spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Pokertermer och pokerordlista – Pokerlexikon på nätet

Action (Tur)

(1) Möjlighet att agera. Om en spelare inte inser att det är hans tur, säger givaren "Din tur". (2) Satsningar och höjningar. "Om det kommer upp ett tredje hjärterkort och många är med och satsar, måste du förutsätta att någon har fått färg."

All-in

Att få slut på marker när man satsar eller synar. I spel med bordsnivåer får ingen spelare ta fram plånboken och lägga in mer pengar under en hand. Om en spelare får slut på pengar skapas en sidopott som han inte kan vinna något av. Han kan emellertid fortfarande vinna potten som han hade marker till. Exempel: "Stackars Bertil. Han fick fyrtal mot en kåk, men han var all-in efter den andra satsningen."

Ante (Tvingad insats)

(Ante) En liten del av en satsning som alla spelare lägger in för att något ska ligga i potten i början av en pokerhand. Det finns ingen tvingad insats i många holdem-spel. Där används i stället "mörkar" för att potten inte ska vara tom från början.

Backdoor (Bakdörr)

Att få in en draghand med både turn- och riverkortet. Säg exempelvis att du har Ä-7 . På floppen kommer det Ä-6-4. Du satsar och synas. Turnkortet är T , som alla passar på, och riverkortet är Kn . Du har fått en vinnande "bakdörrsfärg". Se även "runner".

Bad Beat

Att ha en hand som är betydligt sämre än en betydligt bättre och ändå vinna. Det används allmänt för att säga att pottvinnaren egentligen inte borde ha varit med och slagits om potten över huvud taget och att det var vansinnig tur att det enda kortet i leken som kunde leda till pottvinst kom upp. Vi ger inte några exempel; du kommer att få höra många sådana kommentarer under din pokerkarriär.

Bet

De första markerna som läggs i potten på resp. gata.

Big Blind (Stora mörken)

Den större av de två mörkarna som vanligtvis används i holdem. Den stora mörken är normalt hela insatsen i första satsningsrundan. Se även "mörkar" och "lilla mörken".

Blank

Ett kort på bordet som inte tycks påverka handställningen. Om floppen består av Ä-Kn-T skulle turnkortet 2 anses vara en blank. Å andra sidan skulle 2 inte anses vara det.

Blind (Mörkar)

En tvingad insats (eller partiell insats) som en eller flera spelare lägger in innan några kort delas ut. Det normala är att mörkarna betalas av spelarna som befinner sig direkt till vänster om knappen. Se även "aktiv mörk".

Bord

Samtliga gemensamma kort i holdem: floppen, turn- och riverkorten. Exempel: "Det fanns inte en enda hjärter på bordet".

Bottenpar

Ett par med det lägsta kortet i floppen. Om du har Ä -6 och floppen består av K-T-6 har du fått ett bottenpar på floppen.

Burn (Bränna)

Att slänga det översta kortet i leken med framsidan nedåt. Det görs mellan varje satsningsrunda innan nästa gemensamma kort delas ut. Det är en försäkring mot att någon spelare känner igen eller får en skymt av nästa kort som ska upp på bordet.

Button (Knapp)

En vit skiva i akryl som visar vem som (nominellt) ger. Används även för att syfta på spelaren som innehar knappen den aktuella handen. Exempel: "Åh, knappen höjde."

Buy (Köpa)

(1) Som i "köpa potten". Att bluffa, att hoppas att "köpa" potten utan att bli synad. (2) Som i "köpa knappen". Att satsa eller höja i hopp om att spelarna mellan dig och knappen lägger sig, vilket gör att du får agera sist i de följande satsningsrundorna.

Ordlistan hämtad från "Winning Low Limit Holdem" av Lee Jones

Call (Syna)

Att lägga in lika mycket pengar i potten som den senaste satsningen eller höjningen.

Calling station

En svag och passiv spelare som synar mycket men som inte höjer eller lägger sig särskilt ofta. Det är spelare av det slaget som man vill ha med vid bordet.

Cap

Att lägga in den sista höjningen som tillåts under en satsningsrunda. Det är normalt den tredje eller fjärde höjningen. Givare i Kalifornien hörs ofta säga "Capitola" eller "Cappuccino".

Case

Det sista kortet med en viss valör i leken. Exempel: "Floppen bestod av Kn-8-3; jag har två knektar som hålkort, han har två åttor, och sedan kommer sista (case) åttan på riverkortet, och han slår min kåk."

Cehck raise

Att passa och sedan höja när en spelare bakom dig satsar. Ibland hör man någon säga att det inte är ett rättvist eller etiskt sätt att spela poker. Dumheter. Nästan alla kasinon tillåter detta, och det är en viktig pokertaktik. Den är särskilt användbar i holdem med låg limit där man behöver mer kraft för att slå ut motståndarna om man har den bästa handen.

Center pot

Den första potten som skapas under en pokerhand, till skillnad från en eller flera "sidopotter" som skapas om en eller flera spelare blir all-in. Även "huvudpott":

Check (Passa)

(1) Att inte satsa men att ha möjlighet att syna eller höja längre fram i satsningsrundan. Likvärdigt med att satsa noll dollar. (2) Ett annat ord för chip (marker), till exempel poker chip.

Cold call

Att syna mer än en satsning på en och samma gång. Anta till exempel att den första spelaren att göra något efter den stora mörken höjer. Nu måste alla spelare som står på tur syna "kallt". Det skiljer sig från att syna en satsning och sedan syna en efterföljande höjning.

Come hand

En draghand (kommer förmodligen från tärning).

Community Cards (Gemensamma kort)

Kort som läggs med framsidan uppåt mitt på pokerbordet och som alla spelare utnyttjar i varianter som Holdem och Omaha. De kallas även bordskorten eller "bordet".

Complete Hand (Komplett hand)

En hand som definieras av alla fem kort: en stege, färg, kåk eller färgstege.

Connector

En starthand i holdem där de två korten är ett steg från varandra. Exempel: KD, 76.

Counterfeit

Att göra handen mindre värdefull på grund av att ett bordskort är likadant. Exempel: du har 87 och floppen består av 9-T-Kn, så du har en stege. Nu följer en 8 som turnkort. Det har gjort din hand praktiskt taget värdelös.

Crack

Att slå en hand, i typfallet en väldigt bra hand. Det hör man oftast sägas om två äss som hålkort: "Tredje gången i kväll som mina hålkortsäss blev utdragna."

Cripple

Som i "cripple the deck". Det betyder att du har de flesta eller alla de kort som någon skulle vilja ha med tanke på de kort som ligger på bordet. Om du har kungar som hålkort och de andra två kungarna kommer upp i floppen har du "förstört" leken (crippled the deck).

Dealer (Givare)

Den spelare i poker som faktiskt (eller teoretiskt) delar ut korten. När en professionell givare (i ett kasino eller kortrum) eller en automatisk givare (på nätet) finns med, är det nödvändigt att visa vilken spelare som skulle ha delat ut korten, eftersom mörkarna betalas och satsningen sker från givarens vänstra sida. Det görs genom att man använder en markör som kallas givarknappen. Den skickas runt bordet medurs och flyttas till nästa spelare efter att en hand har spelats klart.

Dog

Kortform av "underdog".

Dominated hand

En hand som nästan alltid förlorar mot en bättre hand som folk brukar gå vidare med. K3 "domineras" av KD, till exempel. Med undantag av märkliga floppar (t.ex. 3-3-X, K-3-X) förlorar den alltid mot KD.

Draw (Dra)

Att spela med en hand som ännu inte är bra, men som skulle kunna bli det om rätt kort kommer upp. Exempel: "Jag är inte framme än, jag drar." Används även som substantiv. Exempel: "Jag måste syna, för jag har bra dragläge."

Draw dead

Att försöka få en hand som inte är vinnande även om den går in. Om du försöker få en färg och motståndaren redan har en kåk sägs du "draw dött". Det är givetvis inte en bra situation att hamna i.

Ordlistan hämtad från "Winning Low Limit Holdem" av Lee Jones

Equity

Din "rättmätiga" del av en pott. Om potten innehåller 80 USD och du har 50 % chans att vinna den, har du 40 USD "equity" (rättmätigt krav) i potten. Den här termen är något underlig, för du kommer antingen vinna 80 eller 0 USD, men det ger dig ett hum om hur mycket du kan "förvänta" dig att vinna.

Expectation (Förväntan)

(1) Det belopp du väntar dig att tjäna i genomsnitt om du spelar på ett visst sätt. Säg till exempel att du lägger in 10 USD i en pott på 50 USD och drar på en hand som går in 25 % av gångerna och att du vinner varje gång den går in. Tre av fyra gånger går draghanden inte in och du förlorar 10 USD varje gång, totalt 30 USD. Den fjärde gången går draghanden in och du vinner 50 USD. Din totala vinst under dessa fyra genomsnittliga händer är 50-30 = 20 USD, ett genomsnitt på 5 USD per hand. Därför har satsningen på 10 USD den positiva förväntan 5 USD. (2) Det belopp som du förväntar dig att vinna vid pokerbordet under en viss tid. Anta att du vinner 527 USD på 100 timmar. Då är din förväntan 5,27 USD/timme. Du vinner givetvis inte exakt så mycket varje timme (och vissa timmar förlorar du), men det är ett mått på dina förväntade intäkter.

Extra blind (Extra mörk)

En blind som en spelare som just har satt sig ner vid bordet, som återkommer till bordet eller på något annat vis byter position vid bordet lägger in. Se även "blinds".

Family Pot (Familjepott)

En pott där alla (eller nästan alla) spelare synas före floppen.

Fast (Snabbt)

Som i "spela snabbt". Att spela en hand aggressivt, satsa och höja så mycket som möjligt. Exempel: "När man floppar ett par men någon kan få färg måste man spela snabbt."

Favorite (Favorit)

En pokerhand som är favorit att vinna, statistiskt sett.

Flop (Flopp)

De första tre gemensamma korten som läggs upp på bordet, med framsidan uppåt.

Fold (Lägga sig)

Att ge upp alla chanser att vinna den aktuella pokerpotten. Att lägga ned sin hand eller slänga bort sin hand i stället för att syna eller höja en satsning.

Foul

En hand som inte får spelas av någon anledning. En spelare med en sådan hand får inte någon del av potten. Exempel: "Han fick tre kort efter floppen, så givaren sa att han hade en foulhand."

Free Roll

En spelare har chans att vinna en hel pott när han har samma kort som en annan spelare. Säg exempelvis att du har A-Q och att motståndaren har A-Q. På floppen kommer Q-5-T . Du har lika bra kort som motståndaren nu men kan vinna hela potten, vilket motståndaren inte kan. Om det inte dyker upp ett klöver delar du potten med honom. Om det kommer ett klöver vinner du alltihop.

Free card

Gratiskort. Ett turn- eller riverkort som du inte behöver betala för att se på grund av att alla i handen checkar. Om du exempelvis sitter på knappen och höjer då du floppar ett färgdrag, kan dina motståndare checka till dig på turn. Om du får in färgen på turn kan du satsa. Om du inte får det då, kan du också checka och få se riverkortet "gratis".

Gutshot straight

En hålstege som går in. Om du har 9-8 och floppen består av 7-5-2 och turnkortet är 6, har du fått en sådan stege.

Heads up

En pott som bara två spelare slåss om. Exempel: "De spelade heads up redan vid turn."

Hit

som i "jag träffade floppen", vilket betyder att floppen innehåller kort som gör din hand bättre. Om du har AK och floppen består av K-7-2 har detta inträffat.

Hole Cards (Hålkort)

Kort som delas ut med framsidan nedåt till en spelare. Termen används oftast när man beskriver de första två korten som spelarna får i Holdem och de fyra första korten i Omaha.

House (Huset)

Etablissemanget som anordnar spelet. Exempel: "De två dollar du la på knappen är husets."

Implied Odds (Implicita odds)

Pottodds som inte existerar för ögonblicket, men som du kan räkna med på grund av de pengar som du räknar med att vinna om din hand går in. Du skulle till exempel kunna syna med ett färgdrag på turn även om potten inte riktigt ger dig 4:1-odds (din chans att få in färgen), eftersom du är säker på att du kan vinna en bet från din motståndare på river om du får in färgen.

Inside Straight Draw (Hålstegdrag)

Att försöka få ett visst kort för att få en stege. Om en spelare har 9-5 och korten 2-7-6 ligger på bordet, kan han få en stege med en valfri åtta. Detta kallas även gutshot straight.

Ordlistan hämtad från "Winning Low Limit Holdem" av Lee Jones

Jackpot

En särskild bonus som betalas ut till den som förlorar en hand om den var mycket bra. I holdem måste "förloraren" normalt ha fyrtal i ess eller bättre. I vissa större kortklubbar i södra Kalifornien har jackpottar gett över 50 000 USD. Jackpotten finansieras förstås med pengar som tas från spelarna i form av en avgift.

Kicker (sidokort)

Ett kort som inte ingår i ett par som används för att avgöra vilken av två nästan lika bra händer som är bäst. Säg exempelvis att du har AK och att motståndaren har AQ. Om ett ess ingår i floppen, har ni båda par i ess, men din kung är kicker. En kicker kan vara väldigt viktig i holdem.

Live Blind

insats (eller partiell insats) som en eller flera spelare lägger in innan några kort delas ut. "Live" innebär att dessa spelare fortfarande har möjlighet att höja när det är deras tur att göra det.

Maniac

En spelare som höjer, satsar och bluffar hyperaggressivt. En riktig maniac är inte en bra spelare, utan ägnar sig helt enkelt åt mycket hasardspel. Men en spelare som bara ibland uppträder som en galning och förvirrar sina motståndare är mycket farlig.

Muck

Högen med kastade och borttagna kort framför givaren. Exempel: "Spelarens hand rörde i mucken, så dealern sa att han hade lagt sig fastän han ville ha tillbaka sina kort". Används även som verb. Exempel: "Han hade inga outs, så han muckade sina kort."

No-Limit

En version av poker där spelaren kan satsa hur många marker som helst (allt han har framför sig) när det är hans tur att agera. Det är ett helt annorlunda spel än limit poker. Den bästa boken om no-limit poker anses vara Doyle Brunsons Super System.

Nuts

Den bästa möjliga handen utifrån vad som finns på bordet. Om det ligger K-J-T-4-2 på bordet är A-X "the nuts". Ibland hör man termen användas om den bästa möjliga handen i en viss kategori, även om det inte är de äkta nuts-korten. I exemplet här ovan skulle någon som hade A-Q kunna säga att han hade en "nut straight". Ibland används även termerna "nötterna" och "nötstege" bland svenskar.

Offsuit

En starthand i holdem med två kort i olika färger.

One-Gap

En starthand i holdem med två kort två steg från varandra i valör. Exempel: J9, 64.

Open-Ended Straight Draw (öppet stegdrag)

Att försöka få något av två kort för att få en stege. Om en spelare har 9-8 och korten 2-7-6 ligger på bordet, kan han få stege med antingen en tia (6-7-8-9-T) eller med en femma (5-6-7-8-9). Detta kallas även up-and-down straight draw.

Out

Ett kort som gör att du får en vinnande hand. Det används normalt i plural. Exempel: "Alla spader ger mig färg, så jag har nio outs."

Outrun

Att slå någons hand. Exempel: "Susie slog (outran) mina kort när hon fick färg på river."

Overcall

Att syna en bet efter att en eller flera spelare redan har synat.

Overcard

Ett kort som är högre än alla kort på bordet. Om du exempelvis har AQ och floppen innehåller J-7-3 har du inte ett par, men du har två överkort.

Overpair

Ett hålkortspar som är högre än något annat kort i floppen. Om du har DD och floppen består av Kn-8-3 har du ett överpar.

Ordlistan hämtad från "Winning Low Limit Holdem" av Lee Jones

Pay Off

Att syna en bet när den som har satsat representerar en hand som du inte kan slå, men potten är tillräckligt stor för att syna ändå. Exempel: "Han spelade precis som om han hade fått färg, men jag hade det högsta paret så jag betalade honom (paid him off)."

Play the Board

Att spela med en hand i holdem när korten inte gör att din hand blir bättre än vad bordet visar. Om du exempelvis har 22 och korten 4-4-9-9-A ligger på bordet, måste du "spela bordet": den bästa möjliga hand du kan få innehåller inte några av dina kort. Observera att det bästa som kan hända om du spelar bordet är att du får dela potten med alla kvarvarande spelare.

Pocket (Hålkort)

Dina unika kort som bara du ser. Exempel: "Han hade pocketsexor" (par i sexor som hålkort), eller "Jag hade ess och kung som hålkort".

Pocket Pair (Pocketpar)

En starthand i holdem med två kort av samma valör: ett par. Exempel: "Jag hade ett högt pocketpar sju gånger under den första timmen. Vad mer kan man begära?"

Post

Att betala en blind, vilket i allmänhet krävs första gången du sätter dig vid ett pokerbord. Du kan även tvingas att lägga in en blind om du byter plats vid bordet på ett sätt som gör att du rör dig bort från mörkarna. Exempel: en spelare lämnar en plats vid ett bord och sätter sig vid en annan på ett sätt som gör att han rör sig bort från mörkarna. Han måste lägga in en extra blind för att få några kort. Se även "extra blind".

Pot-Limit

En version av poker där en spelare maximalt kan satsa det belopp som ligger i potten när det är hans tur att satsa. Precis som no limit är detta ett helt annorlunda spel än limit poker.

Pottodds

Mängden pengar i potten jämfört med hur mycket du måste lägga i potten för att fortsätta spela. Anta till exempel att det ligger 60 USD i potten. Någon satsar 6 USD, så nu innehåller potten 66 USD. Det kostar dig 6 USD att syna, så dina pottodds är 11:1. Om din chans att få den bästa handen är åtminstone 1 på 12, bör du syna. Pottodds gäller även draghänder. Säg att du kan dra fram den bästa färgen och att ett kort är kvar att dela ut. I det här fallet är chansen ungefär 1:4 att du får färgen. Om det kostar dig 8 USD att syna en bet måste det finnas åtminstone 32 USD i potten (inkl. föregående bet) för att det ska vara rätt att syna.

Price (Pris)

Pottoddset som du får för en draghand eller en syning. Exempel: "Potten lockade med ett bra pris, så jag försökte få in min hålstege."

Protect (Skydda)

(1) Att hålla handen eller en marker på sina kort. Det gör att de inte kan tas ur spelet på grund av att någon slänger sin hand på dem eller att dealern slänger dem av misstag. (2) Att beta och raisa med t.ex. ett högt par för att skydda handen mot draghänder eller lägre par.

Quads (Fyrtal)

Fyra kort av samma valör.

Ragged

En flopp (eller korten på bordet) som inte hänger ihop och inte verkar hjälpa någon särskilt mycket. En flopp med korten J-6-2

Rainbow

En flopp med tre olika färger, som garanterar att det inte går att få en färg på turn. Det kan även betyda att av alla fem kort på bordet är inte mer än två i samma färg, så då är det inte möjligt att få färg.

Raise (Höja)

Att höja föregående bet i samma runda.

Rake (Avgift)

Ett belopp som dealern tar från varje pott. Det är kortrummets intäktskälla.

Rank (Valör)

Ett korts numeriska värde (till skillnad från dess färg). Exempel: "knekt", "sju".

Represent

Att representera en hand är att spela som om man har den handen. Om du exempelvis höjer före floppen och sedan höjer igen när floppen innehåller ett ess, skulle du representera åtminstone ett ess med en bra kicker.

Ring Game

Ett vanligt pokerspel, till skillnad från en turnering. Det kallas även ett "kontantspel" eller cash game, eftersom man spelar om pengar i stället för turneringsmarker.

River

Det femte och sista gemensamma kortet som läggs för sig själv med framsidan uppåt. Det kallas även "Fifth Street". Metaforer som har med river (flod) att göra tillhör pokervärldens mest omhuldade klichéer, t.ex. "Han drunknade i rivern".

Rock

En person som spelar mycket snålt, inte särskilt kreativt. Han höjer bara om han har den bästa handen. En verklig "rock" är tämligen förutsägbar: om han höjer mot slutet, kan du slänga bort vilka kort du än har, om du inte har "the nuts".

Runner

Man brukar säga "runner-runner" för att beskriva en hand som gick in bara genom att man fick rätt kort både på turn- och riverkortet. Exempel: "Han fick en runner-runner-färg och slog min triss." Se även "backdoor".

Ordlistan hämtad från "Winning Low Limit Holdem" av Lee Jones

Scare Card

Ett kort som mycket väl kan göra den bästa handen värdelös. Om du har T-8 och floppen består av D-Kn-9 har du nästan säkert den bästa handen. Men turnkortet T skulle vara skrämmande, för det närmast garanterar att du är slagen.

Second Pair (Mellanpar)

Ett par med det näst högsta kortet i floppen. Om du har Ä -T och floppen består av K-T-6 har du floppat mellanparet. Se "toppar".

Sell (Sälja)

Som i "sälja en hand". I en pokervariant med varierande limit innebär detta att satsa mindre än maximibeloppet när du har en mycket stark hand, i hopp om att spelarna ska syna då de inte skulle ha gjort det om du hade satsat så mycket det gick.

Semi-Bluff (Semibluff)

Ett mäktigt begrepp som David Sklansky var den första att diskutera. Det är en satsning eller höjning som du hoppas att ingen synar, men där du har några utvägar om den skulle synas. En semibluff kan vara det rätta att göra när satsning på värde är fel och en ren bluff är fel, men kombinationen av de två kan ge en positiv förväntan. Exempel: du har K-D och floppen består av T-5-Kn. Om du satsar nu är det en semibluff. Du har förmodligen inte den bästa handen, och du skulle vilja att motståndarna lägger sig omedelbart. Men om du blir synad kan du fortfarande få en bättre hand.

Set

Triss när du har två av samma valör på handen och ett kort på bordet.

Short Stack

Ett antal marker som inte är särskilt många jämfört med de andra spelarnas vid bordet. Om du har 10 USD framför dig och alla andra vid bordet har över 100 USD, spelar du med en short stack, dvs. en liten hög med marker.

Showdown

Då alla spelare som är kvar i handen vänder upp sina kort och tar reda på vem som har den bästa handen, dvs. efter att den fjärde satsningsrundan är klar. Om den sista satsningen eller höjningen inte synas, förekommer givetvis inget slutspel.

Side Pot (Sidopott)

En pott som skapas som en viss spelare inte kan vinna eftersom han inte har fler marker kvar. Exempel: Alfred satsar 6 USD, Beatrice satsar 6 USD och Karl synar, men han har bara 2 USD kvar. En sidopott med 8 USD skapas som antingen Alfred eller Beatrice kan vinna, men inte Karl. Karl kan emellertid fortfarande vinna alla pengar i den ursprungliga potten.

Slow Play (Långsamt spel)

Att spela svagt med en bra hand så att fler spelare stannar kvar i potten.

Small Blind (Lilla mörken)

Den mindre av de två mörkarna som vanligtvis används i holdem. Normalt är den lilla mörken en eller två tredjedelar av satsningen i den första rundan. Se även "stora mörken" och "mörkar".

Smooth Call

Att syna. Detta innebär ofta att man spelar långsamt med en bra hand. Exempel: "Jag fick den bästa färgen på floppen men synade bara när killen framför mig gjorde det: jag vill inte skrämma bort någon."

Split Pot (Delad pott)

En pott som delas av två eller fler spelare för att de har jämbördiga händer.

Split Two Pair

En hand med två par där en av kortvalörerna även finns på bordet. Exempel: du har T9, floppen ger T-9-5. Du har ett delat tvåpar. Detta ska jämföras med att ha två par när det finns ett par på bordet. Exempel: du har T9, floppen består av 9-5-5.

Spread-limit (Varierande limit)

En satsningsstruktur där en spelare kan satsa vilket belopp som helst inom ett intervall i varje satsningsrunda. En normal satsningsstruktur med varierande limit är 2–6 USD, där en spelare kan satsa bara 2 eller så mycket som 6 USD under varje satsningsrunda.

Straddle

En valfri extra mörk, som normalt betalas av spelaren till vänster om den stora mörken. Den är dubbelt så stor som den stora mörken. Detta är i allt väsentligt en höjning och tvingar alla som vill vara med att betala två satsningar. Dessutom är den betalande den som sist gör något före floppen och kan höja på nytt.

String Bet

En satsning (vanligare en höjning) där spelaren inte får tag i alla marker som krävs för höjningen på en gång. Om han inte deklarerar tydligt att han höjer, kan han tvingas att dra tillbaka höjningen och bara syna. Detta förhindrar det oetiska spelsättet att lägga ut så många marker som krävs för att syna och sedan möjligen höja när man märker vilken effekt det hade.

Structured (Strukturerad)

Gäller en viss satsningsstruktur i pokerspel. Den normala definitionen av ett strukturerat holdem-spel är ett fast belopp för satsningar och höjningar före floppen och vid floppen, och sedan det dubbla beloppet vid turn- och riverkortet. Exempel: ett strukturerat 2–4 USD holdem-spel: satsningar och höjningar på 2 USD före floppen och vid floppen; satsningar och höjningar på 4 USD på turn- och riverkortet.

Suited

En starthand i holdem där två kort är i samma färg. Exempel: "Jag blev tvungen att spela med Kn-3 i samma färg."

Ordlistan hämtad från "Winning Low Limit Holdem" av Lee Jones

Table Stakes (Bordsinsatser)

En regel i ett pokerspel som innebär att en spelare inte får ta fram mer pengar ur plånboken under en hand. Han får bara lägga in de pengar han har framför sig i den aktuella potten. Om han får slut på marker under handen skapas en sidopott som han inte kan vinna något av. Alla pokerspel på kasinon spelas med bordsinsatser. Definitionen omfattar ibland även regeln att spelaren inte får ta bort några marker från bordet under spelets gång. Även om den här regeln ibland kallas något annat än "table stakes", används den nästan överallt i offentliga pokerspel.

Tell

En ledtråd eller en vink som en spelare omedvetet ger om hur bra hand han har, vad han tänker göra härnäst osv. Det kan komma från "telegraf" eller den uppenbara användningen att han berättar ("tells") vad han ska göra innan han gör det.

Tilt (Tilta)

Att spela vilt eller vårdslöst, oftast med viss irritation efter att man förlorat en stor pott. En spelare sägs "tilta" om han inte spelar så bra han kan, spelar för många händer, försöker med vilda bluffar, höjer med dåliga händer etc.

Time

(1) En begäran från en spelare att få extra betänketid medan han beslutar vad han ska göra - "Time, please!" Om en spelare inte begär tid och många är kvar att agera efter honom, kan dealern bestämma att spelaren har lagt sig. (2) Ett belopp som tas ut antingen från knappen eller en gång i halvtimmen av kortrummet. Detta är ett annat sätt för huset att tjäna pengar (se "rake").

Toke

Ett mindre belopp (vanligen 0,50 eller 1,00 USD) som vinnaren av potten ger till dealern. I många fall är tokes större delen av dealerns inkomst.

Top Pair (Toppar)

Ett par med det högsta kortet i floppen. Om du har A-Q och floppen består av Q-T-6 har du floppat topparet. Se "second pair".

Top Set (Högsta trissen)

Den högsta möjliga trissen. Exempel: du har T-Toch floppen består av T-8-9. Du har den högsta trissen efter floppen.

Top Two

Två par med de två hålkorten parade med de två högsta korten på bordet.

Top and Bottom

Två par med de två hålkorten parade med de högsta och lägsta korten på bordet.

Trips (Triss)

Tretal.

Turn

Det fjärde gemensamma kortet. Läggs upp med framsidan uppåt för sig själv. Kallas även "Fourth Street".

Under the Gun

Positionen för den spelare som är först ut att göra något i en satsningsrunda. Om du befinner dig ett steg till vänster om big blind är du "under the gun" före floppen.

Underdog

En person eller hand som matematiskt sett inte har stora chanser att vinna potten. Om du exempelvis floppar fyra kort till en färg, är du 2:1 underdog att få in din färg efter river (det betyder att du får färg en av tre gånger). Se även "dog".

Value (Värde)

Som i "värdebet". Detta innebär att du faktiskt vill att motståndarna synar din bet (i motsats till en bluff). I allmänhet beror det på att du har den bästa handen. Det kan emellertid även vara en draghand som har positiv förväntan om bara tillräckligt många synar.

Variance (Varians)

Ett mått på uppgångar och nedgångar i din bankrulle. Variansen är inte nödvändigtvis ett mått på hur bra du spelar. Men ju högre variansen är, desto större svängningar uppvisar dina tillgångar.

Ordlistan hämtad från "Winning Low Limit Holdem" av Lee Jones