spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Omblandning av kortlek

I mörkpoker, speciellt de med flera byten som till exempel 2-7 Triple Draw och Badugi, är det möjligt att det behövs fler kort än de som finns kvar i kortleken. Om den ursprungliga 52-kortsleken inte räcker för att dela ut de kort som begärs av de aktiva spelarna i handen, kommer de återstående korten i kortleken att blandas samman med alla korten som tidigare har slängts (inklusive de kort som har slängt av de spelare som agerar före i rundan). Alla dessa kort blandas samman och bildar en ny kortlek att dela ut kort ifrån. Spelet fortsätter där det var innan omblandningen, med den omblandade kortleken. Flera omblandningar på detta vis kan ske under en och samma hand, beroende på hur handen utspelar sig.

I spel med endast ett byte, används inte de kort som den aktiva spelarens slängde, så det är omöjligt att få tillbaka de kort som man har slängt i rundan. I spel med flera byten, kommer servern när väl en omblandning har gjorts, se till att ingen spelare får tillbaka något kort som de tidigare i samma hand har slängt.
Om du t.ex. slänger spader två, är det omöjligt att få tillbaka spader två i ett senare byte i samma hand, även om det kortet har blandats in i den omblandade kortleken.

Omblandning är unikt för mörkpokerspel, och det förekommer alltså inte i stötpoker. Om det i stötpoker inte finns tillräckligt många kort för att kunna dela ut det sista kortet till alla återstående spelare i handen, kommer ett gemensamt kort att användas, som placeras uppvänt på bordet och delas av alla spelare.