spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Policy för verktyg och tjänster från tredje part

En överblick

Allteftersom onlinepoker har växt i popularitet har folk utvecklat verktyg och webb-baserade tjänster för att hjälpa dem att spela bättre online. Vi tycker det är okej att spelare använder vissa av dessa verktyg och tjänster. Men vi tycker att en del överskrider vad vi anser acceptabelt som stöd för spel online.

Det finns mycket en spelare kan göra för att förbättra sina chanser i ett pokerspel. De kan till exempel spela mycket och få erfarenhet, eller läsa en bok om poker. Båda dessa metoder är självklart tillåtna. I andra änden av spektrumet finns verktyg som berättar exakt hur de ska agera, i realtid. Detta är helt klart fusk.

Mellan dessa två extremer finns många verktyg och vissa anser vi ligga för nära fusk. Det finns till exempel folk som bygger databaser med spelarprofiler och delar tillgång till dessa databaser. En spelare med tillgång till en sådan databas kan få detaljerad information om sina motståndare utan att någonsin ha spelat mot dem. Vi anser att detta ger den spelaren en orättvis fördel mot andra vid bordet.

Den policy vi har utvecklat genom åren bygger på långa diskussioner internt och med pokerexperter, bland annat vårt team med proffs. Det är utarbetat som en lämplig kompromiss mellan att tillåta verktyg och tjänster som förbättrar en användares spelupplevelse och inlärning, men samtidigt stoppar verktyg och tjänster som ger användaren en orättvis fördel.

Vi uppmuntrar feedback från våra kunder och tar hänsyn till konstruktiv kritik när vi uppdaterar vår policy i framtiden. Men kunniga människor kommer att vara oense om vad som är lämpligt och inte.

Vår policy delar in verktyg och tjänster i tre kategorier:

 • De som alltid är tillåtna
 • De som aldrig är tillåtna
 • De som är tillåtna, men inte när vår programvara körs

Tillåtna verktyg och tjänster

Följande är i allmänhet tillåtna:

 1. Verktyg och tjänster som bara ger grundläggande information om pågående spel, t.ex. potodds eller total handstyrka.
 2. Referensmaterial som är statisk och grundläggande till sin natur, som enkla tabeller över vilka starthänder som är spelbara i oöppnade potter.
 3. Verktyg eller tjänster som övervakar och visar sifferbaserad statistik i spelet, men endast använder information som du har fått genom eget spel. Dessutom finns det kvalitativa gränser för statistik som visas i spelet, till exempel att den inte kan delas upp baserat på kortvärden. Det finns även gränser för funktioner som visar statistik i spelet, som att statistik inte automatiskt får kunna ändras baserat på läget i spelet eller motståndares tendenser.
 4. Makron och hotkey-program för effektivare spel som inte sänker kravet på att en spelare ska fatta ett beslut. Spelaren måste fatta beslut om vad som ska göras och exakt relativ storlek på bet eller raise, och ett makro eller en hotkey ska bara verkställa beslutet. En hotkey som till exempel betar halva potten är tillåten. En hotkey som slumpmässigt betar mellan halva och tre fjärdedelar av potten är inte tillåten.

Tillåtna verktyg och tjänster inkluderar:

† I allmänhet tillåtna är även verktyg och tjänster som har otillåtna funktioner men på ett pålitligt sätt kan upptäcka pokerklienten och begränsa otillåtna funktioner (antingen genom att inaktivera otillåtna funktioner eller stänga programvaran).

Vi ger inga garantier för dessa verktygs och tjänsters funktionalitet, pålitlighet eller säkerhet.

Tänk på att detta endast är exempel och att denna lista inte är uttömmande. Om du är intresserad av ett visst verktyg eller en viss tjänst som inte listas på denna informationssida, ber vi dig besöka vårt hjälpcenter för att se hur du kan kontakta oss.

Mer detaljerad information om funktioner som är tillåtna och otillåtna hittar du i vår referensguide.

Verktyg och tjänster som aldrig är tillåtna

Följande är aldrig tillåtna:

 • Alla verktyg och tjänster som spelar utan mänsklig inverkan (en 'bot') eller reducerar behovet av en människa för att fatta beslut. En människa måste besluta vad som ska göras och exakt relativ storlek på bet eller raise. Till exempel är ‘auto-folders’ och verktyg som slumpar fram storleken på bet eller raise förbjudna.
 • Verktyg eller tjänster som erbjuder råd i realtid angående hur spelare ska agera genom att läsa av läget i spelet (en ‘bot’).
 • Verktyg och tjänster som fördröjer en spelares beslut med en specifik eller slumpmässig tidsrymd.
 • Alla verktyg och tjänster som delar hålkortsdata med andra spelare eller tjänster.
 • Datautvinning från händer eller privata resultat (att titta på spel utan att spela i syfte att bygga en databas med händer för framtida referens); användande av händer eller privata resultat från datautvinning; delning av händer, privata resultat eller spelstatistik i syfte att analysera motståndare.
 • Verktyg eller tjänster som försöker manipulera motståndare i spel där man inte kan välja ett specifikt bord för spel, till exempel Spin & Go-turneringar.
 • Verktyg eller tjänster för effektivisering av bordsval, som filtrerar eller sorterar tillgängliga turneringar eller automatiserar/delvis automatiserar processen för att anmäla sig till turneringar, baserat på spelares statistik eller anteckningar.
 • Alla verktyg och tjänster för effektivisering av val av cash games.

‡ Att sända livestream på Twitch eller andra liknande tjänster anses inte vara att dela hålkortsdata och är inte förbjudet.

Verktyg och tjänster som alltid är otillåtna inkluderar:

Tänk på att detta endast är exempel och att denna lista inte är uttömmande. Om du är intresserad av ett visst verktyg eller en viss tjänst som inte listas på denna informationssida, ber vi dig besöka vårt hjälpcenter för att se hur du kan kontakta oss.

Mer detaljerad information om funktioner som är tillåtna och otillåtna hittar du i vår referensguide.

Tillåtna verktyg och tjänster som är otillåtna när vår programvara körs

Det finns vissa verktyg och tjänster som kan användas för analys av ditt spel men som inte är lämpliga när du spelar. Därför är de inte tillåtna när någon av våra klienter, appar eller programvara körs.

Normalt hamnar dessa under följande kategorier:

 • Referensmaterial som ger råd som inte kan kallas grundläggande, som stora mängder tabeller som erbjuder rekommendationer utöver att tala om huruvida en hand bör spelas i en oöppnad pott.
 • Verktyg eller tjänster som är specifikt utformade för att förenkla hänvisning till referensmaterial.
 • Verktyg eller tjänster som utför avancerade värdeberäkningar, till exempel range mot range-simulatorer, ICM eller Nash Equilibrium-baserade program.

Dessa verktyg och tjänster inkluderar:

Vi ger inga garantier för dessa verktygs och tjänsters funktionalitet, pålitlighet eller säkerhet.

Tänk på att detta endast är exempel och att denna lista inte är uttömmande. Om du är intresserad av ett visst verktyg eller en viss tjänst som inte listas på denna informationssida, ber vi dig besöka vårt hjälpcenter för att se hur du kan kontakta oss.

Mer detaljerad information om funktioner som är tillåtna och otillåtna hittar du i vår referensguide.

Våra metoder för upptäckt

För att genomdriva vår policy gör vi primärt följande:

 1. Söker för att se om otillåtna verktyg eller tjänster körs på spelares datorer.
 2. Analyserar spel och beteendemönster som indikerar att spelare använder otillåtna verktyg eller tjänster.

Vi ser inte din webbhistorik, dina dokument eller andra privata filer och privat information. Vi tar din sekretess på största allvar och följer relevanta dataskyddslagar. Vi samlar inte in personligt identifierbar information, förutom den som lämnas av spelaren när konto registreras och vid rutinmässig säkerhetsverifikation. Det är inte möjligt för vår personal att läsa eller kopiera privat information från din maskin. För mer information, se vår sekretesspolicy.

Det är inte heller möjligt för vår personal att på distans ändra filer på din dator eller skicka några filer till din dator.

Vi kan, efter eget godtycke, förhindra vår programvara från att köras på din dator eller kräva att klientprogrammet uppgraderas.

Konsekvenser vid användning eller utveckling av otillåtna verktyg och tjänster

Även om vi förbehåller oss rätten att undanhålla pengar från någon som använder förbjudna verktyg eller tjänster, kommer vi inte att göra det lättvindigt. Vårt mål är att informera spelare som upptäcks med otillåten programvara som finns allmänt tillgänglig för nedladdning.

Men vi kommer troligen att neka service och/eller undanhålla pengar om en spelare:

 • Använder särskilt skadliga verktyg eller tjänster (som ‘bottar’);
 • fortsätter använda otillåtna verktyg och tjänster efter varning;
 • försöker kringgå våra metoder för upptäckt;
 • privat utvecklar eller använder privat utvecklad programvara som strider mot våra policyer.

Uppdateringar och ändringar i vår policy för tredje parts verktyg

Som nämnts har vår policy utvecklats med tiden. Uppdateringar krävs då och då för att anpassa oss till våra spelares och experters åsikter, och de förändringar som görs i verktyg och tjänster som finns tillgängliga. Vi ansvarar inte för att informera spelare om förändringar i denna policy. Spelare bör regelbundet kontrollera denna sida för ändringar.