spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

5 Card Omaha Hi/Lo

5 Card Omaha Hi/Lo är ett spännande spel som har uppstått ur Omaha Hi/Lo. Varje spelare i 5 Card Omaha Hi/Lo får fem egna kort ('hålkort') som tillhör endast den spelaren. Fem gemensamma kort delas ut uppvända på bordet. Varje spelare använder exakt två av sina hålkort tillsammans med exakt tre av de gemensamma korten för att skapa den bästa pokerhanden. Potten delas mellan den bästa höga handen och den bästa låga handen - därav namnet, 5 Card Omaha Hi/Lo. Du får använda olika kombinationer av kort från din hand och bordet för att skapa hög resp. låg hand men vardera handen måste bestå av exakt två kort från din hand och tre kort från bordet - varken mer eller mindre. Gå till sidan Pokerhänder för att se händernas rangordning i 5 Card Omaha Hi/Lo.

5 Card Omaha Hi/Lo spelas med kravet '8 or better', vilket innebär att en låg hand måste innehålla fem kort av olika valörer utan något kort över 8, för att kunna vinna den låga delen av potten. Låga händer i 5 Card Omaha Hi/Lo bestäms på exakt samma sätt som i Omaha Hi/Lo. Om det inte finns någon kvalificerad låg hand, så vinner hög hand hela potten.

5 Card Omaha Hi/Lo använder systemet 'Ace to Five', eller 'California', för rangordning av låga händer. Stegar och färger räknas inte och essen är alltid låga i låg hand, så bästa möjliga hand är ett s.k. 'hjul' ('wheel'): 5, 4, 3, 2, A. För att visa rangordningen av låga händer, har vi rankat följande kvalificerade låghänder från den sämsta (#1, vinner sällan låg del av potten) till den bästa (#10, nötterna):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Notera att en låg hand alltid rankas från högsta kortet och vidare nedåt. Hand #9 kallas därför 'Six-low' (sex låg) eftersom det högsta kortet är en sexa. Hand #5 är en 'Seven-low' (sju låg), och hand #1 är en 'Eight-low' (åtta låg). I pokerslang skiljer man nära händer åt genom att även ange det näst högsta kortet, så hand #9 kallas då 'Six-Four low', vilket slår hand #8 som är en 'Six-Five low'.

Kom ihåg att stegar och färger inte räknas för låg hand, så en kvalificerad låg hand som samtidigt är en stege eller en färg är ofta en mycket bra hand som kan vinna både hög och låg pott, vilket kallas 'scoop'.

Typer av 5 Card Omaha Hi/Lo

5 Card Omaha Hi/Lo kan spelas i följande format:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - Ett specifikt belopp kan betas i varje runda.
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - Bets begränsas av storleken på potten.
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - En spelare kan beta alla sina marker.

Regler i 5 Card Omaha Hi/Lo

I 5 Card Omaha Hi/Lo används en markör som kallas 'knapp' eller 'dealerknapp' för att indikera vilken spelare som har dealerposition i pågående hand. Innan en hand startar, ska spelaren direkt medsols från knappen lägga in 'small blind', en första obligatorisk bet. Nästa spelare medsols från small blind lägger in 'big blind', som vanligtvis är dubbla small blind, men blinds kan variera beroende på spelets insatser och betstruktur.

I Fixed Limit är big blind samma belopp som en liten bet, och small blind är vanligtvis halva big blind, men kan vara högre beroende på insatser. I t.ex. $2/$4 Fixed Limit är small blind $1 och big blind $2. I $15/$30 Fixed Limit är small blind $10 och big blind är $15.

I Pot Limit och No Limit anges spelen efter storleken på blinds (t.ex. $1/$2 5 Card Omaha Hi/Lo som har small blind $1 och big blind $2).

Efter att varje spelare har fått sina fem hålkort går action medsols runt bordet, från spelaren 'under the gun' (medsols direkt efter big blind).

Före flopp

Efter att ha sett sina hålkort har varje spelare nu alternativet att fortsätta spela handen genom att syna eller höja big blind. Rundan börjar till vänster om big blind som anses vara en 'live bet' denna runda. Den första spelaren har alternativen fold (lägga sig), call (syna) eller raise (höja). Om t.ex. big blind är $2, så skulle det kosta $2 att syna, eller minst $4 att höja. Turen fortsätter sedan medsols runt bordet.

Notera: Bettingstrukturen varierar beroende på speltyp. Nedan hittar du förklaring av bettingstruktur i Fixed Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo resp. No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo.

Rundan fortsätter tills alla aktiva spelare (som inte har foldat) har placerat ett lika stort belopp i potten.

Flopp

Efter att den första rundan avslutats, delas 'floppen' ut öppet på bordet. Floppen är de tre första gemensamma korten, som kan användas av alla aktiva spelare. Spelet börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen. Ännu en runda följer. I Fixed Limit 5 Card Omaha Hi/Lo sker varje bet och raise på floppen i steg som kallas small bet (t.ex. $2 för insatserna $2/$4).

Turn

När action har avslutats på floppen, delas 'turn' ut öppet på bordet. Turnen är det fjärde gemensamma kortet i 5 Card Omaha Hi/Lo. Spelet börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen. Ännu en runda följer. I Fixed Limit 5 Card Omaha Hi/Lo sker varje bet och raise på turn i steg som kallas big bet (t.ex. $4 för insatserna $2/$4).

River

När action har avslutats på turn, delas 'river' ut öppet på bordet. Rivern är det femte och sista gemensamma kortet i 5 Card Omaha Hi/Lo. Spelet börjar med den första aktiva spelaren medsols från knappen. En sista runda följer.

Showdown

Om det finns mer än en spelare kvar efter att den sista rundan avslutats, ska den sista spelaren som satsade eller höjde visa sina kort, såvida ingen satsat den sista rundan, då istället spelaren direkt medsols från knappen visar sina kort först. Spelaren med bäst femkortshand för hög vinner halva potten, och spelaren med bäst femkortshand för låg vinner andra halvan. Kom ihåg: I 5 Card Omaha måste spelare använda två (och endast två) av sina fem hålkort i kombination med exakt tre kort från bordet. Om flera pokerhänder är identiska, delas hög och/eller låg pott lika mellan spelarna med de bästa händerna. Om ingen hand är kvalificerad som låg (d.v.s. högsta kortet är 8 eller lägre), så vinner bästa höga handen hela potten.

Efter att potten vunnits kan en ny hand 5 Card Omaha Hi/Lo starta. Knappen flyttas medsols till nästa spelare.

Fixed Limit, Pot Limit och No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

Reglerna i 5 Card Omaha Hi/Lo är desamma för spel med Fixed Limit, No Limit och Pot Limit, med några undantag:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  Varje bet i Limit 5 Card Omaha Hi/Lo är ett förbestämt, strukturerat belopp. Före floppen och på floppen är varje bet och raise samma belopp som big blind. På turn och river är varje bet och raise dubbla beloppet. I Fixed Limit 5 Card Omaha Hi/Lo tillåts max fyra bets per spelare i varje runda. Dessa kallas vanligen (1) bet, (2) raise, (3) reraise, och (4) cap (sista raise).
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  Minsta bet i Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo är samma belopp som big blind, men spelare kan alltid beta upp till pottens storlek.

  Minsta raise: En raise måste vara minst lika stor som föregående bet eller raise i samma runda. Om den första spelaren att agera t.ex. betar $5 så måste nästa raise vara minst $5 (total bet på $10).

  Största raise: Pottens storlek, vilket innebär totalt belopp i potten, plus allt som satsats i denna runda, samt det belopp som den aktiva spelaren först måste syna innan sin raise.

  Exempel: Om pottens storlek är $100 och ingen ännu har agerat i en runda, så kan en spelare beta max $100. Efter det så går turen vidare till nästa spelare medsols. Den spelaren har alternativen fold, call $100 eller raise valfritt belopp mellan minimum (ytterligare $100) och maximum. Maximal raise är här till $400 - $100 krävs för call vilket innebär att potten blir $300, plus en raise på $300 (pottens storlek), alltså totalt $400.

  I Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo finns det inget tak ('cap') på antal raise som tillåts. 
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  Minsta bet i No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo är samma belopp som big blind, men spelare kan alltid beta hur mycket de vill, upp till alla sina marker.

  Minsta raise: I No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo måste en raise vara minst så mycket som föregående bet eller raise i samma runda. Om den första spelaren att agera t.ex. betar $5 så måste nästa raise vara minst $5 (total bet på $10).

  Största raise: Hela din stack (alla dina marker på bordet).

  I No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo finns det inget tak ('cap') på antal raise som tillåts.

I PokerStars programvara är det omöjligt att beta mindre än minimum eller mer än maximum. Betreglaget och betfönstret tillåter bara att du betar belopp inom tillåtna gränser.

Lär dig spela 5 Card Omaha Hi/Lo helt gratis

Om du inte är bekant med 5 Card Omaha Hi/Lo, rekommenderar vi att du prövar spelet gratis för att lära dig hur det går till. Du kan alltid spela på gratisbord hos PokerStars för att träna upp ditt spel innan du spelar om riktiga pengar.

Och om du vill spela andra varianter med Hi/Lo, kan du kolla in Stud Hi/Lo eller Omaha Hi/Lo. Båda spelen erbjuder trevlig variation från det enormt populära spelet Texas Hold’em och båda finns även i vårt utbud av pokerturneringar.

Förutom 5 Card Omaha Hi/Lo erbjuder vi även flera andra pokervarianter. Besök sidan Pokerspel för att läsa mer.