spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Slumptalsgenerator (RNG)

Vi gav ut omfattande information om vår slumptalsgenerator (Random Number Generator - RNG) till en oberoende organisation. Vi bad denna pålitliga organisation utföra en grundlig analys av slumpen i resultatet av vår RNG, och dess tillämpning i blandningen av spelkort på vår plattform. Se certifikatet (Certificate of Integrity) här och läs mer om organisationen nedan.

För att läsa mer om de åtgärder vi vidtar för att hålla spelet rättvist, se sidan Säkerhet.

Ackreditering av Gaming Laboratories International

Vår slumptalsgenerator (Random Number Generator - RNG) har framgångsrikt testats enligt allmänt vedertagen branschstandard för kraftigt reglerade jurisdiktioner, av Gaming Laboratories International (GLI).

GLI tillhandahåller ackrediterad tredje parts testning, granskning och certifiering. GLI:s ackreditering baseras på flera ISO-standarder [ISO/IEC 17025:2005; ISO/IEC 17020:2012; ISO/IEC 17065:2012] och tillhandahålls av oberoende tredje parts certifierande enheter i olika jurisdiktioner globalt.

GLI är ett allmänt erkänt oberoende testlaboratorium för spelprodukter. GLI kontrakteras av speloperatörer och programvarutillverkare, och arbetar till förmån för spelmyndigheter genom att verifiera teknisk överensstämmelse med reglerande spelstandard.

För mer information, gå till www.gaminglabs.com eller kontakta relevant spelmyndighet.

Ordlista

Random Number Generator (RNG) - Slumptalsgenerator: system, enhet eller modul som skapar en sekvens av till synes orelaterade nummer.