spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Pokerhänder

På PokerStars erbjuder vi många varianter av poker, och i vissa har händerna annorlunda rangordning. Hold’emOmahaSeven Card Stud och Five Card Draw har alla en traditionell ‘hög’ rangordning. Omaha Hi/Lo, Razz och Stud Hi/Lo använder rangordningen ‘Ace to Five’ (‘California’) för låga händer. 2-7 Single Draw och 2-7 Triple Draw använder lowball-rankingen ‘Deuce to Seven’ (‘Kansas City’) för låga händer.

Och Badugi använder en speciell rangordning som är unik för det spelet.

Pokerhänder - Från bäst till sämst

Traditionell rangordning av höga pokerhänder

Färgstege: Fem kort i numerisk följd, i samma färg.

Vid oavgjort: Högsta kort i stegen vinner.

Bästa möjliga färgstege kallas royal flush och består av ess, kung, dam, knekt och tio i samma färg. En royal flush är en oslagbar hand.

Fyrtal: Fyra kort av samma valör, och ett sidokort eller 'kicker'.

Vid oavgjort: Högsta fyrtal vinner. I spel med gemensamma kort där spelare har samma fyrtal, vinner den med högst sidokort ('kicker').

Kåk: Tre kort av samma valör (triss) och två kort av en annan matchande valör (par).

Vid oavgjort: Högsta triss vinner potten. I spel med gemensamma kort där spelare har samma triss, vinner den med högst par.

Färg: Fem kort i samma färg.

Vid oavgjort: Spelaren med högsta kortet i färgen vinner. Om det behövs jämförs näst högsta kort, tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta för att avgöra vinnaren. Om alla fem kort har samma valörer, delas potten. Själva färgen används aldrig för att avgöra vinnaren i poker.

Stege: Fem kort i följd, ej i samma färg.

Vid oavgjort: Högsta kort i stegen vinner.

Notera: Ess kan användas som högst eller lägst i stegen, något som inget annat kort kan. A,K,Q,J,T är den högsta stegen (ess hög) och 5,4,3,2,A är den lägsta (fem hög).

Triss: Tre kort av samma valör och två orelaterade sidokort.

Vid oavgjort: Högsta triss vinner. I spel med gemensamma kort där spelare har samma triss, vinner den med högst sidokort och, om det behövs, högsta andra sidokort.

Tvåpar: Två kort av samma valör, två kort av en annan matchande valör, och ett sidokort.

Vid oavgjort: Högsta paret vinner. Om spelare har samma högsta par, vinner högsta andra par. Om spelare har två identiska par, vinner högsta sidokortet.

Par: Två kort av samma valör och tre orelaterade sidokort.

Vid oavgjort: Högsta paret vinner. Om spelare har samma par, vinner den med högst sidokort och, om det behövs, högsta andra och tredje sidokort.

Högt kort: Alla händer som inte kan bilda en hand som listas här.

Vid oavgjort: Högst kort vinner och om det behövs jämförs näst högsta kort, tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta för att avgöra vinnaren.

Rangordningen Ace to Five Lowball

Denna rangordning av låga händer används i vanliga Hi/Lo-spel som Omaha Hi/Lo och Stud Hi/Lo, och i Razz som endast spelas med låg hand.

Notera att färg är irrelevant i rangordningen Ace to Five. En färg eller stege förstör inte en låg pokerhand enligt Ace to Five. Ett ess räknas alltid som lågt för en låg hand.

Notera även att värdet för en låg femkortshand alltid börjar med högsta kortet och räknas nedåt från det.

Fem låg, eller wheel: Fem, fyra, tre, två och ess.

Vid oavgjort: Alla händer med fem som högsta kort delar potten.

Sex låg: Fem kort utan par med en sexa som högsta kort.

Vid oavgjort: Den med lägst andrakort vinner potten. 6, 4, 3, 2, A slår alltså 6, 5, 4, 2, A. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Sju låg: Fem kort utan par med en sjua som högsta kort.

Vid oavgjort: Den med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Åtta låg: Fem kort utan par med en åtta som högsta kort.

Vid oavgjort: Den med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Åtta låg är den svagaste handen som räknas som låg i Omaha Hi/Lo och Stud Hi/Lo. I Razz finns det dock inga sådana gränser och den lägsta handen vinner alltid potten, även om den innehåller en nia, en dam eller till och med ett par!

Rangordningen Deuce to Seven Lowball

Rangordningen Deuce to Seven är raka motsatsen till den traditionella höga rangordningen. Därför är den värsta handen man kan ha i traditionell hög poker - sju-fem hög i olika färg - den bästa man kan ha i Deuce to Seven Lowball (en perfekt sju låg, eller wheel).

Ett ess är alltid högt i Deuce to Seven (A, 5, 4, 3, 2 är därför en hand med ess som högsta kort och inte en stege). I Deuce to Seven räknas stegar och färger som händer.

Sju låg: Fem kort utan par eller stege i olika färg med en sjua som högsta kort. Den bästa handen man kan ha är 7, 5, 4, 3, 2, som även kallas ‘wheel’ eller ‘number one’.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. 7, 5, 4, 3, 2 slår därför 7, 6, 5, 3, 2 (sju-fem låg är bättre än sju-sex låg). Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Åtta låg: Fem kort utan par eller stege i olika färg med en åtta som högsta kort.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Nio låg: Fem kort utan par eller stege i olika färger med en nia som högsta kort.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Tio låg: Fem kort utan par eller stege i olika färger med en tia som högsta kort.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Notera:  Det finns inga gränser för den låga handen i Deuce to Seven Lowball. Händerna ovan är bara exempel på händer som kan dyka upp i spelet - den lägsta handen vinner alltid i Deuce to Seven, även om den är ett par eller högre!

Handranking i Badugi

Badugi använder inte traditionell handranking och det krävs lite träning för att man ska kunna tyda en hand.  Rangordningen i Badugi är besläktad med Ace to Five och precis som i Ace to Five är esset alltid lågt. Men till skillnad från Ace to Five måste varje kort i din hand ha olika färg och valör för att räknas.

Badugihänder består av fyra kort istället för fem. En stege med fyra kort skadar inte din hand.

Kom ihåg att om du har kort av samma färg räknas bara ett av dem, och om du har par räknas bara ett kort.

Badugi: En badugi är en hand som består av fyra kort med olika valör i olika färg.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta och fjärde högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Trekortshänder: En hand som består av tre kort med olika valör i olika färg, men ett fjärde kort som ger ett par eller är av samma färg som ett annat. De tre lägsta oparade korten i olika färg räknas.

Eftersom handen har ett par räknas en av fyrorna bort, så handen är en trekortshand med 4, 2, A.

Eftersom handen har två hjärter räknas ett av dem bort, så handen är en trekortshand med 3, 2, A.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta kortet för att avgöra vinnaren. Det fjärde kortet (parat eller i samma färg) räknas inte i handen och används inte vid oavgjort.

Tvåkortshänder: En hand som består av två kort med olika valör i olika färg, men två kort som är parade eller i samma färg som de andra. De två lägsta oparade korten i olika färg räknas.

Eftersom handen består av två par räknas ett kort i varje par bort, vilket ger tvåkortshanden 5, A.

Eftersom handen har tre hjärter räknas två av dem bort, vilket ger tvåkortshanden 2, A.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Det tredje och fjärde kortet (parade eller i samma färg) räknas inte i handen och används inte vid oavgjort.

Enkortshänder: En hand som bara har ett spelbart kort. Det lägsta kortet räknas.

Eftersom handen innehåller fyra ess räknas tre av dem bort, vilket ger enkortshanden A.

Eftersom handen har fyra kort i samma färg räknas tre av dem bort, vilket ger enkortshanden 3.

Vid oavgjort: Potten delas om spelarna har likvärdiga enkortshänder.

Hur du avgör vem som har den bästa handen i poker

När du förstår handrankingen kan du börja fundera på hur du bäst spelar din hand och hur troligt det är att du vinner mot andra händer.

I allmänhet gäller följande regler:

 • Par är bättre än högt kort
 • Tvåpar är bättre än par
 • Triss är bättre än tvåpar
 • Stege är bättre än triss
 • Färg är bättre än stege
 • Kåk är bättre än färg
 • Fyrtal är bättre än kåk
 • Färgstege är bättre än fyrtal
 • Royal flush är bättre än färgstege

Hur kan du beräkna pokerhändernas sannolikhet?

Kortlekar har alltid 52 kort och 2 598 960 möjliga handkombinationer. För att räkna ut sannolikheten för en hand måste du förstå antalet sätt att uppnå den.

Det finns till exempel fyra olika sätt att få en royal flush eftersom det finns fyra färger. Så matematiken för att räkna ut sannolikheten för handen är:  4 ÷ 2 598 960 = 0,00000154.

Mer information

En royal flush är den bästa handen i många varianter av poker – ess, kung, dam, knekt och 10 i samma färg. Denna hand kan inte förlora i spel med högt ess.

En royal flush är en typ av färgstege – fem kort i numerisk följd i samma färg. Om flera spelare skulle få en färgstege, vinner högsta kortet i stegen.

Som visas i handrankingen ovan, rangordnas traditionella pokerhänder i följande ordning:

 • Royal flush
 • Färgstege
 • Fyrtal
 • Kåk
 • Färg
 • Stege
 • Triss
 • Tvåpar
 • Par
 • Högt kort

Denna traditionella handranking används i populära pokerformat som Texas Hold'em och Omaha.

Att veta när man ska folda är en av de viktigaste färdigheterna i poker, särskilt i början av en hand. Det är värt att tänka på hur dina kort rankas före floppen – ju högre kort, desto starkare är de troligen.

Om du har kort i samma färg har du också större chans att få in en färg. Om du har nära rankade kort har du större chans att bilda en stege.

Efter floppen vill du kanske fundera på att folda i följande situationer: om din hand före floppen inte längre är lika stark, om en spelare betar/raisar stort och de inte brukar göra det, eller om du har pocketpar men minst två högre kort har delats ut.

För mer information om pokerstrategi, inklusive tips och taktik, klicka här.

Tre ess är högsta trissen. Men triss rankas ändå lägre än stege, färg, kåk, fyrtal, färgstege eller royal flush.