spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Regler för oddsspel

Introduktion

Användning och tolkning

Regler och villkor för oddsspel ('Regler för oddsspel') är en del av våra regler och villkor.

Regler för oddsspel gäller för de speltyper som erbjuds och spel som läggs på odds.

Reglerna för oddsspel består av följande:

 • Denna introduktion;
 • Allmänna regler för oddsspel; och
 • Regler för specifika sporter.

De allmänna reglerna för oddsspel gäller för alla spel på odds om inget annat anges i reglerna för de specifika sporterna. Om reglerna för de specifika sporterna och de allmänna reglerna för oddsspel inte stämmer överens, kommer reglerna för de specifika sporterna att gälla. De allmänna reglerna för oddsspel gäller för alla speltyper som inte anges i reglerna för de specifika sporterna.

Kundens ansvar

Kunder ska vara medvetna om alla regler för oddsspel som påverkar de speltyper de vill spela på.

Allmänna regler för oddsspel

Resultat och rättning av spel

Allmänt

Om reglerna för de specifika sporterna inte anger hur och på vilka grunder en speltyp rättas, rättas spel baserat på det officiella resultatet som meddelas av relevant styrande organ, oavsett senare ändring av detta resultat (förutom om en ändring görs inom 24 timmar efter den första rättningen av relevant speltyp för att korrigera ett fel i rapporteringen av resultatet).

Om inget officiellt resultat från ett relevant styrande organ är tillgängligt, kommer vi att avgöra resultatet (med rimlighet) genom att använda information från oberoende källor. Om någon ny information i dessa fall blir offentlig inom 48 timmar efter rättningen, kommer vi (med rimlighet) att besluta något av följande:

 • om speltypen bör återinföras eller rättas om mot bakgrund av denna nya information
 • huruvida vi ska vänta på ytterligare information innan vi bestämmer oss för att återinföra eller rätta om speltypen. Ingen information som offentliggörs mer än 48 timmar efter att en speltyp har rättats kommer att räknas, förutom när vi har meddelat att vi väntar på ytterligare information (oavsett om sådan information kan ha lett till ett annat resultat).

Om det råder osäkerhet angående resultat eller potentiella resultat förbehåller vi oss rätten att vänta med rättning under en obegränsad period tills dess att sådan osäkerhet kan klaras upp till vår rimliga belåtenhet. Vi förbehåller oss rätten att annullera speltyper om osäkerhet kring rättning inte kan lösas till vår rimliga belåtenhet.

Omrättningar

Spel rättas vanligtvis strax efter eventets slut. Vi kan rätta spel (eller delvis rätta) innan det officiella resultatet delges (eller öka en kunds tillgängliga saldo med minsta möjliga vinst på ett spel) enbart som en tjänst åt kunden. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra rättningen av spelet om:

 • det officiella resultatet skiljer sig från det resultat som vi först rättade spelet enligt; eller
 • om speltypen slutligen annulleras.

Vi förbehåller oss rätten att återta utbetalningen av ett spel om det rättades felaktigt (t.ex. vid mänskliga eller tekniska fel).

Om vi rättar om ett spel kan det leda till ändringar i kundens saldo som speglar ändringen i rättningen.

Ej startande, strukna och diskvalificerade

Om inte annat anges godkänns spel enligt principen 'inget spel på ej startande'. Det innebär att spel annulleras och insatser återbetalas för ett lag eller en deltagare som har dragit sig ur innan eventet startar. Vi kan tillämpa motsvarigheten till ett Tattersall's Rule 4(c)-avdrag på vinster från spel på eventets återstående deltagare (baserat på oddset för den deltagare som dragit sig ur).

Där så anges kan vissa speltyper erbjudas 'oavsett startande eller ej'. Det betyder att om ett lag eller en tävlande drar sig ur eventet (oavsett om de drar sig ur, stängs av, diskvalificeras eller annat) innan de har deltagit i eventet, så kommer alla spel på det laget eller den tävlande att anses vara ett förlorande spel.

I ett event med färdig lottning där ett lag eller en deltagare drar sig ur, stängs av eller diskvalificeras, förbehåller vi oss rätten att rätta spel enligt nya odds när speltypen har justerats för att reflektera att laget eller deltagaren saknas.

Om ett lag eller en tävlande har deltagit i ett idrottsevenemang när det officiellt har startat, men inte slutför evenemanget av någon anledning, kommer alla spel på laget eller den tävlande att anses vara aktivt (d.v.s. spel på laget eller den tävlande kommer inte att annulleras).

Val erbjuds ej

Vi strävar efter att alltid hålla våra speltyper uppdaterade (så att potentiellt vinnande val för varje speltyp alltid erbjuds). Men om laget eller den tävlande som slutligen vinner inte är tillgänglig för spel av någon anledning, kommer spel på andra val att gälla (och rättas i enlighet med dessa och andra tillämpbara regler för rättning av spel).

Om en match slutar oavgjort och vi inte erbjöd spel på oavgjort, kommer sådana spel att annulleras.

Avbrutna, annullerade och uppskjutna event

Vissa speltyper har annorlunda regler och dessa finns listade i reglerna för de specifika sporterna. Men om inget sägs i reglerna för den specifika sporten angående strykning, annullering och/eller uppskjutning, ska följande gälla.

När det gäller matcher, möten, individuella event, lopp eller liknande: Om ett event inte slutförs inom tre dagar från det ursprungliga datumet, kommer alla spel på detta event att annulleras, förutom spel på speltyper som redan har avgjorts.

När det gäller turneringar, tävlingar eller liknande: Om eventet inte slutförs inom 24 timmar efter dess schemalagda slutdatum, kommer spel på eventet att rättas i enlighet med officiellt beslut från relevant styrande organ, förutsatt att ett sådant beslut meddelas inom 90 dagar efter schemalagt slutdatum. Om inget officiellt beslut annonseras under denna 90-dagarsperiod, kommer spel på allt som rör detta event att annulleras, förutom speltyper som redan har avgjorts. Om en speltyp annulleras men har rättats delvis som en tjänst till våra kunder, kommer sådana delvis rättade spel att dras tillbaka och alla spel på speltypen annulleras.

Om det inte blir några fler idrottsliga aktiviteter för speltyper som inte innehåller valet 'oavgjort' eller 'lika', kommer alla spel som läggs efter att aktiviteterna har avslutats att annulleras.

Vi beslutar (med rimlighet) huruvida en speltyp relaterar till en match (eller liknande) eller en turnering (eller liknande). Men som exempel gäller följande:

 • Vinnare i Europa League = turnering;
 • Gruppsegrare i Champions League = turnering;
 • Vinnare i tennisturnering = turnering;

Ändring av plats

För lagsporter: om schemalagd spelplats ändras efter att ett spel har lagts, annulleras alla spel endast om den nya platsen är hemmaplan för det ursprungliga bortalaget (eller vid internationella matcher, endast om platsen ändras till ett annat land).

För alla kategorier eller speltyper förutom lagsporter: om schemalagd spelplats ändras efter att ett spel har lagts, gäller alla spel.

Om schemalagt underlag ändras (t.ex. om en match byter från gräs till astro-turf) efter att ett spel har lagts, kommer alla spel att gälla.

Tidsperioder

Om schemalagd speltid för ett event ändras efter att ett spel har lagts, men innan eventet startar, kommer alla spel att annulleras.

Vissa speltyper hänvisar till hur lång tid det tar innan en händelse inträffar (t.ex. tidpunkt för första målet). Om en händelse inträffar på tilläggstid efter ordinarie matchtid, anses den ha inträffat i slutet av ordinarie matchtid. Om till exempel en spelare gör mål på tilläggstid i första halvlek i en fotbollsmatch, anses målet ha gjorts efter 45 minuter.

Alla spel gäller hela ordinarie tid inklusive tilläggstid. Förlängning och/eller straffläggning räknas inte.

Hänvisningar till ett visst antal 'dagar' i reglerna för oddsspel innebär slutet av dagen lokal tid efter det angivna antalet dagar. Om till exempel en fotbollsmatch är schemalagd till 1 december, så innebär regeln som tillåter att matchen slutförs inom tre dagar efter schemalagt datum att matchen ska vara färdigspelad 4 december kl. 23.59.59.

Liveodds

Om en speltyp inte är schemalagd att göras om till livespel, men vi misslyckas med att stänga av speltypen vid relevant tidpunkt, gäller följande:

 • om eventet har ett schemalagt spelstopp, annulleras alla spel som läggs efter det schemalagda spelstoppet; och
 • om eventet inte har ett schemalagt spelstopp, strävar vi efter att fastställa tiden för det faktiska spelstoppet, och alla spel efter det spelstoppet kommer att annulleras.

Vi kommer sträva efter att stänga av livespel vid start och slut av eventet. Vi kan dock inte garantera att sådana speltyper kommer att stängas av vid rätt tidpunkt.

Vi förbehåller oss rätten att delvis eller helt stänga av resultat/val på en speltyp som har gjorts om till live.

Kunder är alltid ansvariga för att hantera sina livespel.

Vid livespel ska kunderna vara medvetna om att sändningar som beskrivs som 'live' av vissa sändande företag kan vara fördröjda eller förinspelade. Fördröjningar kan variera beroende på hur de ta emot sina bilder eller data. Notera även att det av operativa skäl kan ta lite längre tid att behandla en begäran om livespel.

Om vi godkänner ett spel på en speltyp som redan är avgjord kommer spelet att annulleras (och inga vinster betalas ut för detta).

När det gäller speltyper som är schemalagda att göras om till live kommer vi att sträva efter att göra dem live vid start och stänga av sådana speltyper vid viktiga händelser (som när mål/poäng görs, straff utdelas eller en spelare blir utvisad). Vi garanterar dock inte att sådana speltyper kommer att avbrytas och göras live vid tidpunkten för spelstoppet.

Om en speltyp är schemalagd att göras om till live, men vi inte stänger av speltypen vid spelstopp, och speltypen inte görs till live någon gång under eventet, kommer alla spel efter schemalagt spelstopp att annulleras, såvida inte det kan fastställas att spelet lades innan officiellt spelstopp eller den faktiska tiden för spelstoppet. Om eventet inte har ett schemalagt spelstopp, strävar vi efter att fastställa tiden för det faktiska spelstoppet, och alla spel efter det spelstoppet kommer att annulleras.

Om en speltyp är schemalagd att göras om till live, men vi inte stänger av speltypen vid spelstopp, och speltypen görs till live någon gång senare under eventet, kommer alla spel efter schemalagt spelstopp att gälla. Oddsen kan dock ändras och spelen kan rättas i enlighet med korrekt odds vid tiden då spelet lades (sådant odds sätts av oss, med rimlighet).

Spel på handikapp

Om inget annat anges i regler för specifika sporter, bestäms handikapp genom att resultatet för det valda laget justeras med handikappet som erbjuds för det laget. Om t.ex. lag A +10 väljs, kommer 10 poäng att läggas till vid rättning av resultatet för lag A. Om oavgjort har valts för ett handikappspel, bestäms spelet av att justera hemmalagets resultat med gällande handikapp (t.ex. om oavgjort -6 erbjuds kommer 6 poäng att dras av från hemmalagets resultat och om båda lagen efter det har samma resultat anses spelet vara framgångsrikt).

Om ett allvarligt fel har inträffat i handikapp, t.ex. handikappspel visas som - istället för + och vice versa, för något av våra event, antingen för livespel eller spel innan eventet, förbehåller vi oss rätten att rätta spelen med korrekt handikapp vid den tidpunkt då spelet lades.

Om endast handikappspel är tillgängliga, rättas spel som handikappspel, oavsett om det väljs eller inte.

Spel på kval

Spel på kval (till exempel 'Når final') kommer att rättas baserat på laget eller den tävlande som går vidare, oavsett om de deltar i nästa omgång eller event som de kvalificerat sig för. Spel rättas efter kvalomgången och ingen senare diskvalificering eller ändring av resultatet räknas.

Dött lopp

Om inte annat anges i reglerna för specifika sporter, tillämpas regler för dött lopp om det finns fler vinnare än förväntat för en speltyp.

Dött lopp är en term som används när två eller fler val i ett event slutar på samma plats. Om ett dött lopp mellan två val annonseras i ett event, tillämpas halva insatsen till det valda oddset och den andra halvan förloras. Om dött lopp mellan fler än två annonseras, fördelas insatsen i överensstämmelse med detta.

Fel

Vi gör allt vi kan för att inte göra några fel när vi accepterar spel. Men om vi på grund av tekniska problem eller systemfel accepterar ett spel (inkl. handikapp eller liknande) som är antingen:

 • väsentligt avvikande från den allmänna spelmarknaden vid den tidpunkt då spelet lades; eller
 • uppenbart felaktigt i förhållande till chansen att något ska inträffa när spelet lades, inkluderat, i båda fallen, eftersom spelet lades efter att ett event startat eftersom spelet inte visades som livespel, eller av någon annan anledning, så gäller alla spel men vi rättar vinnande spel med korrekt odds.

Om vinnare/plats erbjuds när oddsen för en speltyp tydligt indikerar att det inte borde ha erbjudits, förbehåller vi oss rätten att rätta spelet som enbart vinnare. Om valet ingår i ett kombinationsspel på vinnare/plats, kommer hela kombinationsspelet att rättas som enbart vinnare.

Korrekt odds bestäms av oss (med rimlighet).

Maximala utbetalningar

Det är spelarens ansvar att hålla sig inom gränserna nedan. Gränserna gäller för både singel- och kombinationspel. Vid kombinationsspel som innehåller event med olika maximala utbetalningar, kommer den lägsta gränsen att gälla.

Alla spel har en maximal utbetalning per kund (eller till en grupp av kunder enligt nedan) under en dag, oavsett insatser, odds eller antal vinnande spel, såsom listas nedan. Utöver vad som anges nedan, godkänns spel under förutsättningen att det är en investering av en enda kund.

Alla gränser för maximala utbetalningar gäller per kund, eller grupp av kunder som spelar tillsammans på samma val, inkluderat där dessa spel har lagts genom flera spel på flera odds under flera dagar via olika konton eller enheter. Om vi har rimliga skäl att tro att ett antal spel har placerats på detta sätt, kommer den totala utbetalningen för de spelen att begränsas till en enda maximal utbetalning.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, sätta följande gränser. Alla gränser anges i €/$/£. Spel godtas endast i SEK och maximal utbetalning kommer att fastställas med hjälp av gällande medelkurs enligt XE när spelet rättas.

Sport Kriterier Maximal utbetalning
Fotboll Landskamper för herrar, Champions League (efter kvalen), Europa League (efter kvalen), VM, EM, engelska Premier League, Championship, League 1 och League 2, skotska Premier League, tyska Bundesliga, franska Ligue 1, italienska Serie A och spanska La Liga 1 000 000
Fotboll Allt som inte listas ovan 200 000
Golf Officiellt event i US PGA eller European Tour, spel på eventvinnare 500 000
Golf Alla golfturneringar som inte listas ovan, och alla spel utom eventvinnare 100 000
Amerikansk fotboll NFL ordinarie säsong, slutspel utan handikapp, med handikapp och totaler och vinnare av Superbowl 250 000
Amerikansk fotboll Alla speltyper som inte specificeras ovan 50 000
Basket NBA utan handikapp, med handikapp, totaler och vinnare av NBA Championship 250 000
Basket Alla speltyper som inte specificeras ovan 50 000
Baseboll MLB utan handikapp, med handikapp, totaler och vinnare av World Series 250 000
Baseboll Alla speltyper som inte specificeras ovan 50 000
Tennis Segrare och matchvinnare i ATP-touren 250 000
Tennis Segrare och matchvinnare i WTA-touren 250 000
Tennis Alla andra spel på tennis 25 000
Ishockey NHL utan handikapp, med handikapp, totaler och vinnare av Stanley Cup 250 000
Ishockey Alla speltyper som inte specificeras ovan 50 000
Andra sporter Spel som inkluderar annan sport än ovanstående - inkl. långtidsspel 50 000

Om ett spel har rättats och betalats ut till kundens konto med ett belopp som är högre än maximal utbetalningsgräns, förbehåller vi oss rätten att ändra det krediterade beloppet i enlighet med gällande gräns. Vi förbehåller oss denna rätt för spel som har slutförts helt eller lösts in i förtid genom vår funktion för inlösen av spel.

Kombinationsspel

Ett kombinationsspel består av ett antal delar. En del definieras som ett val på en viss speltyp.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke inte godkänna vissa kombinationsspel eller sänka insatser.

Alla kombinationsspel lyder under de regler som gäller för varje specifik sport som ingår som en del i kombinationsspelet.

Om något gjort val inte deltar eller på annat sätt annulleras i enlighet med reglerna för oddsspel (t.ex. en match som avbryts), kommer alla spel på den matchen att annulleras och kombinationsspelet ändras i enlighet med detta. Exempel: en trippel med ett annullerat val blir en dubbel. Om annullerade val innebär att ett kombinationsspel blir ett singelspel, kommer detta singelspel att gälla.

Kombinationsspel som kombinerar olika val inom samma event accepteras inte när det finns relaterade spel (d.v.s. om ett resultat troligtvis påverkar oddsen för något annat), förutom där sådana val görs i Bet Builder-produkten (bygg ett spel). Avslag för relaterade spel kan ske automatiskt när spelet ska läggas. Men om ett sådant spel ändå felaktigt accepteras, kan vi rätta dina individuella kombinationer som inkluderar två eller fler av de relaterade valen som singelspel.

Spel på vinnare/plats och vinnare kan inte kombineras som en del av ett kombinationsspel. Om vi felaktigt accepterar ett sådant kombinationsspel, räknas alla spel på vinnare/plats i kombinationsspelet som spel på enbart vinnare.

Lucky 15/31/63 - detta kombinationsspel består av singlar och uppåt av fyra, fem respektive sex val. Följande punkter beskriver hur många spel som varje typ av Lucky innehåller:

 • Lucky 15 (4 val) omfattar: 4 singlar, 6 dubblar, 4 tripplar och 1 fyrling.
 • Lucky 31 (5 val) omfattar: 5 singlar, 10 dubblar, 10 tripplar, 5 fyrlingar och 1 femling.
 • Lucky 63 (6 val) omfattar: 6 singlar, 15 dubblar, 20 tripplar, 15 fyrlingar, 6 femlingar och 1 sexling.

Tävlande med samma namn

Om två eller fler tävlande har samma efternamn och om dessa tävlande inte har identifierats med förnamn, lag (där detta kan tillämpas) eller kvalificerande odds, kommer den tävlande som har lägst odds att väljas.

Om två eller fler av dessa tävlande har samma lägsta odds kommer insatsen att delas mellan dessa val.

Namnet/rubriken på en tävling är bevis på vad en insats refererar till. Om du t.ex. lägger ett spel på 'Italien-Brasilien' under tävlingsnamnet/rubriken 'VM - Damer' gäller spelet för matchen mellan Italien och Brasilien, som ingår i damernas VM.

Sena spel

Spel godkänns fram till spelstopp för eventet eller en förbestämd tid, om den är tidigare.

Alla spel som av misstag accepteras efter att spelet har stängts eller eventet har avgjorts eller i var ett stadie där kunden har en indikation på resultatet, rättas enligt korrekt odds när spelet lades.

Korrekt odds bestäms av våra oddssättare.

Spel som läggs efter att slutresultatet är känt kommer att annulleras.

Vid tvist angående spelstopp för ett event/en speltyp där en officiell starttid inte ges av sportens styrande organ, kommer tiden då vi avgör att eventet har startat att styra rättningen av alla spel.

Cup/Titel

Om vi inte meddelar andra villkor kommer vi att rätta vinnarspel baserat på spelare eller lag som lyfter pokalen.

Misstänkt spel

‘Misstänkt spel’ är fall där vi har anledning att tro att spel har placerats under misstänkta omständigheter. Detta inkluderar, men ska inte begränsas till:

 • Om ett ovanligt högt antal spel (jämfört med normalt spel) placeras på samma event under kort tid
 • Om antalet spel är väldigt högt och/eller ovanliga spelmönster sker på samma spel, och där den teoretiska sannolikheten för spel att vinna när spelen placeras, baserat på det dåvarande oddset, är högst oproportionerlig i förhållande till spelens teoretiska sannolikhet att vinna baserat på startoddsen
 • Om integriteten för ett event har ifrågasatts, vilket inkluderar bl.a. när en eller flera deltagare visar upp exceptionell form och vi på rimliga grunder har anledning att tro att du, eller någon i din närhet, var medveten om detta när du placerade spelet, och att denna information hölls hemlig från allmänheten i syfte att få en orättvis fördel i spel som placerades
 • Om vi på rimliga grunder misstänker att ett spel, eller flera sammanhängande spel, inte placerades av dig manuellt, utan automatiskt eller på annat sätt än att kontoinnehavaren själv placerar spelen manuellt via sitt konto
 • Om vi har rimliga skäl att tro att du på otillåtet sätt har dragit fördel av externa faktorer i anknytning till ett event som du har spelat på
 • Om vi på rimliga grunder misstänker att du har skapat flera konton, och att dessa konton kontrolleras av samma person, för att på något sätt dölja spelens värde eller spelmönster för de spel som du placerar, eller som placeras å dina vägnar. Detta gäller även om ytterligare konton skapas med andra personuppgifter
 • Om vi har rimliga skäl att tro att du samarbetar med andra, eller spelar till förmån för någon annan än dig själv
 • Om vi har rimliga skäl att tro att du har placerat spel från en plats/enhet som skiljer sig från den plats/enhet där du hävdar att spelet placerades

Vid någon av handlingarna ovan, och utan att begränsa vår möjlighet att förlita oss på andra tillvägagångssätt, kan vi vidta följande åtgärder beroende på omständigheterna:

 • Begära ytterligare information från dig för att grundligt kunna undersöka om ditt agerande utgör misstänkt spel
 • Helt eller delvis avbryta eller hålla inne dina pågående utbetalningar i väntan på tillfredsställande bevis från dig som visar att inget misstänkt spel har ägt rum Om vi t.ex. misstänker att ett spel inte har lagts manuellt, kan vi efterfråga rimliga bevis för att varje spel lades manuellt av dig via ditt konto. Du uppmärksammar och godkänner dessutom att vi förbehåller oss rätten att, helt efter eget godtycke, samla ihop och behandla all annan information om dina spelmönster, personuppgifter, insättningar samt annan relaterad information som hjälper oss att undersöka möjliga brott mot dessa Regler
 • Helt eller delvis avbryta eller hålla inne dina pågående utbetalningar, normalt i max 30 dagar men dock längre om detta anses nödvändigt (t.ex. i väntan på pågående undersökning av oss, en idrotts styrande organ, en spelregulator, en rättsinstans eller annan tredje part)
 • Annullera spel, inkluderat kombinationsspel, innan eventet startar. När så är möjligt kommer vi att informera dig på förhand att spel har annullerats innan starten av det första eventet som spelet/spelen gäller
 • Beräkna vinster baserat på events startodds. När så är möjligt kommer vi att informera dig på förhand att spel kommer att rättas baserat på startodds
 • Begränsa vinstutbetalningar om ett ovanligt antal spel och/eller ett ovanligt spelmönster upptäcks på samma val inom en kort tidsperiod (och vi har rimliga skäl att misstänka att spelen är sammankopplade). Vid behov kommer en sådan begränsning tillämpas på flera konton att justeras till maximal utbetalning för individuella spel på sådana val
 • Om vi har anledning att tro att du har deltagit i, eller har koppling till ett misstänkt spel, kommer vi vidta alla rimliga åtgärder för att undersöka detta, såsom spelbranschens metoder för utredning av maskopi, misstänkt spel, bedrägeri och fusk
 • Vi förbehåller oss rätten att stänga ett konto om vi har rimliga skäl att misstänka någon av dessa aktiviteter i anslutning till det kontot
 • När vi annullerar ett spel före starten av ett event, kommer insatsen för ett sådant spel att återbetalas till ditt spelkonto
 • Vi förbehåller oss rätten att kräva tillbaka alla våra förluster som direkt eller indirekt har anknytning till din inblandning i misstänkta spelaktiviteter. Denna rätt påverkar inte andra rättigheter (såsom juridiska rättigheter) som vi har gentemot dig, oavsett om dessa finns i våra Användarvillkor eller någon annanstans
 • Vi tar inget som helst ansvar för eventuella förluster som drabbar dig eller någon annan person på grund av något av de regelbrott som beskrivs i denna sektion. Vi förbehåller oss även rätten att vidta andra åtgärder vid misstänkt spel, men vi har ingen skyldighet att göra detta

Vi ska som alltid utöva våra rättigheter på ett sätt som är rättvist mot dig och andra användare. För mer information, se våra allmänna villkor.

Vi är medlem av den ideella organisationen International Betting Integrity Association (‘IBIA’) som övervakar oregelbundna spelmönster och möjliga fall av manipulation.  Detta medlemskap innebär bl.a. att vi deltar fullt ut i organisationens varningssystem som är inriktat på att identifiera sådant spelbeteende.

Om en varning tas emot av oss förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke:

(i) avbryta erbjudande om spel på ett eller flera evenemang; och

(ii) fördröja och/eller hålla inne betalning för ett eller flera evenemang tills dess att integriteten i sådana evenemang har bekräftats av det berörda idrottsförbundet via IBIA.

Om IBIA i samarbete med berört idrottsförbund har bekräftat att evenemang har manipulerats, förbehåller vi oss rätten att enligt eget godtycke avbryta alla spel på sådana evenemang, antingen från en individ som identifierats av IBIA som innehavare av insider-information eller annan individ som enligt vår rimliga bedömning är ansluten till eller samarbetar med en sådan individ på något sätt.

För att förhindra bedrägeri, fusk och penningtvätt kan vi avslöja dina uppgifter, dina spel och din spelhistorik för tredje part, bl.a. relevant regulator, spel- och idrottsorganisationer, finansinstitut och brottsbekämpande organ, eller något annat organ som hanterar utredningen av påstådda brott. 

Visad ställning

Även om aktuell ställning, förfluten tid, video och annan data som tillhandahålls på denna sajt kommer från direktsändningar som tillhandahålls av tredje part, ska du vara medveten om att denna data kan vara tidsfördröjd och/eller felaktig.  Om du förlitar dig på denna data för att spela, gör du det helt på egen risk. Våra regler för rättning av spel gäller fortfarande och därför tar vi inget ansvar för avvikelser mellan information som visas här och hur spel rättas.

Skador

I händelse av att nyheter om skador annonseras för en speltyp där antal matcher eller odds för återstående deltagare kan påverka oddsen avsevärt, t.ex. bästa målskytt eller flest runs, förbehåller vi oss rätten att antingen annullera spel, tillämpa ett avdrag enligt Rule 4 eller göra om spel för nästa odds som erbjuds efter att speltypen har ändrats på grund av sådana skadenyheter.

Detta kan gälla spel som läggs mellan delgivningen av skadenyheten och granskningen av speltypen i fråga.

Inlösen

Inlösen av spel är en funktion som erbjuds för flera speltyper. Med inlösen kan du ändra ditt ursprungliga spel och låsa en vinst eller förlust genom att få ditt spel (eller en del av ditt spel) rättat i förtid, utan att behöva vänta på att eventet avslutas.

Det finns inga garantier för att din begäran om inlösen kommer att godkännas - denna kan avslås om t.ex. speltypen stänger eller om oddsen ändras innan din förfrågan har behandlats.

Om din begäran om inlösen beviljas visas ett meddelande och ditt spel (eller den relevanta delen av ditt spel) och ditt spel rättas direkt, och beloppet som visas på knappen för inlösen kommer att betalas ut till ditt konto. Notera att detta inkluderar den ursprungliga insatsen (eller del av insatsen) så det totala beloppet som återbetalas till ditt konto är det belopp som visas på knappen för inlösen. Vid full inlösen av spel rättas hela spelet, och det som händer senare har ingen inverkan på beloppet som återbetalas till ditt konto. För delvis inlösen av spel rättas en del av ditt spel, och det som händer senare påverkar endast den del av ditt spel som inte har lösts in.

Om din begäran om inlösen nekas, visas ett meddelande som ger dig orsaken och du kan få ett nytt erbjudande om inlösen.

Begäran om inlösen vid livespel kan ta längre tid att behandla p.g.a. fördröjningen för livespel.

Regler för livespel gäller för alla livespel där inlösen är tillgängligt.

Om du löser in spel kan det innebära att du inte längre har rätt till ett visst erbjudande. Se regler och villkor för det aktuella erbjudandet för mer information.

Vi förbehåller oss rätten att återta utbetalningen för ett inlöst spel om det har rättats felaktigt (t.ex. mänskliga eller tekniska fel). Om vi rättar om ett spel kan det leda till ändringar i kundens saldo som speglar ändringen i rättningen.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta ett inlöst spel när det val som har lösts in inte startar efter att spelet har lösts in. I detta fall, då spelet lades på en ej startande, annulleras spelet och insatsen återbetalas.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av funktionen för inlösen av spel.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke neka vissa oddsspel eller sänka insatsen.

Alla hänvisningar till tidsperioder i reglerna för oddsspel gäller tidszonen där eventet äger rum. En hänvisning till exempelvis starttiden för en fotbollsmatch baseras på lokal tid för avspark.

All information som ges görs så i god tro. Vi kan dock inte ta ansvar för eventuella fel eller utelämnanden vad gäller information, till exempel publicering av odds, deltagare, tider, ställning, resultat eller allmän statistik.

Resultat eller ställning som du kan få av våra anställda eller ombud (till exempel vid spel på liveodds) ska endast ses som en guide.

Vi kan, efter eget godtycke, besluta att avbryta spel på en speltyp när som helst (även om ett sådant avbrott är tidigare än vad som förväntas enligt reglerna för oddsspel). För att upprätthålla integritet och rättvisa i speltyperna kan vi även annullera vissa spel på en speltyp eller annullera hela speltypen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra reglerna för oddsspel när som helst. En sådan ändring är bindande och träder i kraft omedelbart när regeländringarna har annonserats till kunderna, och alla spel som godkänns efter regeländringarna ska lyda under de nya reglerna för oddsspel.