spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Hur du spelar Texas Hold’em

Vill du spela Texas Hold’em? Här hittar du viktig information om Texas Hold’em för att lära dig spelet, som regler, händer, olika varianter av speltypen och mycket mer.

Vad är Texas Hold’em?

Texas Hold’em är en av världens populäraste pokervarianter. Trots att Texas Hold’em är ganska enkelt kan det spelas med ett oändligt antal strategier och taktiker.

Regler för Texas Hold’em

För att börja spela Texas Hold’em är det viktigt att förstå grundreglerna:

 • Varje spelare får två kort som bara de kan se (så kallade 'hålkort')
 • Dealern lägger upp fem kort (gemensamma kort) - först tre, sedan ett till och sedan ett till - och dessa kan användas av alla spelare för att skapa den bästa möjliga femkortshanden.
 • Före och efter varje kort delas ut får spelarna satsa. För att vara med i handen och se nästa kort måste alla spelare satsa lika mycket (om inte en spelare redan är all-in).
 • Den bästa pokerhanden vinner potten. Spelare får kombinera de sju korten hur de vill för att skapa den bästa femkortshanden, d.v.s. använda noll, ett eller två av sina egna hålkort.

Blinds

I Hold'em används en markör som kallas 'knapp' eller 'dealerknapp' för att indikera vilken spelare som är dealer i den handen. Innan en hand startar, ska spelaren direkt medsols från knappen lägga in 'small blind', en första obligatorisk insats. Nästa spelare medsols från small blind lägger in 'big blind', som vanligtvis är dubbla small blind (blinds kan variera beroende på spelets insatser och betstruktur).

I Fixed Limit är big blind samma belopp som en liten bet, och small blind är vanligtvis halva big blind (men kan vara högre beroende på insatser). I till exempel $2/$4 Fixed Limit är small blind $1 och big blind $2. I till exempel $15/$30 Fixed Limit är small blind $10 och big blind $15.

I Pot Limit och No Limit anges spelen efter storleken på blinds (till exempel $1/$2 som har small blind $1 och big blind $2).

Beroende på spelets struktur kan alla spelare dessutom behöva lägga in en 'ante' i potten (en annan tvingad insats, vanligtvis mindre än en blind, som läggs av alla spelare vid bordet).

Nu får varje spelare sina två hålkort. Action går medsols runt bordet, och startar med spelaren 'under the gun' (medsols direkt efter big blind).

Satsningsalternativ

I Hold’em, precis som i andra former av poker, kan man välja mellan alternativen 'fold' (lägga sig), 'check' (passa), 'bet' (satsa), 'call' (syna) eller 'raise' (höja). Exakt vilka valmöjligheter man har beror på hur de övriga spelarna har agerat i handen. Om ingen har betat, kan man välja att antingen checka (avstå att satsa men behålla korten) eller beta. Om en spelare har betat så kan efterföljande spelare välja mellan fold (lägga sig), call (syna) eller raise (höja). Call innebär att man matchar det belopp som den föregående spelaren har betat Raise är att inte bara matcha föregående bet, utan att även höja insatsen.

Före flopp

Efter att ha sett sina hålkort har varje spelare nu valet att fortsätta spela handen genom att syna eller höja big blind. Rundan börjar till vänster om big blind som anses vara en 'live bet' denna runda. Den första spelaren har alternativen fold (lägga sig), call (syna) eller raise (höja). Om t.ex. big blind är $2, så skulle det kosta $2 att syna, eller minst $4 att höja. Turen fortsätter sedan medsols runt bordet.

Notera: Bettingstrukturen varierar beroende på speltyp. Nedan hittar du förklaring av bettingstruktur i Limit Hold’em, Pot Limit Hold’em resp. No Limit Hold’em.

Rundan fortsätter tills alla aktiva spelare (som inte har foldat) har placerat ett lika stort belopp i potten.

Flopp

Nu delas tre uppvända kort ut på bordet. Detta kallas floppen. De tre korten i floppen är gemensamma och alla spelare som är kvar i handen kan använda dem. Satsningar på floppen börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen. Satsningsrundan fungerar som före floppen, men så länge ingen har betat kan spelare välja att checka till nästa spelare medsols.

Turn

När satsningsrundan har avslutats på floppen, delas 'turn' ut öppet på bordet. Turnkortet är det fjärde gemensamma kortet i Texas Hold'em (kallas ibland 'fjärde gatan'). En ny satsningsrunda börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen.

River

När satsningsrundan har avslutats på turn, delas 'river' (eller 'femte gatan') ut öppet på bordet. Riverkortet är det femte och sista gemensamma kortet i Hold'em. En ny satsningsrunda börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen, med samma regler för satsningarna som på flopp och turn.

Showdown

Om det finns mer än en spelare kvar efter att den sista rundan avslutats, ska den sista spelaren som satsade eller höjde visa sina kort, såvida ingen satsat den sista rundan, då istället spelaren direkt medsols från knappen visar sina kort först. Spelaren med den bästa femkortshanden vinner potten. Om flera pokerhänder är identiska, delas potten lika mellan spelarna med de bästa händerna. Alla färger har lika värde i Hold'em.

Efter att potten vunnits kan en ny Hold'em-hand starta. Knappen flyttas nu medsols till nästa spelare, blinds och ante läggs in, och nya händer delas ut till varje spelare.

Hur många handkombinationer finns det i Texas Hold’em?

Det finns 1 326 möjliga kombinationer för din starthand i Texas Hold’em. Eftersom kortfärger inte har något värde i denna pokervariant, kommer många av dessa kombinationer att ha samma värde före floppen. När vi eliminerar identiska kombinationer finns det 169 starthänder i Texas Hold’em.

Före floppen är par i ess den bästa starthanden. Men om din hand inte förbättras av de kort som kommer har du bara ett par. Särskilt i flervägspotter kanske detta inte är en nog stark hand för att du ska kunna fortsätta i senare satsningsrundor, eller vinna handen vid showdown.

I spel heads-up (mot bara en motståndare) behöver du ofta spela många starthänder, särskilt på knappen.

Men i spel mot flera motståndare måste du vara mer selektiv med dina starthänder och överväga din bordsposition och hur dina motståndare agerar. Händer med allmänt stark spelbarhet är exempelvis:

 • Högsta par – AA och KK är de bästa starthänderna i Texas Hold’em. De kan spelas väldigt säkert och aggressivt före floppen, och du ska inte avskräckas från att gå all-in i detta stadie om du får chansen. QQ och JJ är nästa bästa par som även kan spelas positivt, men du bör vara försiktig om du möter stor aggressivitet före floppen eller på floppen.
 • Låga par – Låga par eller mellanpar som 44 eller 66 är bra att spela i sen position om du kan se floppen relativt billigt för att försöka få triss. Om du gör det så kommer din hand att vara ganska dold för motståndare som spelar bättre par eller högre kort. Det rekommenderas att folda handen vid mycket action före floppen, eller om du möter en bet efter att ha missat floppen.
 • Kopplade kort i färg – kort med nummer i följd och samma färg (t.ex. Jh, 10h). Dessa händer har bra spelbarhet efter floppen och ger dig chansen att få in stege eller färg. Vi rekommenderar att du spelar många av dessa händer på flera sätt och/eller när du har en djup stack, eftersom du kan vinna stora potter mot spelare med sämre hand som tvåpar eller triss.
 • Ess med färg – Händer som Ah, 4h ger dig möjlighet att få in stege eller, ännu bättre, en nötfärg. Även här kan det vara mycket lönsamt mot spelare med svagare händer, särskilt spelare som fått in en lägre färg. Ess i färg är dessutom en bra bluffhand mot en raise före floppen. När du har ett ess blockerar du kombinationen av ess som dina motståndare kan ha. Och om du blir synad så är din hand fortfarande spelbar efter floppen.

Hur rankas händer i Texas Hold’em?

Att förstå rangordning för händer efter starthanden är viktigt eftersom du vill ha den bästa femkortshanden utifrån de sju kort som finns tillgängliga.

Texas Hold’em använder traditionell rangordning av höga pokerhänder:

 • Royal Flush - 10-A i samma färg
 • Straight Flush - Fem kort i samma färg i nummerföljd
 • Fyrtal - Fyra kort av samma valör och ett sidokort (en ’kicker')
 • Kåk - Tre kort av samma valör och två kort av en annan matchande valör
 • Färg - Fem kort i samma kortfärg
 • Stege - Fem kort i nummerföljd
 • Triss - Tre kort av samma valör och två orelaterade sidokort
 • Tvåpar - Två kort av samma valör plus ytterligare två kort av en annan matchande valör, och ett sidokort
 • Par - Två kort av samma valör och tre orelaterade sidokort
 • Högt kort - Inga matchande kort eller annan typ av hand.

Mer information om handranking, inklusive exempel på pokerhänder, finns under sektionen Hur man spelar.

Limit, No Limit, Pot Limit och Mixed Texas Hold'em

Reglerna i Hold'em är desamma för spel med Fixed Limit, No Limit och Pot Limit, med några undantag

 • Limit Texas Hold'em
  Alla bets i Limit Hold'em är förbestämda strukturerade belopp. Före floppen och på floppen är varje bet och raise samma belopp som big blind. På turn och river är varje bet och raise dubbla beloppet. I Limit Hold'em tillåts max fyra bets per spelare i varje runda. Dessa kallas vanligen (1) bet, (2) raise, (3) reraise, och (4) cap (sista raise).
 • No Limit Texas Hold'em
  Minsta bet i No Limit Hold'em är samma belopp som big blind, men spelare kan alltid beta hur mycket mer de vill, upp till alla sina marker.

  Minsta raise: I No Limit Hold'em måste en raise vara minst så mycket som föregående bet eller raise i samma runda. Om den första spelaren att agera t.ex. betar $5 så måste nästa raise vara minst $5 (total bet på $10).

  Största raise: Hela din stack (alla dina marker på bordet).

  I No Limit Hold'em finns det inget tak ('cap') på antal raise som tillåts.
 • Pot Limit Texas Hold'em
  Minsta bet i Pot Limit Hold'em är samma belopp som big blind, men spelare kan alltid beta upp till pottens storlek.

  Minsta raise: En raise måste vara minst lika stor som föregående bet eller raise i samma runda. Om den första spelaren att agera t.ex. betar $5 så måste nästa raise vara minst $5 (total bet på $10).

  Största raise: Pottens storlek, vilket innebär totalt belopp i potten, plus allt som satsats i denna runda, samt det belopp som den aktiva spelaren först måste syna innan sin raise.

  Exempel: Om pottens storlek är $100 och ingen ännu har agerat i en runda, så kan en spelare beta max $100. Efter det så går turen vidare till nästa spelare medsols. Den spelaren har alternativen fold, call $100 eller raise valfritt belopp mellan minimum (ytterligare $100) och maximum. Maximal raise är här till $400 - $100 krävs för call vilket innebär att potten blir $300, plus en raise på $300 (pottens storlek), alltså totalt $400.

  I Pot Limit Hold'em finns det inget tak ('cap') på antal raise som tillåts.
 • Mixed Texas Hold'em
  I Mixed Hold'em växlar spelet mellan rundor av Limit Hold'em och No Limit Hold'em. Blinds ökar vanligtvis när spelet växlar från No Limit till Limit, för att få en jämnare nivå på potternas storlek. Regler för satsningar hittar du i reglerna för respektive spel ovan.

I PokerStars programvara är det omöjligt att beta mindre än minimum eller mer än maximum. Betreglaget och betfönstret tillåter bara att du betar belopp inom tillåtna gränser.

Lär dig spela Texas Hold'em gratis

Om du vill lära dig spela Hold'em, kan du ladda ner PokerStars programvara och pröva våra spel med låtsaspengar mot andra spelare. Till skillnad från våra pokerspel om riktiga pengar riskerar du här ingenting, så du kan i lugn och ro lära dig alla reglerna i Hold'em.

Förutom Texas Hold’em erbjuder vi även flera andra pokervarianter. Besök sidan Pokerspel för att läsa mer.

Mer information

Under ett spel i Texas Hold’em försöker spelare vinna potten – summan av alla insatser som har lagts i den handen. En spelare vinner potten om de har den bästa femkortshanden vid visningen.

Om alla utom en spelare har valt att folda (lägga sig), vinner spelaren som är kvar potten utan att visa sin hand.

Framgång i Texas Hold’em bygger ofta på strategi. Följande faktorer kan vara ett bra sätt att börja utveckla din optimala strategi för Texas Hold’em:

 • Välj att spela starthänder som mer troligt kan vinna i olika situationer. Är du 'på knappen'? Tänk på hur andra har agerat och gör det mesta av att vara i en starkare bordsposition.
 • Tänk på dina potentiella händer och vad andra troligen kan göra när du väljer belopp att satsa. Din position kan återigen spela stor roll när du fattar ditt beslut här.
 • Att veta när du är slagen är en skicklighet som kan hjälpa dig att behålla din stack och skapa framgång på lång sikt. Lär dig när det är bäst att folda och gå vidare till nästa hand.

Träning och erfarenhet kan vara nyckeln när det gäller att utveckla en framgångsrik pokerstrategi. PokerStars erbjuder spel gratis där spelare kan finslipa sitt spel, plus många tips och råd om strategier.