spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Badugi

Målet i spelet är att skapa bästa Badugi, så vad är en Badugi? Det är en fyrkortshand utan dubbletter av valör eller färg. Ju lägre desto bättre. Det finns dock mer, så läs vidare för att lära dig alla regler,

Vad är Badugi?

Det är poker men kanske inte som du är van vid. Badugi har sitt ursprung i Asien och det är en variant av draw poker. Det liknar Lowball på så sätt att den lägsta handen vinner. Det skiljer sig däremot från många pokervarianter genom ett annorlunda system för rangordning av händer. De starkaste händerna är de med låga kort i samtliga färger och inget par. Detta kallas en Badugi.

Vilka regler gäller för Badugi?

Blinds

Badugi spelas med tvingade insatser som kallas blinds (mörkar), där spelaren till vänster om dealerknappen lägger small blind, och spelaren till vänster om denne lägger big blind. Small blind är vanligtvis halva big blind.

Delningen

Varje spelare får fyra dolda kort. Sedan kommer en satsningsrunda där du har alternativen call, raise eller fold. Spelare som är kvar i handen efter första satsningsrundan kan nu göra ett byte. Det innebär att du har möjlighet att förbättra din hand genom att kasta kort som du inte vill ha och bli tilldelade nya. Klicka på de kort du vill slänga och klicka därefter på knappen Kasta när det är din tur att agera. Du får byta alla fyra kort om du vill. När bytet är gjort börjar en ny satsningsrunda, där du har alternativen check, bet, call, raise eller fold beroende på om någon har satsat innan dig. När denna satsningsrunda är över, följer ett byte till och en ny satsningsrunda. Slutligen görs ett tredje byte följt av en sista satsningsrunda och sedan visning, förutsatt att fler än en spelare är kvar i handen. Spelaren med den bästa handen vinner potten.

Grundläggande strategi

Målet i spelet är att få en Badugi - en låghand med fyra kort, som innehåller alla färger och inget par. Bästa möjliga starthand är därför 4-3-2-A (med alla kort i olika färg).

Händerna i en Badugi rangordnas efter högsta kortet, där ess alltid räknas som ett lågt kort och stegar ignoreras. En spelare som har 9-8-4-3 i olika färg (en '9 Badugi') förlorar mot 8-7-3-2 i olika färg (en '8 Badugi'). Likaså förlorar 6-3-2-A (en '6 Badugi') mot 5-4-3-2 (en '5 Badugi').  Om flera händer innehåller samma högstakort, så räknar man på det näst högsta kortet i handen och så vidare nedåt.  Därför skulle 6-5-4-A (en '6-5 Badugi') förlora mot 6-4-3-2 (en '6-4 Badugi').

Om en hand når visning och ingen spelare har en Badugi, vinner spelaren med den bästa tre- eller tvåkortshanden i olika färg. Om du till exempel skulle ha handen 6h-4d-3s-Ah, så har du två hjärter. Då räknas det högsta kortet bort vilket ger handen 4-3-A-x.  Den handen kallas även en 'three card 4', och den förlorar mot alla Badugihänder, men vinner mot 7h-5d-4d-3s (det högsta ruterkortet räknas bort vilket ger en 'three card 7', 7-4-3-x).  Alla trekortshänder vinner i sin tur mot alla tvåkortshänder.  Till exempel är Ad-As-2d-2c en 'two card 2', 2-A-X-X, eftersom det finns ett tvåpar i handen. Det är till och med möjligt att ha en enkortshand. Till exempel har handen Qd-Jd-8d-4d fyra ruter, så tre av dem räknas bort vilket endast lämnar kvar det lägsta kortet, 4d, vilket kallas en 'one card 4'.

Handranking i Badugi

Följande Badugi-händer (ingen komplett lista) rankas från den svagaste (nr 1, som sällan vinner en pott) till den starkaste (nr 18, nötterna):

Enkortshänder

[5-x-x-x] (tre av ruterkorten räknas bort)

[4-x-x-x] (tre av spaderkorten räknas bort)

[A-x-x-x] (tre av essen räknas bort)

Tvåkortshänder

[Q-J-x-x] (Js och ytterligare en knekt räknas bort)

[T-9-x-x] (en tia och nian i den andra färgen räknas bort)

[7-6-x-x] (de två högsta spaderkorten räknas bort)

[2-A-x-x] (3c och ett ess räknas bort)

Trekortshänder

[K-2-A-x] (Kd räknas bort)

[Q-2-A-x] (en dam räknas bort)

[J-T-9-x] (Qs räknas bort)

[J-T-6-x] (Qs räknas bort)

[J-8-6-x] (Ks räknas bort)

[4-2-A-x] (3c räknas bort)

[3-2-A-x] (en trea räknas bort)

Badugi

[K-Q-J-T] (den sämsta Badugin)

[8-7-2-A]

[8-5-4-2]

[4-3-2-A] (den bästa Badugin)

Det är viktigt att tänka på positionen, eftersom spelaren som agerar sist kan få information om vilka händer motspelarna kan ha, beroende på hur många kort de byter. Om en spelare före dig inte byter något kort alls, har spelaren antagligen redan en stark hand. 

Förutom Badugi erbjuder vi även flera andra pokervarianter. Besök sidan Pokerspel för att läsa mer.

Mer information

Badugi spelas vanligtvis som fixed limit vilket innebär att beloppen som spelare kan satsa och höja är förutbestämda. Du kan inte gå all-in som i No Limit-spel, om du inte har färre marker än vad limit är.

Den bästa handen i Badugi är 4-3-2-A i olika färger. Till skillnad från i många andra spel, som Texas Hold’em, så är det lägsta handen den bästa. För att räknas som en Badugi får din hand inte ha några dubbletter av färg eller valör. Du kan fortfarande vinna potten utan en Badugi men endast om din motståndare inte heller har en och din hand är bättre, eller om du får dem att folda.