggs till, spelaren får sin normala tid och därefter foldas handen.

För Sit & Go-turneringar med färre än 45 spelare är EFA endast tillgängligt när turneringen är nere i de som vinner pengar plus en. EFA är som följer:

 • Första gången att agera: 120 sekunder
 • Andra gången att agera: 60 sekunder
 • Tredje (och efterföljande) gången att agera: Ingen extratid läggs till, spelaren får sin normala tid och därefter foldas handen.

För heads-up-turneringar finns EFA tillgängligt genom hela turneringen. EFA är som följer:

 • Första gången att agera: 120 sekunder
 • Andra gången att agera: 60 sekunder
 • Tredje (och efterföljande) gången att agera: Ingen extratid läggs till, spelaren får sin normala tid och därefter foldas handen.

När extratiden är slut och handen foldas kommer spelaren att sitta med vid bordet som vanligt och få den tid som beskrivs ovan för att agera.

Observera att ETA nollställs varje gång en spelare återansluter. Om en spelare sitter vid finalbordet i en flerbordsturnering, förlorar anslutningen, är nere på 30 sekunder per agerande, återansluter och sedan förlorar anslutningen igen, skulle spelaren starta med 240 sekunder för nästa agerande.

Medan systemet väntar på en spelare som har förlorat anslutningen, stoppas turneringsklockan (den som styr blindsnivåerna).

Notera: Reglerna ovan kan variera mellan olika turneringar. EFA erbjuds inte i alla turneringar och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa regler utan förvarning.

5. Chatt
5.1

Spelare, oavsett om de är kvar i handen eller inte, får inte diskutera en hand eller sina kort medan den pågår. Spelare måste skydda andra spelare i turneringen. Diskussioner om kastade kort eller möjliga händer är ej tillåtet. Bestraffning kan utdelas vid diskussion om händer under spel.

6. Oetiskt spel
6.1

Poker är ett individuellt spel, inte ett lagspel. Handlingar eller chatt som är avsedda att hjälpa en annan spelare är oetiska och förbjudna. Oetiskt spel som soft-play (mindre aggressivt spel mot en partner) och markerdumpning (förlora marker avsiktligt till en partner), kan resultera i påföljder såsom beslagtagna tillgångar och/eller stängning av konto. Vi granskar spelet kontinuerligt för att upptäcka regelbrott och för att bevara spelens integritet. Det kan vara nödvändigt att hålla inne spelares vinster under tiden spelet granskas.

6.2

Med vissa undantag (beskrivs nedan), får en spelare endast spela på ett konto under en turnering och får inte överlåta sin plats till en annan spelare under turneringens gång. Överträdelse kan resultera i straff, bland annat varningar, diskvalificering från turneringen (med priser delvis eller helt indragna), och avstängning från vår plattform.

De exempel på tillåtna undantag som ges nedan är menade att beskriva oplanerade men allvarliga händelser som du inte kan styra över.

Exempel på sådant som du anses ha kontroll över och som därför är förbjudet:

 1. Lägga dig och sova och låta någon annan spela färdigt turneringen.
 2. Anmäla dig till en turnering och sedan ge dig av på en resa som planerats i förväg, och be någon annan spela på ditt konto medan du förflyttar dig.
 3. Besluta att avsluta en turnering hos en vän och sedan be din vän ta över ditt konto medan du tar dig till vännens hem.
 4. Du och en vän spelar i samma turnering. Ni gör upp om att han ska ta över och spela på ditt konto om han blir utslagen före dig.
 5. Din partner är bortrest men ger dig sitt lösenord. Du loggar in på både ditt eget och partnerns konto och spelar på båda i samma turnering.
 6. Du har gått vidare till de sista få borden i en turnering och någon erbjuder dig pengar för att få ta över din plats. Du låter den spelaren logga in på ditt konto eller avslutar turneringen med spel enligt dennes instruktioner.

Exempel på sådant som du ej anses ha kontroll över och som därför är tillåtet, om omständigheterna kan bevisas:

 1. Åskväder orsakar strömavbrott i ditt område, så du ringer en vän som tar över ditt konto medan du hittar en lösning på problemet.
 2. Ditt barn blir sjuk och du måste åka till sjukhuset, så du ringer en vän som tar över ditt konto.
 3. Du spelar i en turnering och förlorar internetanslutningen i hemmet på grund av fel hos din internetleverantör. Du ringer en vän som tar över ditt konto medan du hittar en lösning på problemet.
7. Serverproblem
7.1

Om en serverkrasch inträffar, kommer alla pågående händer vid alla bord att återskapas till handens startpunkt. Alla spelares marker återställs till vad de var vid starten av den handen. Under särskilda omständigheter, då en turnering tvingas avbrytas av en serverkrasch eller av andra orsaker, kommer spelare att kompenseras enligt vår policy för avbrutna turneringar (se nedan).

8. Deals
8.1

En deal är en tillåten uppgörelse i turneringar, om inte annat anges i turneringslobbyn.

 1. Om alla återstående spelare i en turnering går med på att dela prispengarna enligt en formel som alla godkänner, så kommer vi att godkänna denna deal, och ändra tidigare publicerade prispengar till de belopp som har fastställts i dealen.
 2. Om alla återstående spelare önskar göra en deal, ska de markera rutan ‘Diskutera en deal‘ under fliken ‘Info‘ i bordets chattruta. När alla kvarvarande spelare har markerat denna ruta så kommer bordet att pausas automatiskt när den pågående handen har spelats färdigt, varpå vår kundtjänst kommer att meddelas. Vår personal kommer att besöka bordet för att se till att uppgörelsen träder i kraft. Vi kan inte garantera att någon personal kommer omgående men vi gör allt vi kan för att undvika onödiga dröjsmål.
 3. Deals kan inte göras i alla turneringar, men när detta alternativ är tillgängligt så syns rutan ‘Diskutera en deal‘ i fliken ‘Info‘ på finalbordet.
 4. Vi lägger oss inte i själva förhandlingen men vi kommer att agera för att försäkra oss om att alla är helt överens innan överföringarna utförs enligt villkoren ovan.
 5. Vi förbehåller oss rätten att kräva att varje deal lämnar kvar lite pengar 'på bordet' som förstapris. Pengarna som måste lämnas kvar i spel är oftast inte mer än 5% av turneringens totala prispott, och detta ger att turneringen kan avgöras på ett ärligt sätt. Det eventuella belopp som måste lämnas kvar i spel anges oftast i turneringens lobbymeddelande.
 6. Spelare kan lämna mer pengar ‘på bordet‘ för första plats eller andra placeringar.
 7. Det är spelarnas eget ansvar att nå en överenskommelse. Om vår personal skulle ha missat någonting vid bordet, kommer utdrag ur chatten inte nödvändigtvis att verifiera en överenskommelse. Trots det kan vi fortfarande verkställa en deal om den tydligt godkänts av alla parter.
 8. Endast spelare på finalbordet kan göra upp om prispengar, och varje deal måste inkludera alla återstående spelare.
 9. En deal kan bara göras i turneringar om riktiga pengar.
 10. Spelare kan diskutera vilken deal som helst. Om spelare begär en deal så kommer vår personal bistå spelarna med siffror för ICM, Chip Count eller Even Split som möjliga deals.
  • ICM betyder ‘Independent Chip Model’ och är en metod för att räkna ut varje spelares del av kvarvarande prispott, baserat på antal marker, kvarvarande priser (minus ev. pengar ’på bordet’) och sannolikheten för varje spelare att vinna resp. kvarvarande pris i turneringen. Detta är standardmetoden som erbjuds spelare.
  • Chip Count är en fördelning av kvarvarande priser (minus ev. pengar ’på bordet’) som baseras helt på antal marker.
  • Even Split fördelar kvarvarande priser (minus ev. pengar ’på bordet’) lika mellan alla spelare.

  Information om dealen som vår personal presenterar är inte slutgiltig förrän alla spelare i chatten är överrens. Spelare kan diskutera ändringar om de önskar, och vår personal kommer då att repetera önskad deal i chatten och fråga om spelarna godkänner den.

 11. Spelare är skyldiga att spela ut matcher heads-up på normalt sätt, oavsett vem deras motståndare är. Att 'flippa' eller markerdumpa eller annan aktivitet som anses som ‘onormalt’ spel är förbjudet. Brott mot denna regel kan resultera i straff inkluderat avstängning från vår plattform och konfiskering av tillgångar. Denna regel gäller ej finalmatchen i en schemalagd heads-up-turnering.

Uppgörelser om rankingpoäng för Sit & Go- eller turneringsranking är ej tillåtet. Detta kan leda till indragning av alla rankingpoäng för inblandade spelare.

9. Bounty
9.1

I vissa särskilda turneringar läggs en kontant 'bounty' på vissa eller alla deltagare. En spelare som eliminerar en sådan motståndare vinner denna kontanta bounty.

Det finns tre sorters bountyturneringar:

Knockout: En bounty läggs på varje spelare. Du vinner pengar för varje spelare du slår ut. Det finns även progressiva knockouts, där din egen bounty ökar när du eliminerar spelare.

Team Pro Bounty: En bounty placeras på varje medlem i Team PokerStars som deltar i turneringen.

Fixed Bounty: En bounty placeras på en specifik spelare i turneringen.

Bountyn betalas ut till spelaren som vinner den 'relevanta potten' i handen i fråga, vilket kan innebära huvudpotten eller en eller flera sidopotter. 'Relevant pott' innebär den pott där bountyspelaren var all-in för alla sina marker.

Exempel:

Daniel (100 marker), Barry (200 marker), Vanessa (400 marker) och Jake (1 000 marker) spelar en hand i en No Limit-turnering.

Daniel går all-in och Barry, Vanessa och Jake synar. Potten som Daniel kan vinna är 'huvudpotten'. Satsningen fortsätter 'on the side', i sidopott 1.

Barry går all-in, och Vanessa och Jake synar. Satsningen fortsätter mellan Vanessa och Jake i sidopott 2.

Vanessa går all-in och Jake synar.

Barry visar den bästa handen. Han vinner sidopott 1 och huvudpotten, och slår ut Daniel. Han får bountyn för Daniel.

Jake visar den näst bästa handen. Han vinner sidopott 2 och eliminerar Vanessa. Jake vinner bountyn för Vanessa.

Notera att trots att Barry hade den bästa handen av alla, så hade han inte lika mycket marker som Vanessa och han kunde därför inte eliminera henne. Jake hade däremot tillräckligt mycket marker, och därför vinner han Vanessas bounty.

9.2

I en pokervariant med delade potter, t.ex. Omaha Hi/Lo eller Stud Hi/Lo, ges bountyn alltid till högst hand. Det beror på att en spelare inte kan elimineras av enbart låg hand.

9.3

Om två spelare skulle visa identiska vinnande händer och därför dela en 'relevant pott' (eller i pokervarianter med delad pott som beskrivs i regel 9,2; dela höga halvan av en 'relevant pott'), kommer ev. bounty att delas lika mellan vinnarna. Udda cent betalas i turordning räknat från spelaren i tidigast position.

9.4

Om en bountyspelare vinner turneringen:

 1. I en knockout-turnering får spelaren sin egen bounty.
 2. I turneringar med bounty på Team Pro-spelare eller annan specifik spelare där en sådan spelare vinner, betalas inte bountyn ut.
9.5

Om en turneringen annonserar en bounty på en viss spelare och den spelaren inte anmäler sig, kommer ingen bounty att betalas ut för spelaren.

9.6

Spelare får inte avtala eller samarbeta sinsemellan för att eliminera en viss spelare för att få deras bounty. Sådana överenskommelser räknas som maskopi (collusion), och är grund för diskvalificering från turneringen eller andra straff. För mer information, se regel 6.1 och 6.2 ovan.

10. Annulleringar

Om vi måste avbryta en turnering av någon anledning, kommer vi att försöka kompensera spelarna på ett rimligt och rättvist sätt. Kompensationen sker på ett av tre olika sätt beroende på de exakta omständigheterna och när turneringen avslutades. Vilken metod som tillämpas bestäms helt av turneringsledningen.

10.1

Rollback (annullering): I detta fall gör vi en 'roll back' av turneringen, som om den aldrig hade hänt. Om du var anmäld till turneringen får du tillbaka ditt inköp och avgifter (inkl. eventuell rebuy, add-on och knockout). Inköpet återbetalas på exakt samma sätt som det betalades. Om du t.ex. betalade för en turnering med T$10 och $15 i pengar, får du tillbaka T$10 och $15 i pengar.

10.2

Roll forward (inga spelare på prisplats): Om en turnering avbryts genom 'roll forward' innan spelarna har nått prisplatserna i turneringen, så får varje kvarvarande spelare tillbaka sin turneringsavgift (inkl. eventuell knockout bounty) och därefter fördelas den återstående prispotten mellan spelarna enligt följande formel: 50% av prispotten delas lika mellan samtliga kvarvarande spelare, och 50% av prispotten fördelas proportionellt efter spelarnas marker.

10.3

Roll forward (spelare på prisplats): När en turnering avbryts och spelare redan har nått prisplatserna i turneringen, återbetalar vi turneringsinköpet (inklusive eventuell knockout bounty) till varje spelare och delar sedan upp prispotten baserat på följande formel: varje spelare får det lägsta priset som ännu inte hade delats ut vid avbrottet och återstående prispott fördelas proportionellt efter spelarnas marker

Sit & Go-turneringar heads-up hanteras annorlunda på grund av deras speciella format. Exempel: om en spelare behåller sin anslutning medan den andra spelaren förlorar sin, kan den första spelaren vinna turneringen medan den andra inte är ansluten. I heads-up Sit & Go's som vi anser har påverkats betydligt av våra serverproblem, förbehåller vi oss därför rätten att göra en prisfördelning utifrån antal marker.

10.4

Om en turnering med en garanterad prispott avbryts, kommer vi endast att återbetala inköpen, inte den garanterade prissumman.

10.5

Om en turnering med bounty på Team Pro-spelare, eller annan specifik spelare, avbryts kommer vi endast att återbetala normal prispott (inkl. eventuell knockout-pott), inte sådana specifika bounties.

10.6

Turneringar som betalar ut biljetter, satellitplatser eller materiella priser utöver prispengar kommer bara att betala tillbaka prispengarna. Icke-kontanta priser ingår inte i roll forward eller rollback.

10.7

Vi förbehåller oss rätten att ändra utbetalningar vid avbruten eller inställd turnering samt att ändra denna policy.

11. Heads-up

I en heads-up-turnering tävlar spelarna mot motståndare i flera omgångar, tills de blir utslagna eller besegrar den sista kvarvarande spelaren. Exakt information om turneringsstruktur och prispott finns i turneringslobbyn.

11.1

Såvida inte en turnering startar med exakt 2, 4, 8, 16, 32, 64 eller 128 spelare, kommer några spelare att gå vidare automatiskt från första omgången. Andra spelare kommer att spela första omgången och turneringen kommer att ha 2, 4, 8, 16, 32 eller 64 innan den fortsätter till andra omgången. Ingen spelare kommer att vinna automatiskt efter första omgången, och spelarna som går vidare automatiskt väljs slumpmässigt bland deltagarna.

12. Turneringar med tidig utbetalning

Turneringar med tidig utbetalning fungerar på samma sätt som vanliga turneringar med ett viktigt undantag:

 • När turneringen når prisplaceringarna kommer alla spelare att direkt få det minimumbelopp som har specificerats i turneringens prisstruktur. 
 • En pop-up visas vid bordet och meddelar alla spelare som har fått ett pris.
 • Sedan fortsätter turneringen som vanligt. Efter att en spelare har blivit utslagen från turneringen (eller vunnit den), kommer en andra utbetalning att göras för differensen mellan minimibeloppet och det totala priset som spelaren vunnit. Om spelaren inte vinner ett högre pris kommer ingen andra utbetalning att göras.

Genom att betala ut den första delen av turneringens prispott tidigt kommer spelare att ha fler valmöjligheter med sina vinster.