spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

REGLER OCH VILLKOR FÖR LIVE-EVENT

REGLER OCH VILLKOR FÖR POKERSTARS-SPELARE

Dessa regler och villkor (“Villkor”) ska läsas av dig (“Användaren”, “Spelaren”, eller “du”/”dig”) i sin helhet, tillsammans med Regler och villkor för PokerStars Live och PSLive-systemet om tillämpbart (“Avtalet”) innan du deltar i en kvalsatellit online (“Kvalsatelliter”) på en sajt (“Sajt”) som drivs av Gruppen (definieras nedan), som erbjuder ett platspaket till en liveturnering eller cash game (vardera en “Turnering”) som är en del av PokerStars live-event, till exempel ”PokerStars Championship” och/eller ”PokerStars Festival” (vardera ett “Event”).

Genom att ingå detta Avtal erkänner du att ,'PokerStars Live’, ‘PSLive’, ‘PokerStars Championship’, ‘PokerStars Festival’ och ‘PokerStars’ är varumärken som ägs och drivs av en bolagsgrupp kallad “Rational Group”. När den används ska termen “Grupp” betyda det licensierade spelbolag inom Rational Group (”Licensierat Bolag”) och, beroende på platsen där Turneringen spelas, Global Poker Tours Limited (“GPTL”) eller TSG Interactive US Services Limited (“TSG Interactive US”) eller Rational Live Events (Malta) Limited (“RLEM”) (kollektivt “Företaget”, “vi”, “vår” eller “oss”) samt dotterbolag till Företaget, holdningbolag till Företaget och dotterbolag till sådant holdingbolag. 

Notera att detta Avtal: (a) är ett juridiskt bindande avtal som du har ingått med oss, (b) utgör samtliga åtaganden och överenskommelser mellan dig och oss beträffande ditt deltagande i en Kvalsatellit och (c) gäller framför tidigare avtal, och överenskommelser mellan dig och oss, rörande allt som behandlas häri.

Du godkänner härmed att du inte förlitar dig på någon garanti eller försäkran från oss, vare sig i skrift eller muntligt, annat än de som uttryckligen anges i detta Avtal. Du godkänner att vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter, licenser och/eller skyldigheter under detta Avtal till valfri part i vår Gruppen eller annan tredje part utan att meddela dig.

Du erkänner och godkänner att vi (eller en auktoriserad tredje part å våra vägnar) har rätt att, enligt vårt godtycke, genomföra alla åtgärder vi anser rimliga för att upprätthålla de regler och villkor som anges i detta Avtal

Ditt deltagande i en Kvalsatellit och/eller någon Turnering vid ett Event som ett resultat av ditt deltagande i Kvalsatelliten ska anses utgöra ditt godkännande av dessa regler och villkor.

1.1

Genom att delta i en Kvalsatellit kan du vinna ett prispaket och plats till en av våra Turneringar som är en del av ett Event. Du kan delta i en Kvalsatellit genom att:

 1. registrera dig och spela i en satellit-turnering för riktiga pengar på vår Sajt (“Kontantsatellit”); eller
 2. registrera dig och spela i en satellit-turnering för StarsCoin på vår Sajt (“StarsCoin-satellit”).
 3. Du kan delta i Turnering genom att:
 4. köpa en plats (endast plats) eller ett paket (t.ex. plats+hotell) med pengar från ditt Stars-konto, till någon av Turneringarna (endast tillgängligt för Stars-konton på vissa Sajter); eller
 5. köpa en plats (endast plats) eller ett paket (t.ex. plats+hotell) med turneringspengar (“T-pengar”), till någon av Turneringarna (endast tillgängligt på Sajten);
 6. få en plats som VIP-gäst eller kvalspelare; eller
 7. vinna i ett kampanjerbjudande, en kampanjturnering eller en frirulle från en giltig Sajt.
1.2

Du godkänner att PokerStars Live kan göra tillägg eller ändringar i schemat för turneringar eller event när som helst.

1.3

Spelare måste vara minst 18 år eller myndiga enligt lag i den gällande jurisdiktionen (högst ålder gäller) för att spela i en Kvalsatellit och/eller en Turnering. Notera att även om du är 18 år och bosatt i en jurisdiktion där det är lagligt för dig att delta i Kvalsatelliten, får du kanske inte delta i Turneringen eller Eventet om du är under den lagliga åldern där Eventet genomförs. 

1.4

Du kan när som helst bli ombedd att tillhandahålla PokerStars Live eller auktoriserad tredje part med intyg på ålder och/eller identitet (pass eller giltig fotolegitimation). Platsen där Turneringen äger rum kan även begära att du skriver under ytterligare regler och villkor och visar bevis på identitet. Spelare som inte kan styrka sin ålder och/eller identitet kommer att diskvalificeras från Kvalsatelliten eller Turneringen, och kan exkluderas från framtida Event samt bli permanent avstängda från Sajten.

1.5

Genom att delta i en Kvalsatellit (eller annan satellit på våra Sajter) ger du oåterkalleligt PokerStars Live, och eventuella tredje parter som agerar å våra vägnar, alla rättigheter, medgivanden och licenser som krävs för att vi i valfritt syfte ska kunna använda ditt namn, din bild, ditt foto och din avbild i alla medier över hela världen och för all framtid, utan någon som helst ersättning. Du friskriver härmed oss och våra utsedda från alla krav, alla skadestånd, allt ansvar, alla kostnader och alla utgifter som uppkommer ur brott mot rätt till privatliv, publicitet eller personlighet som du har, eller intrång på upphovsrätt eller annan rättighet som du äger, baserat på eller relaterat till användning av ditt namn, din bild, ditt foto eller din avbild. Ovanstående friskrivning ska vara bindande för dig och dina arvingar, utsedda personer och juridiska ombud. Vidare avsäger du dig alla moraliska rättigheter till ditt namn, din bild, ditt foto och din avbild som du nu eller i framtiden kan ha under Part IV i Isle of Man Copyright Act 1991 (och alla liknande rättigheter i annan jurisdiktion) och godkänner att inte inleda, stödja, upprätthålla eller tillåta någon handling eller fordran som gör att behandling och exploatering av sådant material överträder dina moraliska rättigheter. Vidare går du med på att hjälpa till att marknadsföra PokerStars och, endast om ombedd, agera talesperson för PokerStars under och efter Turneringen, bland annat genom pressträffar och deltagande i andra event som anordnas av PokerStars Live.

1.6

Vi förbehåller oss rätten att kräva att du bär Sajtens logotyp när som helst under Eventet, inklusive vid bord som sänds via TV eller webcast, utan någon ersättning.

1.7

Eftersom varje Sajt erbjuds till spelare baserat på olika jurisdiktioner måste de lyda under olika regelverk och olika regler kan gälla för inköp till Turneringar. För mer information om vad som gäller för varje Stars-konto, kontakta registrations@pokerstarslive.com.

1.8

Om du är sponsrad på heltid av en legitim tredje parts spelsajt och du köper in dig till en Turnering via ditt Stars-konto enligt Paragraf 1d ovan, får du bära din sponsors logotyp om du har tillhandahållit skriftlig bekräftelse på detta i förväg. Om du däremot skulle kvala in till Turneringen via Sajten får du inte bära din sponsors logotyp under Eventet. Du kommer dessutom att benämnas PokerStars-spelare i alla listor för media. Härmed klargörs att du som sådan spelare fortfarande måste lyda under Eventets regler och villkor, som inkluderar restriktioner för logotyper och reklam samt förenlighet med lokala bestämmelser för Eventens jurisdiktion.

1.9

Du uppmärksammar och godkänner att PokerStars Live kräver att alla spelare i Eventen läser, signerar och accepterar Regler och villkor för PokerStars Live och PSLive-systemet innan de hämtar ett PSLive-kort för att delta i en Turnering. Om din underskrift inte finns med men du ändå deltar i Turneringen, ses detta som ett godkännande av Regler och villkor för PokerStars Live och PSLive-systemet.

1.10

Om du vinner ett prispaket i en Turnering via en Kvalsatellit (“Prispaket”), notera att prispaketet ej kan överföras, bytas eller lösas in mot pengar eller annat värde. Du måste antingen använda paketet eller avstå det helt utan kompensation. Om du vinner ytterligare prispaket kan dessa inte säljas eller bytas, men ditt Stars-konto kommer att krediteras med T-pengar motsvarande värdet av inköp/boende i paketet, plus angivet belopp för resa/omkostnader för Turneringen, om sådant belopp ingår i paketet. Om du skulle vinna ytterligare prispaket med högre värde än ditt första prispaket så måste du däremot nyttja eller avsäga dig detta prispaket med högre värde och prispaketet med lägre värde krediteras ditt Stars-konto i enlighet med villkoren ovan.

1.11

Om du köper en plats till en Turnering enligt Paragraf 1(c) och (d) ovan, kan du avanmäla dig från en Turnering genom att:

 1. via spelklientens lobby öppna ‘Verktyg’ i menyn till höger, välja ‘Mina spel & biljetter’ och sedan ‘Turneringar jag är anmäld till’, och följa länkarna för att avanmäla dig innan Turneringen startar; eller
 2. mejla till registrations@pokerstarslive.com med begäran att bli avanmäld upp till 48 timmar innan Turneringen startar; eller
 3. följa avanmälningsprocessen på plats på Eventet innan Turneringen startar. När Turneringen har startat kan du inte längre avanmäla dig och återbetalningar är inte längre möjliga. Om du inte dyker upp för att hämta din Turneringsbiljett kommer ditt inköp att inkluderas i prispotten.
1.12

Enligt Paragraf 1(c) ovan, notera att om du köper hotellpaket för ett Event via ditt Stars-konto på .COM eller .EU är det inte återbetalningsbart och du kan inte avregistrera dig från paketet när det har betalats.

1.13

Spelare måste följa dessa utbetalningsregler om det inte finns specifika utbetalningsregler för Eventet, PokerStars Live förbehåller dock rätten att ändra dessa när som helst för alla Event:

 1. Om du anmäler dig till turneringen enligt Paragraf 1(a) - 1(f) ovan, kan du maximalt få upp till 2x (två gånger) inköpet i kontanter, resten kommer att krediteras ditt Stars-konto.
1.14

Om du vinner en preliminär satellit som ger vinnare en plats i en Kvalsatellit (och inte i Turneringen på Eventet), så kan du avanmäla dig från denna Kvalsatellit och få T-pengar på ditt Stars-konto motsvarande inköpet i Kvalsatelliten. Du kan använda T-pengar (turneringspengar) för att anmäla dig till valfri Kvalsatellit eller satellit.

1.15

När du har kvalat in till vissa Turneringar via Sajten kommer du att få en biljett till en startdag så att du själv kan välja och anmäla dig till Dag 1. För att anmäla dig går till Stars-lobbyn, klickar på ‘Event’ > ‘Live’ > ditt valda event, och letar upp lediga biljetter för Dag 1. Detta alternativ att välja din dag kommer att stänga sista veckan före Eventet, och återstående spelare tilldelas sedan en plats till Dag 1A automatiskt.

1.16

Steps-biljetter gäller endast inom Steps-systemet och dessa kan inte överföras eller återbetalas.

1.17

När du spelar i en Satellit på vår sajt bekräftar du att namn, ålder, mejladress, postadress och telefonnummer associerat med ditt Stars-konto är korrekt, och bekräftar att spelaren vars namn finns registrerat på Stars-kontot som vinner prispaketet är den som spelat och vunnit Satelliten, och samma person som måste spela i Eventet.

1.18

Alla försök att ändra eller skapa flera Stars-konton för att få delta i en satellit kommer att resultera i indragning av priser och eventuell stängning av spelarens Stars-konto.

1.19

Vid tvist angående reglerna för deltagande i en Kvalsatellit, detaljerna i ett Prispaket eller dessa Villkor, ligger slutgiltig beslutsrätt hos oss och beslut fattat av oss är bindande och kan inte granskas eller överklagas av dig eller tredje part. 

1.20

Om någon anmäld/inkvalad spelare inte deltar i Turneringen av någon som helst anledning, under tiden som är utsatt av PokerStars Live, anses platsen vara förverkad och PokerStars Live har då inga som helst skyldigheter att ersätta/kompensera spelaren på något sätt.

1.21

Genom att spela i en Kvalsatellit samtycker varje Spelare till att friskriva PokerStars, deras juridiska representanter, affiliates, dotterbolag och agenturer, och deras respektive funktionärer, ledning, anställda och representanter från allt ansvar vid eventuella skador, inklusive personskador som uppstår i samband med mottagandet av något prispaket. 

1.22

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor efter eget godtycke, inkluderat rätten att ställa in, ändra eller avbryta Kampanjen om vi anser inte att Kvalsatelliten inte kan genomföras såsom angetts.

1.23

Alla spelare som deltar i en Kvalsatellit måste följa samtliga regler och villkor i användaravtalet samt våra allmänna turneringsregler och -villkor.

1.24

Dessa Villkor och ärenden som rör dessa ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Isle of Mans lagar och ska endast lyda under Isle of Mans domstolars jurisdiktion.