spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Pengatransaktioner och valutaomvandling

Användaren uppmärksammar och godkänner att:

1.1

Vi anstränger oss inom rimliga gränser för att överföringar till och från ditt konto ska behandlas inom utsatt tid. Vi ger inga garantier för hur lång tid behandlingen kräver. Vi kan ej hållas ansvariga för förseningar i bankernas nätverk, felaktigheter hos behandlare eller ageranden från andra eventuella parter inblandade i processen, som kan leda till förseningar i processen, returnering eller beslagtagna eller frysta tillgångar, och vi har heller inget ansvar vid direkta eller indirekta skador som följt vid sådan försening eller beslagtagning.

1.2

Vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador som följt vid försening eller förlust efter att ogiltiga, ofullständiga eller inkorrekta uppgifter tillhandahållits av Användaren då överföringen begärdes.

1.3

Som en del av vårt licensavtal och i enlighet med lagstiftningen mot penningtvätt, ska Användare vara medvetna om att de när som helst på begäran måste kunna uppvisa personliga handlingar (såsom statligt utfärdad legitimation, kontoutdrag eller adressverifiering i form av en hushållsräkning) för att deras överföring ska kunna behandlas. På detta sätt kan vi hjälpa till att skydda Användare och förhindra att vår plattform används för penningtvätt eller bedrägeri.

1.4

Alla avbrutna eller ej godkända överföringar från ditt konto återbetalas till ditt konto i samma valuta och belopp som debiterats från ditt Stars-konto då du begärde uttaget och före ev. valutaomvandling.

1.5

Returnerad överföringar debiteras från ditt konto i samma valuta och belopp som krediterades ditt Stars-konto då din begäran gjordes och efter eventuell valutaomvandling.

1.6

Vi är inget växlingskontor. Vi ansvarar inte för någon förlust på grund av förändringar i växlingskurserna.

1.7

Våra växlingskurser uppdateras varje dag och det är användarens ansvar att kontrollera gällande kurser på vår webbplats innan han eller hon genomför en transaktion som involverar en valutaväxling. För insättningar och uttag i de flesta andra valutorna, tillämpar vi en särskild marginal på medelkursen hos XE (Source XE). XE Användarvillkor.

1.8

Om överföringsmetoden inte är en omedelbar metod, kommer växlingskursen som beskrivs i sektion 7 ovan att tillämpas då överföringen bekräftas av vår betalningsleverantör.