spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Allmänna regler för oddsspel

Vanliga termer

 • Ordinarie tid eller fulltid

Om inget annat anges, antingen i anknytning till ett event eller i sportens specifika regler, så gäller endast resultat vid 'ordinarie tid‘ eller ‘fulltid'. 'Ordinarie tid' eller 'fulltid' definieras enligt tolkningen av de officiella reglerna som publiceras av varje styrande instans. I t.ex. fotboll anses ordinarie tid eller fulltid vara 90 minuter inkl. tilläggstid, men utan ev. förlängning eller straffar.

 • Liveodds eller livespel

Liveodds eller livespel är spel på event eller matcher som redan pågår. Vi tar inget som helst ansvar för om det inte går att placera eller lösa in ett spel, eller om uppdateringen av liveresultat inte är korrekt. Det är alltid spelarens ansvar att hålla sig uppdaterad kring matcher/event, t.ex. korrekt resultat och hur långt tid det är kvar. Vi tar inget som helst ansvar för ändringar i schemat för livespel eller störningar i tjänsten för livespel.

Notera: Spelare ska vara medvetna om att våra system gör att vi kan fördröja spel på individuell spelarbasis om vi tror att spelaren har mer aktuell information eller snabbare internetanslutning.

Datum och tider

Den deadline (spelstopp) som visas på hemsidan skall endast användas i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke helt eller delvis stänga spel om det anses nödvändigt.

Statistik och form

Statistik eller text som publiceras i anslutning till våra oddsspel ska ses som extra information, men vi tar inget som helst ansvar för att informationen är korrekt. I samtliga fall är det spelarens ansvar att vara medveten om omständigheterna kring matcher /event

Visad information

För vissa event kan vi komma att visa information som t.ex. resultat, laguppställningar, gula och röda kort etc. I samtliga fall bör informationen endast användas som guide och spelare bör inte förlita sig på denna vid placering av spel. Vi tar inget ansvar för spel som placeras baserat på denna information.

Speltyper

Odds för många olika speltyper erbjuds med vår sportsbetting. Se nedan för en omfattande lista, och klicka på ett event för att se vilka spel som erbjuds för det eventet.

 • Singelspel

Ett singelspel är ett spel med endast ett spelval. Ditt spelval måste vara korrekt för att ge vinst

 • Kombinationsspel

Ett kombinationsspel är ett spel på minst två separata evenemang.

 • Dubbel

Ett spel med två val på olika event. Båda valen måste vara korrekta för att ge vinst.

 • Trippel

Ett spel med tre val på olika event. Alla måste vara rätt för att ge vinst

 • Trixie

Består av fyra spel på tre val från olika event. Det täcker alla möjliga kombinationspel på de tre valen, d.v.s. 3 dubblar och 1 trippel. Minst två val måste vara korrekta för att ge vinst. Notera att en trixie på 2 enheter kostar 8

 • Patent

Består av sju spel på tre val. Spelet täcker alla möjliga singel- och kombinationsspel på de tre valen, alltså: 3 singlar, 3 dubblar och 1 trippel. Minst ett val måste vara korrekt för att ge vinst. Patent-spel, precis som Trixies, multiplicerar din insats - ett Patent-spel på 1 enhet kostar totalt 7.

 • Kombinationsspel

Spel på ett antal val från olika event. Alla måste vara rätt för att ge vinst

 • Fyrling

En fyrling är ett spel på fyra olika event. Alla fyra måste vara korrekta för att ge vinst.

 • Femling

Ett spel på fem olika event. Alla fem måste vara korrekta för att ge vinst.

 • Sexling

Ett spel på sex olika event. Alla sex måste vara korrekta för att ge vinst.

 • Sjuling

Ett spel på sju olika event. Alla sju måste vara korrekta för att ge vinst.

 • Åttling

Ett spel på åtta olika event. Alla åtta måste vara korrekta för att ge vinst.

 • Andra kombinationsspel

Spel på nio eller fler (upp till 20) olika val. Alla val vara korrekta för att ge vinst.

 • Yankee

Består av 11 spel på fyra val från olika event. Det täcker alla möjliga kombinationsspel på de fyra valen, d.v.s. 6 dubblar, 4 tripplar och 1 fyrling. Minst två val måste vara korrekta för att ge vinst, och ett Yankee-spel på 1 enhet kostar totalt 11.

 • Lucky 15

Består av 15 spel på fyra val från olika event, inkl. singelspel. Det täcker alla möjliga singel- och kombinationsspel på fyra val, alltså:  4 singlar, 6 dubblar, 4 tripplar och en fyrling. Minst ett val måste vara korrekt för att ge vinst. En Lucky 15 på 1 enhet kostar 15 enheter

 • Super Yankee/Canadian

En Super Yankee är en större version av en vanlig Yankee och består av 26 spel på fem val från olika event. Det täcker alla möjliga kombinationsspel på fem val, alltså: 5 singlar, 10 dubblar, 10 tripplar, 5 fyrlingar och 1 femling. Minst två val måste vara korrekta för att ge vinst. En Super Yankee på 1 enhet kostar 26 enheter

 • Lucky 31

En Lucky 31 består av 31 spel på fem val för olika evenemang. Det täcker alla möjliga singel- och kombinationsspel på fem val, alltså: 5 singlar, 10 dubblar, 10 tripplar, 5 fyrlingar och 1 femling. Minst ett val måste vara korrekt för att ge vinst.  En Lucky 31 på 1 enhet kostar 31 enheter

 • Heinz

Spelet har fått sitt namn efter de 57 olika varianterna av Heinz, och består av 57 spel på sex val från olika event. Det täcker alla möjliga kombinationsspel på sex val, alltså: 15 dubblar, 20 tripplar, 15 fyrlingar, 6 femlingar och 1 sexling. Minst två val måste vara korrekta för att ge vinst. En Heinz på 1 enhet kostar 57 enheter

 • Lucky 63

Lucky 63 består av kombinationsspel och singlar på sex val från olika event. Det täcker alla möjliga singel- och kombinationsspel på sex val, alltså: 6 singlar, 15 dubblar, 20 tripplar, 15 fyrlingar, 6 femlingar och 1 sexling. Minst ett val måste vara korrekt för att ge vinst. En Lucky 63 på 1 enhet kostar 63 enheter

 • Super Heinz

Super Heinz är ett systemspel med sju val. Spelet täcker alla möjliga kombinationsspel på sju val, alltså: 21 dubblar, 35 tripplar, 35 fyrlingar, 21 femlingar, 7 sexlingar och 1 sjuling. Minst två val måste vara korrekta för att ge vinst. En Super Heinz på 1 enhet kostar 120 enheter

 • Goliath och Super Goliath

En Goliath består av 247 spel på åtta val. Spelet täcker alla möjliga kombinationsspel på åtta val, dvs: 28 dubblar, 56 tripplar, 70 fyrlingar, 56 femlingar, 28 sexlingar, 8 sjulingar, och 1 åttling. Minst två val måste vara korrekta för att ge vinst. En Goliath på 1 enhet kostar 247 enheter En Super Goliath har 9 val i stället för 8.

 • Systemspel

Utöver Yankees, Heinz och andra kombinationsspel kommer vi att välja bästa möjliga kombination för dig, oavsett hur många spel du väljer. Om du väljer tio spel och vill kombinera dem till sexlingar, så anger du din insats i rutan för sexlingar så skapas alla 210 möjliga kombinationer för dig. I detta exemplet kommer 1 insats att läggas på 210 enheter.

Se listan nedan för fler exempel på möjliga systemspel.

System 2
Om du väljer minst tre spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga dubblar.

System 3
Om du väljer minst fyra spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga tripplar.

System 4
Om du väljer minst fem spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga fyrlingar.

System 5
Om du väljer minst sex spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga femlingar.

System 6
Om du väljer minst sju spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga sexlingar.

System 7
Om du väljer minst åtta spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga sjulingar.

System 8
Om du väljer minst nio spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga åttlingar.

System 9
Om du väljer minst tio spel har du möjligheten att kombinera dem till alla möjliga nilingar.

Godkännande av spel

Ett spel gäller inte förrän det har bekräftats och visas i spelarens spelhistorik. Om en spelare är osäker på om ett spel är giltigt så kan detta kontrolleras under öppna (pågående) spel, eller genom att kontakta kundtjänst.

Såvida inte spelet godkändes på grund av systemfel, så kan ett bekräftat spel inte annulleras eller ändras. Det är spelarens ansvar att se till att uppgifterna är korrekta innan spelkupongen bekräftas. Vi tar under inga omständigheter ansvar för några misstag (upplevda eller faktiska), som t.ex. fel som beskrivs nedan i sektionen 'Fel', eller felaktig visning av odds/spelobjekt.

Om tvist uppstår angående godkännande av en spelares transaktion (eller ej godkännande), kommer transaktionsloggarna i vår databas att vara avgörande i beslut.

Resultat och rättning av spel

För samtliga sporter rättas spel baserat på det officiella resultatet som publiceras av eventets styrande organ direkt efter att matchen eller eventet har avslutats. Detta kan hänvisas till som t.ex. ‘weigh in signal’, ‘podium presentation’ eller liknande. Senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Vi förbehåller oss rätten att tillämpa en reducering för dött lopp i event med fler än en vinnare, och varje sport har individuella regler för rättning och utbetalning.

Spel rättas alltid enligt fraktionsodds. När en kund väljer att visa odds i decimalform, kommer oddset att avrundas till två decimaler. Detta kan göra att det odds som visas på spelkupongen skiljer sig något från det verkliga fraktionsoddset.

Misstänkt spel

‘Misstänkt spel’ är fall där vi har anledning att tro att spel har placerats under misstänkta omständigheter. Detta inkluderar, men ska inte begränsas till:

 • Om ett ovanligt högt antal spel (jämfört med normalt spel) placeras på samma event under kort tid
 • Om antalet spel är väldigt högt och/eller ovanliga spelmönster sker på samma spel, och där den teoretiska sannolikheten för spel att vinna när spelen placeras, baserat på det dåvarande oddset, är högst oproportionerlig i förhållande till spelens teoretiska sannolikhet att vinna baserat på startoddsen
 • Om integriteten för ett event har ifrågasatts, vilket inkluderar bl.a. när en eller flera deltagare visar upp exceptionell form och vi på rimliga grunder har anledning att tro att du, eller någon i din närhet, var medveten om detta när du placerade spelet, och att denna information hölls hemlig från allmänheten i syfte att få en orättvis fördel i spel som placerades
 • Om vi på rimliga grunder misstänker att ett spel, eller flera sammanhängande spel, inte placerades av dig manuellt, utan automatiskt eller på annat sätt än att kontoinnehavaren själv placerar spelen manuellt via sitt konto
 • Om vi har rimliga skäl att tro att du på otillåtet sätt har dragit fördel av externa faktorer i anknytning till ett event som du har spelat på
 • Om vi på rimliga grunder misstänker att du har skapat flera konton, och att dessa konton kontrolleras av samma person, för att på något sätt dölja spelens värde eller spelmönster för de spel som du placerar, eller som placeras å dina vägnar. Detta gäller även om ytterligare konton skapas med andra personuppgifter
 • Om vi har rimliga skäl att tro att du samarbetar med andra, eller spelar till förmån för någon annan än dig själv
 • Om vi har rimliga skäl att tro att du har placerat spel från en plats/enhet som skiljer sig från den plats/enhet där du hävdar att spelet placerades

Vid någon av handlingarna ovan, och utan att begränsa vår möjlighet att förlita oss på andra tillvägagångssätt, kan vi vidta följande åtgärder beroende på omständigheterna:

 • Begära ytterligare information från dig för att grundligt kunna undersöka om ditt agerande utgör misstänkt spel
 • Helt eller delvis avbryta eller hålla inne dina pågående utbetalningar i väntan på tillfredsställande bevis från dig som visar att inget misstänkt spel har ägt rum Om vi t.ex. misstänker att ett spel inte har placerats manuellt, kan vi efterfråga rimliga bevis för att varje spel placerades manuellt av dig via ditt konto. Du uppmärksammar och godkänner dessutom att vi förbehåller oss rätten att, helt efter eget godtycke, samla ihop och behandla all annan information om dina spelmönster, personuppgifter, insättningar samt annan relaterad information som hjälper oss att undersöka möjliga brott mot dessa regler
 • Helt eller delvis avbryta eller hålla inne dina pågående utbetalningar, normalt i max 30 dagar men dock längre om detta anses nödvändigt (t.ex. i väntan på pågående undersökning av oss, en idrotts styrande organ, en spelregulator, en rättsinstans eller annan tredje part)
 • Annullera spel, inkluderat kombinationsspel, innan eventet startar. När så är möjligt kommer vi att informera dig på förhand att spel har annullerats innan starten av det första eventet som spelet/spelen gäller
 • Beräkna vinster baserat på events startodds. När så är möjligt kommer vi att informera dig på förhand att spel kommer att rättas baserat på startodds
 • Begränsa vinstutbetalningar om ett ovanligt antal spel och/eller ett ovanligt spelmönster upptäcks på samma val inom en kort tidsperiod (och vi har rimliga skäl att misstänka att spelen är sammankopplade). Vid behov kommer en sådan begränsning tillämpas på flera konton att justeras till maximal utbetalning för individuella spel på sådana val
 • Om vi har anledning att tro att du har deltagit i, eller har koppling till ett misstänkt spel, kommer vi vidta alla rimliga åtgärder för att undersöka detta, såsom spelbranschens metoder för utredning av maskopi, misstänkt spel, bedrägeri och fusk
 • Vi förbehåller oss rätten att stänga ett konto om vi har rimliga skäl att misstänka någon av dessa aktiviteter i anslutning till det kontot
 • När vi annullerar ett spel före starten av ett event, kommer insatsen för ett sådant spel att återbetalas till ditt spelkonto
 • Vi förbehåller oss rätten att kräva tillbaka alla våra förluster som direkt eller indirekt har anknytning till din inblandning i misstänkta spelaktiviteter. Denna rätt påverkar inte andra rättigheter (såsom juridiska rättigheter) som vi har gentemot dig, oavsett om dessa finns i våra Användarvillkor eller någon annanstans
 • Vi tar inget som helst ansvar för eventuella förluster som drabbar dig eller någon annan person på grund av något av de regelbrott som beskrivs i denna sektion. Vi förbehåller oss även rätten att vidta andra åtgärder vid misstänkt spel, men vi har ingen skyldighet att göra detta

Vi ska som alltid utöva våra rättigheter på ett sätt som är rättvist mot dig och andra användare.  För mer information, se paragraf 5 i våra användarvillkor.

Vi är medlem av den ideella organisationen International Betting Integrity Association (‘IBIA’) som övervakar oregelbundna spelmönster och möjliga fall av manipulation.  Detta medlemskap innebär bl.a. att vi deltar fullt ut i organisationens varningssystem som är inriktat på att identifiera sådant spelbeteende.

Om en varning tas emot av oss förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke:

(i) avbryta erbjudande om spel på ett eller flera evenemang; och

(ii) fördröja och/eller hålla inne betalning för ett eller flera evenemang tills dess att integriteten i sådana evenemang har bekräftats av det berörda idrottsförbundet via IBIA.

Om IBIA i samarbete med berört idrottsförbund har bekräftat att evenemang har manipulerats, förbehåller vi oss rätten att enligt eget godtycke avbryta alla spel på sådana evenemang, antingen från en individ som identifierats av IBIA som innehavare av insider-information eller annan individ som enligt vår rimliga bedömning är ansluten till eller samarbetar med en sådan individ på något sätt.

Utbetalning av vinster

När resultatet för ett event eller en marknad har bekräftats kommer spelen att rättas direkt. Vinster krediteras kundens konto automatiskt och dessa kan antingen tas ut eller användas för fortsatt spel.

Inlösen av spel

Du kan lösa in spel innan marknaden för spelet stänger. Detta kan göras antingen till vinst eller förlust på din ursprungliga insats.

Förutsatt att vi godkänner detta, kan du lösa ut det belopp som erbjuds på spelkupongens utbetalningsknapp. Om din begäran om inlösen beviljas, rättas ditt spel direkt och beloppet som visas på spelkupongens utbetalningsknapp återbetalas. Spelet är då avslutat och senare resultat har ingen inverkan på utbetalat belopp.

Inlösen kan göras både innan event och live för singel- och kombinationsspel och för alla sporter, förutsatt att alternativet inlösen erbjuds. Det finns inga garantier för att din begäran av inlösen kommer att godkännas - denna kan avslås om t.ex. speltypen stänger eller om oddsen ändras innan din förfrågan har behandlats. Vi förbehåller oss rätten att stänga av inlösen-funktionen när som helst, och dess tillgänglighet kan inte alltid garanteras. Vi förbehåller oss rätten att ångra utbetalningen av en inlösning om spelet har rättats felaktigt (t.ex. tekniska fel eller fel orsakade av den mänskliga faktorn).

Ibland kommer beloppet som erbjuds vid inlösen av spel att vara högre än gränsen för maximal utbetalning för spelet. Detta beror på att maximala utbetalningsgränser tillämpas retroaktivt. Om ett spel har lösts in för ett belopp som är högre än maximala utbetalningsgräns, förbehåller vi oss rätten att ändra det krediterade beloppet i enlighet med gällande gräns.

Vid avbrutna event förbehåller vi oss rätten att annullera inlösta spel om vi tror att dessa kan ha utnyttjats för att dra fördel av individuella sporters regler för rättning av spel.

Annullering av spel

Om ett spel annulleras, ändras oddset till 1.00. Ett kombinationsspel förblir aktivt även om en match eller ett event på din spelkupong annulleras.

Vi förbehåller oss rätten att, helt efter eget godtycke, helt eller delvis annullera spel vid uppenbara fel eller fusk. Spel kan annulleras oavsett om ett event har avslutats eller inte. Dessutom kommer alla spel att annulleras under följande omständigheter:

 • Oddsspel innan matchstart
  • Spel som placeras efter att eventet har startat
  • Spel som har påverkats efter att ett relaterat event har startat och där omständigheterna kan ha ändrats på ett direkt och obestridligt sätt
 • Liveodds eller livespel
  • Spel med inkorrekt odds på grund av fördröjd eller felande livebevakning
  • Spel som har placerats på resultat som redan har inträffat, eller efter en händelse som vanligtvis leder till ett visst utfall (t.ex. spel på antal mål eller nästa mål när en straff ska slås eller har dömts)
  • Spel på odds som baseras på ett annat resultat än det faktiska resultatet när spelet placerades

Regler för olika sporter

Använd menyn högst upp för att välja sport och se detaljerade bettingregler för alla sporter som erbjuds hos oss. Reglerna baseras på gällande branschstandard.

Notera: om en individuell sports regler skiljer sig från de allmänna regler som listas på denna sida, ska reglerna på den sportens specifika regelsida äga företräde.

Annullering av idrottsevent

Regler för annullering och hur dessa påverkar dina spel varierar mellan olika sporter. Välj sport i menyn till höger för mer information.

Relaterade spel

Spel på flera event accepteras inte om ett event helt eller delvis bidrar till utfallet i ett annat event som du har spelat på. Spel som godkänns felaktigt rättas enligt ett särskilt odds (som bestäms av oss) för alla resultat.

Exempel: en 50 dubbel på att Manchester United vinner mot Chelsea med 1-0 i semifinalen i FA-cupen till oddset 8.50, och att Manchester United går till final, rättas som ett spel för 50 med enbart oddset 8.50 (om de vinner med 1-0 så har de gått till final).

I ett liknande fall, om kombinationsspel placeras på att ett och samma lag ska vinna flera event till olika odds (t.ex. att Manchester United ska vinna Premier League och FA-cupen), förbehåller vi oss rätten att annullera sådana spel eller korrigera oddset.

Fel

'Fel' är misstag, felskrivningar, feltolkningar, missförstånd, felläsningar, felaktiga översättningar, stavfel, tekniska problem, registreringsfel, transaktionsfel, uppenbara fel, force majeure och/eller liknande.

Exempel på fel är:

 • spel som godkänns p.g.a. tekniska fel, som inte annars hade godkänts
 • spel på event som redan har avgjorts
 • spel på event som innehåller felaktiga deltagare
 • spel på odds som skiljer sig väsentligt från den övriga marknaden vid den tidpunkt då spelet placerades
 • spel på odds som baseras på ett felaktigt resultat vid den tidpunkten
 • uppenbart felaktigt odds i förhållande till chansen att något ska inträffa vid den tidpunkt då spelet placerades
 • felaktig rättning av spel
 • felaktig tilldelning av gratisspel

Vi förbehåller oss rätten att annullera spel där uppenbara fel har begåtts. Uppenbara fel kan vara t.ex. fel i publiceringen av ett odds eller handikapp (t.ex. Manchester United -1 skrivs som Manchester United +1). Vid sådana fel kommer vi att sträva efter att kontakta kunden innan starten av eventet. Dock, om det inte är möjligt att kontakta kunden innan, kommer sådana spel att annulleras. Om felet upptäcks efter att spelet har avgjorts, förbehåller vi oss rätten att annullera spel retroaktivt.

Vid felaktig rättning förbehåller vi oss rätten att korrigera fel som uppstått och rätta spelet korrekt. Pengar och/eller vinster som har krediterats ditt konto p.g.a. fel kommer inte att anses tillgängliga för spel eller uttag och vi förbehåller oss rätten att annullera transaktioner där sådana tillgångar har använts. Sådana tillgångar ska omedelbart återbetalas till oss när vi skickar ett krav på betalning. Vid sådan tidpunkt eller retroaktivt kommer vi när det är möjligt att debitera dessa tillgångar från ditt konto och/eller göra en omvänd transaktion.

Om vinster eller något med monetärt värde (t.ex. gratisspel) som har krediterats ditt konto p.g.a. fel har använts för att spela, förbehåller vi oss rätten att annullera dessa spel eller hålla inne eventuella vinster som du har vunnit med sådana tillgångar. Om vi har gjort en utbetalning för sådana spelaktiviteter kommer dessa pengar inte anses tillgängliga för användning eller uttag och ska omedelbart återbetalas till oss när vi skickar ett krav på betalning. 

Riggning

Om det finns bevis för riggning av odds, matcher eller event, förbehåller vi oss rätten att hålla inne betalningar i väntan på undersökning och att i slutändan annullera sådana spel.

Om det finns bevis för riggning, eller om det finns bevis för en mängd spel som innehåller samma val och som har placerats av samma person eller ett syndikat av personer, förbehåller vi oss rätten att kräva att begäran om utbetalning skickas skriftligt till kundtjänst.

Om en officiell undersökning görs i anknytning till misstänkt spel, förbehåller vi oss rätten att dela med oss av konfidentiell information till sportens styrande organ eller dess företrädare, förutsatt att de går med på att hantera sådan information konfidentiellt.

Strukna

Såvida inte annat anges i spelerbjudanden eller regler för resp. sport, så ska alla spel gälla (oavsett om deltagaren startar eller stryks, s.k. non-runner) vid spel på total vinnare av ett event eller en turnering. Spel på en kandidat som inte deltar, oavsett anledning, kommer därför att förloras, förutsatt att eventet äger rum.

Spel annulleras endast vid exceptionella omständigheter, såsom:

 

•    Evenemang eller turnering ställs in eller förklaras ogiltig.
•    Platsen ändras.
•    Evenemang eller turnering skjuts upp/avbryts och startas/återupptas mer än 72 timmar efter ursprungligt datum.

Ändring av plats

Om spel har placerats på ett event vars plats ändras, kommer alla spel på detta event att gälla såvida inte platsen har ändrats till motståndarens hemmaplan (eller till ett annat land om det gäller landskamper). Vi förbehåller oss rätten att annullera spel om vi anser att ändringen av plats har en betydande inverkan på spel på ett sådant event.

Tävlande med samma namn

Om två eller fler tävlande har samma efternamn och om dessa tävlande inte har identifierats med förnamn, lag (där detta kan tillämpas), eller kvalificerande odds, kommer den tävlande som har lägst odds att anses vara valet för det spelet.

Om två eller fler tävlande har samma lägsta odds kommer insatserna att delas mellan dessa val.

Maximala utbetalningar

Det är spelarens ansvar att hålla sig inom gränserna nedan. Gränserna gäller för både singel- och kombinationspel. Vid kombinationsspel som innehåller event med olika maximala utbetalningar, kommer den lägsta gränsen att gälla.

Alla spel har en maximal utbetalning per kund (eller till en grupp av kunder enligt nedan) under en dag, oavsett insatser, odds eller antal vinnande spel, enligt nedan. Utöver vad som anges nedan, godkänns spel under förutsättningen att det är en investering av en enda kund.

Alla gränser för maximala utbetalningar gäller per kund, eller grupper av kunder som spelar tillsammans på samma val, inkl. där dessa har gjorts genom en mängd olika spel, på en mängd olika odds, under flera dagar via olika konton och enheter. Om vi har rimliga skäl att tro att ett antal spel har placerats på detta sätt, kommer den totala utbetalningen för de spelen att begränsas till en enda maximal utbetalning.

Vi förbehåller oss rätten att, helt efter eget godtycke, sätta följande gränser. Alla gränser anges i €/$/£. Om du spelar i annan valuta, kommer maximal utbetalning att fastställas med hjälp av gällande medelkurs enligt XE när spelet rättas.

SportKriterierMaximal utbetalning
Fotboll Landskamper herrar, Champions League (efter kvalen), Europa League (efter kvalen), VM, EM, engelska Premier League, Championship, League 1 & League 2, skotska Premier League, tyska Bundesliga, franska Ligue 1, italienska Serie A och spanska La Liga $1 000 000
Fotboll Allt som inte listas ovan $200 000
Amerikansk fotboll NFL ordinarie säsong, utan handikapp, med handikapp och totaler i playoff-matcher, och vinnare i Superbowl $250 000
Amerikansk fotboll Allt som inte listas ovan, och alla spel som inte specificeras ovan $50 000
Basket NBA money line, handikapp, totaler, och vinnare i NBA Championship $250 000
Basket Allt som inte listas ovan, och alla spel som inte specificeras ovan $50 000
Baseboll MLB money line, handikapp, totaler, och vinnare i World Series $250 000
Baseboll Allt som inte listas ovan, och alla spel som inte specificeras ovan $50 000
Tennis Segrare och matchvinnare i ATP-touren $250 000
Tennis Segrare och matchvinnare i WTA-touren $250 000
Tennis Allt annat spel på tennis och alla turneringar som inte listas ovan, bl.a. ITF, ATP/WTA Challenger och ATP Qualifiers $25 000
Ishockey NHL money line, handikapp, totaler, och vinnare i Stanley Cup $250 000
Ishockey Allt som inte listas ovan, och alla spel som inte specificeras ovan $50 000

Om ett spel har rättats och betalats ut till kundens konto med ett belopp som är högre än maximal utbetalningsgräns, förbehåller vi oss rätten att ändra det krediterade beloppet i enlighet med gällande gräns. Vi förbehåller oss denna rätt för spel som har slutförts helt eller lösts in i förtid genom vår funktion för inlösen av spel.