spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

Home Games - Regler och villkor

POKERSTARS HOME GAMES - REGLER OCH ANVÄNDARVILLKOR

Dessa regler och användarvillkor (”Avtalet”) listar de villkor som gäller vid användande av PokerStars tjänst för onlinepoker kallad Home Games (“Home Games”) och ska läsas av dig i sin helhet innan du använder Home Games. Notera att Avtalet utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och TSG Interactive PLC (nedan refererat till som "PokerStars", "oss" eller "vi"). Vi äger och driver webbplatsen med adress www.pokerstars.se ("Sajten") där Home Games görs tillgängligt. Utöver reglerna och villkoren i detta Avtal, ta även del av våra Användarvillkor, vår Sekretesspolicy, våra Pokerregler och våra Regler och villkor för pengatransaktioner och valutaomvandling, samt andra regler, policyer, regler och villkor relaterade till de spel och kampanjer som finns tillgängliga på Sajten och som anslås på Sajten från tid till annan, som införlivas häri genom hänvisning, tillsammans med sådana andra policyer som vi kan meddela dig om från tid till annan. Om du har ingått avtal med en affiliate till PokerStars eller ett företag tillhörande vår företagsgrupp enligt vilket du marknadsför Sajten till användare av din hemsida (“Affiliate-avtal”) ska även detta Affiliate-avtal införlivas häri genom hänvisning.

Notera att Home Games är utformat för att efterlikna den pokerupplevelse du skulle kunna ha hemma med dina vänner. Det är därför troligt att du kommer att spela pokerspel med människor du känner, varav vissa eller samtliga kommer att spela från samma fysiska plats. Du kommer även att kunna se och höra dina motståndare live när de spelar om du aktiverar video- och/eller röstfunktionen (och även du kommer att ses och/eller höras av dina motståndare live när du spelar om du använder denna funktion). Eftersom PokerStars inte kan verifiera lagligheten i Home Games i varje jurisdiktion, är det ditt ansvar att kontrollera att det är lagligt för dig att spela Home Games innan du gör det.

Observera att PokerStars inte bär något som helst ansvarar för Home Games användare som bryter mot detta Avtal eller annan policy eller regel som anges av PokerStars i samband med Home Games.

I och med att PokerStars tillåter dig att använda Home Games godkänner du, genom att klicka på knappen "Jag godkänner" som en del av programinstallationen samt genom att använda Home Games, de regler och villkor som ingår i detta Avtal, inkluderat ansvarsbegränsning såsom anges ovan, våra Användarvillkor, vår Sekretesspolicy, våra Pokerregler och våra Regler och villkor för pengatransaktioner och valutaomvandling som alla kan komma att uppdateras eller ändras från tid till annan i enlighet med villkoren nedan och däri. Genom att använda video- eller röstfunktionen i Home Games ger du även oss, och licensgivare av vår programvara, tillgång till din mikrofon och webbkamera så att vi kan erbjuda denna funktion till dig.

PokerStars Home Games ger dig möjlighet att bjuda in dina vänner till att spela home games tillsammans oavsett var i världen de befinner sig. Utöver vanligt onlinespel finns det en video- och röstfunktion som gör att varje spelare kan streama sig själva live under spel i Home Games, för en mer realistisk känsla och en extra dimension i spelet. När du använder denna funktion delas korten ut och spelas elektroniskt som vanligt, men spelare kan se och prata med varandra live via video när de spelar sina händer (eller väntar på att andra ska spela sina händer). Du får inte spela in detta på något sätt.

Essensen i Home Games är att du kan välja att tävla i cash games och turneringar i en enorm mängd pokervarianter, och uppleva bekvämligheten, spänningen och glädjen i att spela home games online med människor som du känner. Ditt användande av Home Games ska bidra till, och ske i linje med, essensen i Home Games. Spelardata, ranking, klubbstatistik och många andra spelresultat (”Dataverktyg”) tillhandahålls via Home Games, alla med enda syfte att höja din sociala och tävlingsmässiga upplevelse bland dina vänner. Inget av Dataverktygen eller någon information som utvinns av Dataverktygen får användas av, eller tillhandahållas, någon Klubbmanager, Medlem eller annan tredje part för ekonomisk vinning. Om PokerStars upptäcker eller misstänker att essensen i Home Games missbrukas eller att något Dataverktyg, eller information som utvinns av Dataverktyg, används av dig eller har använts av dig för ekonomisk vinning, förbehåller vi oss rätten att stänga av dig från användande av Home Games och/eller att stänga associerad Klubb när som helst, efter eget godtycke.

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING
1.1

Definierade termer som används i Användarvillkoren ska ha samma betydelse i detta Avtal.

1.2

Följande ord och fraser som används i Avtalet ska ha följande betydelse (såvida inte sammanhanget tydligt kräver annat):

 1. Administratör” betyder Klubbmanager eller en Medlem som har givits rätten att anordna och ställa in HG-spel, konfigurera parametrar i HG-spel, schemalägga starttider i HG-spel, och på annat sätt agera administrativt i samband med HG-spel;
 2. Klubb” betyder en pokerklubb som är skapad av en Användare i Home Games;
 3. Klubbmanager” betyder en Användare som har skapat en Klubb;
 4. HG-spel” betyder ett pokerspel online i Home Games;
 5. HG-turnering” betyder ett HG-spel i form av en turnering; och
 6. Medlem” betyder en Användare som är medlem i en Klubb men inte är Klubbmanager.
1.3

För Användarvillkoren gäller att:

 1. du är en Användare;
 2. Home Games är ett Spel;
 3. programvaran som har utvecklats av PokerStars för Home Games utgör en del av Programvaran;
 4. ordens grafiska återgivning samt logotyp för "HOME GAMES" är varumärkesskyddade; och
 5. alla inloggningsuppgifter i anslutning till Home Games, inkluderat kontonummer, Klubbens ID, Användarnamn, inbjudningskoder och lösenord för Home Games är Inloggningsuppgifter.
1.4

En fras som inleds med "inklusive", "inkluderar", "inkluderat", "bland annat" eller "till exempel" ska ej begränsa betydelsen av ord som föregår sådan fras.

1.5

Betydelsen av ord i singular ska inkludera ord i plural och vice versa, och betydelsen av ord som betecknar kön ska inkludera alla kön.

1.6

Hänvisning till en "Paragraf" är en hänvisning till en paragraf i detta Avtal.

2. ÖVERGRIPANDE RÄTT
2.1

PokerStars behåller den övergripande rätten att:

 1. öppna, upprätthålla och stänga Klubbar;
 2. bevilja, upprätthålla eller ta bort statusen Klubbmanager;
 3. bevilja, upprätthålla eller ta bort statusen Medlem; och
 4. bevilja, upprätthålla eller ta bort statusen Administratör.
2.2

Alla beslut fattade av PokerStars ledning beträffande aspekter kring en Klubb, din användning av Home Games (inklusive din Klubb och medlemskapsstatus) är slutgiltiga och kan inte granskas eller överklagas.

3. KLUBBMANAGERS SKYLDIGHETER
3.1

Om du är Klubbmanager måste du läsa och följa alla förklaringar, instruktioner och riktlinjer för Home Games som kan tillhandahållas på Sajten då och då.

3.2

En Klubbmanager är en ambassadör för PokerStars och måste sprida en bra bild av PokerStars och Home Games, både till Medlemmar och allmänheten. Du får inte handla på ett sätt som vi anser kan misskreditera eller missgynna PokerStars eller dess företagsgrupp.

3.3

Om du är Klubbmanager godkänner du dessutom att du ska:

 1. driva Klubben ansvarsfullt och ärligt;
 2. utan att begränsa dina skyldigheter enligt Användarvillkoren, skydda ditt Användarkonto och tillgång till Klubbens ledningsfunktioner från otillåten användning (vi rekommenderar starkt att du använder vår RSA-dosa);
 3. bidra med support för Medlemmar i Klubbrelaterade ärenden (ej inkluderat tvist mellan Medlemmar), och göra allt du rimligen kan för att lösa sådana problem (med hjälp av PokerStars kundtjänst om så är nödvändigt);
 4. vara den första kontaktpersonen i alla Klubbrelaterade tvister mellan Medlemmar och göra allt du rimligen kan för att lösa sådana tvister utan inblandning av PokerStars;
 5. behandla Medlemmar rättvist och respektfullt;
 6. respektera Medlemmars integritet och behandla deras uppgifter i enlighet med vår Sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar;
 7. visa omdöme vid användande av funktionen som blockerar Medlemmar och inte blockera Medlemmar utan att överväga Klubbens bästa;
 8. för varje Klubb där du är Klubbmanager, nominera en Medlem till efterträdare om du skulle lämna Klubben eller på annat sätt inte kunna fullgöra dina åtaganden som Klubbmanager;
 9. omedelbart meddela oss vid vetskap eller misstanke om bedrägeri, markerdumpning, collusion, penningtvätt eller annat beteende som är illegalt eller förbjudet av oss (såsom anges i detta Avtal, Användarvillkoren, eller på annat sätt via Sajten) som du upptäcker i samband med din Klubb; och
 10. följa alla rimliga anvisningar som du får av PokerStars angående din Klubbs, din och (om detta ligger inom din kontroll) dina Medlemmars användande av Home Games.
3.4

När Klubben skapas måste Klubbens manager välja namn och logotyp för Klubben. Efter godkännande kan inte Klubbens namn ändras såvida det inte senare framgår att namnet inte följer Paragraf 3.5.

3.5

Utöver Paragraf 3.4 får Klubbens manager inte välja Klubbnamn, logotyp eller bild som:

 1. är stötande, olaglig, obscen, oanständig, förolämpande, pornografisk, skadande, kränkande, hotfull, rasistisk eller hädande;
 2. inkräktar på immaterialrätt eller annan rätt som innehas av PokerStars eller tredje part, eller bryter mot någon lag;
 3. innehåller en webbadress av något slag;
 4. innehåller någon annans Användarnamn (på ett negativt sätt);
 5. innehåller namnet på någon professionell pokerspelare eller annan känd person (om detta inte också är ditt eget namn eller sådan person är Klubbmanager eller Medlem i din Klubb);
 6. innehåller särskilda tecken; eller
 7. innehåller namnet på, eller marknadsför tjänster för, en konkurrent till PokerStars.
3.6

Utan att inskränka Paragraf 3.4 och 3.5 ovan ska alla Klubbnamn och logotyper granskas och godkännas av PokerStars. PokerStars förbehåller sig rätten att efter eget godtycke avslå Klubbens namn, logotyp eller bild när som helst utan att behöva ange orsak till sådant avslag.

3.7

En Klubbmanager får inte ägna sig åt spamming eller andra påstridiga metoder för att locka medlemmar. Varje Klubbmanager ansvarar själv för innehållet i den e-post han skickar.

3.8

En Klubbmanager får inte ta ut någon avgift för medlemskap i Klubben.

4. MEDLEMMARS SKYLDIGHETER
4.1

Om du är Medlem godkänner du att:

 1. agera ansvarsfullt och ärligt som Medlem;
 2. behandla andra Medlemmar rättvist och respektfullt;
 3. respektera andra Medlemmars integritet och behandla deras uppgifter i enlighet med vår Sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar;
 4. skydda ditt Användarkonto och tillgång till Klubbens ledningsfunktioner från otillåten användning (vi rekommenderar starkt att du använder vår RSA-dosa);
 5. göra din Klubbmanager till din första kontaktperson i alla Klubbrelaterade frågor, problem och tvister;
 6. omedelbart meddela oss vid misstanke om bedrägeri, markerdumpning, collusion, penningtvätt eller annat beteende som är illegalt eller förbjudet av oss (såsom anges i detta Avtal, Användarvillkoren, eller på annat sätt via Sajten) som du upptäcker i samband med din Klubb; och
 7. inte handla på ett sätt som vi anser kan misskreditera eller missgynna PokerStars eller dess företagsgrupp.
4.2

Om du som Medlem bjuder in andra personer till din Klubb får du inte ägna dig åt spamming eller andra påstridiga metoder för att locka medlemmar, till exempel ej efterfrågad annonsering inom andra Klubbar. Varje Medlem ansvarar själv för innehållet i den e-post han skickar.

5. AFFILIATES
5.1

Om du är en part i ett Affiliate-avtal är du bunden till följande regler och villkor i ditt användande av Home Games (termer med versaler som används i denna Paragraf 5 och som inte definieras någon annanstans i detta Avtal ska ha den betydelse de ges i Affiliate-avtalet):

5.2

Du beviljas härmed rätten att marknadsföra Home Games genom att placera Marknadsföringskoder och/eller Länkar på din Webbsida som en del av marknadsföringen av Sajten i enlighet med din senast uppdaterade version av Affiliate-avtalet. Klubb som har skapats till följd av otillåten marknadsföring som bedrivits av dig, kan omedelbart stängas av PokerStars.

5.3

Du tillåts bjuda in användare på din Webbsida, även via e-post, till att bli Klubbmanager och i sådan inbjudan inkludera din Marknadsföringskod och/eller Länk MEN det är strängt förbjudet för tredje part, inklusive användare på din Webbsida, Klubbmanager eller Medlem, att bjuda in potentiella Medlemmar till en Klubb genom att använda Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahållits dig genom Affiliate-avtalet.

5.4

Det är strängt förbjudet för dig att inkludera Marknadsföringskod och/eller Länk som tillhandahållits dig genom Affiliate-avtalet, eller något annat incitament överhuvudtaget, i inbjudan som skickas till tredje part, till exempel användare på din Webbsida, om att bli Medlem i en Klubb som skapats av dig.

5.5

Du får inte be någon tredje part, till exempel användare på din Webbsida, att bjuda in potentiella Medlemmar till en Klubb genom användande av Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahållits dig genom Affiliate-avtalet.

5.6

Du får inte erbjuda eller tillhandahålla (eller medverka till att någon tredje part erbjuder eller tillhandahåller) incitament i någon som helst form (uttryckligt eller underförstått, ekonomiskt eller annat) via e-post, publicering på Webbsida eller via något annat media (online eller offline) till tredje part genom ditt användande av Home Games, inkluderat delning av Provision som tjänas av dig genom ditt användande av Home Games i enlighet med Affiliate-avtalet.

5.7

Du får inte använda Home Games på ett sätt som missbrukar produkten (inkluderat användning för att öka Provision eller Avgifter som annars betalas till dig).

5.8

Om du anses ha brutit mot denna Paragraf 5 eller vidtagit åtgärder för att kringgå bestämmelserna häri, förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke vidta alla åtgärder vi anser lämpliga, inkluderat att stänga ner berörda Klubbar och/eller avsluta Affiliate-avtalet.

5.9

Din rätt att använda Home Games såsom beviljas genom denna Paragraf 5 kan återkallas av PokerStars när som helst och lyder under alla ytterligare villkor och/eller begränsningar som PokerStars från tid till annan kan anslå, bland annat begränsning av antal eller procent Medlemmar som länkas till dig via Tracker i någon Klubb.

6. REKLAM
6.1

Du får inte använda Home Games för att marknadsföra tjänster eller produkter från någon annan än PokerStars eller andra i dess bolagsgrupp (till exempel genom att länka till tredje parts webbplatser eller göra reklam för tredje part), eller på något sätt uppmuntra medlemmar att spela onlinepoker hos PokerStars konkurrenter.

6.2

Du får inte publicera länkar på eller på annat sätt länka från Sajten eller del av denna (inkluderat de delar av Sajten som har anknytning till din Klubb) till någon tredje parts webbplats som marknadsför en konkurrent till PokerStars, antyder anknytning till eller godkännande eller stödjande av Klubben å PokerStars vägnar, eller som bryter mot någon del av detta Avtal eller Användarvillkoren.

6.3

Du får länka till Sajten från en webbsida som tillhör dig, eller i ett e-postmeddelande som du skickar, förutsatt att (i) du gör det på ett sätt som är rättvisande och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, och (ii) du inte antyder något samröre, godkännande, eller sponsring från vår sida där så inte existerar. Din rättighet att länka enligt denna Paragraf 6.3 kan ej licensieras, överlåtas eller på något sätt överföras av dig. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla denna rätt att länka.

7. EKONOMISK VINNING
7.1

Home Games är endast avsett för personlig underhållning (vare sig du är Manager eller Medlem) och får inte på något sätt användas för att skapa ekonomisk vinning eller ekonomisk fördel för dig eller någon annan Användare i Home Games. Förbjudet i Home Games är bland annat följande:

 1. att skapa ett tredje parts konto eller tillämpa annan metod eller annat system, online eller offline, för att fördela tillgångar till någon person baserat på resultat i spel eller turnering i Home Games;
 2. utkräva eller motta en avgift från en Medlem för medlemskap i en Klubb; eller
 3. utan att inskränka Paragraf 6.1 eller 6.2, erhålla pengar eller annan form av kompensation från reklamintäkter.
8. INTEGRITET OCH IDENTITET
8.1

Du uppmärksammar och godkänner att ett HG-spel troligtvis innehåller spelare som känner varandra, och vissa av eller alla dessa spelare kan spela ett HG-spel från samma fysiska plats. Du kommer även att kunna se och höra dina motståndare live när de spelar om du aktiverar video- eller röstfunktionen (och även du kommer att ses och höras av dina motståndare live när du spelar om du använder denna funktion). Genom att godkänna detta Avtal bekräftar du att det är lagligt för dig att delta i Home Games i din jurisdiktion.

8.2

Användarnamnet på ditt Stars-konto kommer även att vara ditt namn som Klubbmanager eller Medlem, och detta kommer att vara synligt för Klubbmanagern och Medlemmar i Home Games-lobbyn, Klubbens lobby och (om Klubbmanagern väljer att vara med i registret) offentliga register med Klubbar. Därför kommer spelare som känner dig via Home Games och/eller din klubb även veta användarnamnet på ditt PokerStars-konto (och ha sett och/eller hört dig om du använder videofunktionen). Om du inte går med på detta ska du inte använda Home Games. Användare får inte ha fler än ett Användarnamn.

8.3

PokerStars kan granska Klubbars chattlogg i vilket syfte som helst, bland annat för att kontrollera uppfyllande av detta Avtal och Användarvillkoren.

8.4

Dina personuppgifter kan delas med tredje part om vi misstänker att du är inblandad i Bedrägeri (såsom definieras i Paragraf 10.1 nedan). All delning av sådan information sker dock i enlighet med vår Sekretesspolicy.

8.5

Du godkänner att ta emot e-post från oss relaterad till dina aktiviteter i Klubben, bland annat schema för HG-spel, resultat och ställning. Du kan när som helst välja att inte motta sådan e-post på klubbasis. Notera att om du inte väljer bort en viss Klubbs e-post kommer du att få sådan e-post även om du har valt bort kampanjutskick och annan e-post relaterad till Sajten.

9. SYSTEMUNDERHÅLL
9.1

PokerStars kan tillfälligt stänga Home Games för att utföra nödvändigt underhåll (eller av andra skäl i enlighet med Användarvillkoren), men om möjligt kommer vi att meddela dig i förväg om sådant avbrott. Vid sådant avbrott kan det bli nödvändigt att ställa in schemalagda HG-spel. Klubbens manager har inget ansvar för sådana avbrott.

9.2

Om du är Medlem uppmärksammar du att avbrott som beskrivs i Paragraf 9.1 ligger utom Klubbmanagerns kontroll. Du ska dock fortfarande i första hand vända dig till Klubbmanagern om du har frågor om avbrott.

9.3

Om du är Klubbmanager godkänner du att hantera Medlemmars frågor om avbrott som beskrivs i Paragraf 9.1.

9.4

Du kan avanmäla dig från en HG-turnering när som helst fram till två minuter innan schemalagd starttid. Du förlorar ditt inköp om du har anmält dig till en HG-turnering men inte spelar och inte avanmäler dig i tid, och PokerStars ersätter dig inte.

10. BEDRÄGLIGT BETEENDE
10.1

PokerStars låter dig använda Home Games under förutsättning att du inte inte gör dig skyldig till bedrägeri eller oärligt beteende. Du intygar att du inte ska begå, tillåta, uppmuntra, bidra till eller stödja någon form av bedrägeri eller oärlighet eller annat beteende som är illegalt eller förbjudet av oss (enligt detta Avtal, Användarvillkoren, eller på annat sätt på eller via Sajten) i samband med en Klubb eller användandet av Home Games (“Bedrägeri”).

10.2

PokerStars ser väldigt allvarligt på Bedrägeri. Utöver de rättigheter som PokerStars besitter enligt detta Avtal, Användarvillkoren, lag eller annat, kan alla Användare som är inblandade i Bedrägeri komma att rapporteras till relevanta myndigheter.

10.3

Klubbens manager måste inom rimliga gränser övervaka Klubbens aktiviteter för att upptäcka Bedrägeri, och rapportera till kundtjänst all vetskap eller misstanke om Bedrägeri i enlighet med Paragraf 3.3 (i).

10.4

Utan att inskränka Paragraf 10.3, måste varje Medlem vara uppmärksam på Bedrägeri i sin Klubb och rapportera till kundtjänst all vetskap eller misstanke om Bedrägeri i enlighet med Paragraf 4.1 (f).

11. HÄVNING OCH AVTALSBROTT
11.1

Om vi anser att du kan göra dig skyldig till brott mot någon del av detta Avtal eller Användarvillkoren, eller av annan rättmätig orsak, förbehåller sig PokerStars rätten (utan att inskränka andra rättigheter enligt detta Avtal, Användarvillkoren, lag eller annat) att omedelbart:

 1. stänga av eller blockera din tillgång till Sajten eller del av den, till exempel Klubb som du är Klubbmanager för eller Medlem i eller Home Games i allmänhet;
 2. avbryta eller ställa in HG-spel eller andra aktiviteter relaterade till en Klubb;
 3. avbryta en Klubbs verksamhet; och/eller
 4. stänga en Klubb.
11.2

Om du anses skyldig till brott mot någon del av detta Avtal eller Användarvillkoren, förbehåller sig PokerStars rätten (utan att inskränka andra rättigheter enligt detta Avtal, Användarvillkoren, lag eller annat) att omedelbart:

 1. häva detta Avtal;
 2. stänga av eller permanent blockera din tillgång till Sajten eller del av den, till exempel Klubb som du är Klubbmanager för eller Medlem i eller Home Games i allmänhet;
 3. avbryta eller ställa in HG-spel eller andra aktiviteter relaterade till en Klubb;
 4. avbryta en Klubbs verksamhet eller permanent stänga en Klubb;
 5. beslagta alla pengar på ditt Användarkonto;
 6. avsluta ditt Användarkonto;
 7. vidta rättsliga åtgärder mot dig; och/eller
 8. vidta andra åtgärder som PokerStars anser lämpliga.
12. ANSVAR OCH SKADELÖSHET
12.1

Du godkänner att försvara och fria PokerStars, dess företagsgrupp och dess ägare, ledning och anställda mot och från alla anspråk, krav, ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter, inkluderat rättsliga kostnader och andra kostnader, oavsett orsak, som kan uppstå till följd av:

 1. ditt brott eller påstådda brott mot detta Avtal, helt eller delvis;
 2. alla överträdelser eller brott eller påstådda överträdelser eller brott mot lag eller tredje parts rättigheter, i samband med Home Games;
 3. Bedrägeri eller påstått Bedrägeri som du har varit involverad i i samband med Home Games; och
 4. ditt användande av Home Games eller annan persons användande av Home Games med dina Inloggningsuppgifter, oavsett ditt medgivande eller inte.
12.2

PokerStars ska under inga omständigheter, innefattande vårdslöshet, ansvara för någon särskild, tillfällig, direkt, indirekt eller påföljande skada (inkluderat förluster till följd av utebliven vinst, avbruten verksamhet, förlust av verksamhetsinformation, eller annan penningförlust) som uppstår genom eller i samband med detta Avtal, även om PokerStars i förväg har haft kännedom om risken för sådan skada eller om sådan förlust rimligen kunnat förutses.

12.3

Inget i detta Avtal ska begränsa en parts ansvar för personskada eller död orsakad av dess vårdslöshet eller för stöld eller bedrägeri av en part.

13. TOLKNINGSORDNING
13.1

I samband med ditt användande av Home Games, i de fall där det förekommer en konflikt mellan tolkningen av Paragraf 6 och 7 i detta Avtal och ditt Affiliate-avtal, ska ditt Affiliate-avtal äga företräde vad gäller den konflikten.

14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
14.1

PokerStars förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra detta Avtal eller delar av det när som helst. Du kommer att ombes godkänna ändringar i Avtalet när du loggar in på ditt Användarkonto.

15. TILLÄMPLIG LAG
15.1

Detta Avtal och alla ärenden relaterade härtill ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Sveriges lagar. Du samtycker härmed oåterkalleligt till att, i enlighet med nedan, endast Sveriges domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör detta Avtal och alla ärenden som uppstår från detta och du avstår oåterkalleligt från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna Paragraf ska begränsa PokerStars rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.

16. GILTIGHET
16.1

Om någon bestämmelse i Avtalet är eller blir olaglig, ogiltig eller overkställbar i någon jurisdiktion, ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten i övriga bestämmelser i Avtalet i den jurisdiktionen eller giltigheten eller verkställbarheten av Avtalet i annan jurisdiktion. Om någon bestämmelse inte kan tillämpas men skulle kunna tillämpas om någon del togs bort eller ändrades, ska bestämmelsen i fråga gälla med sådan modifikation som krävs för att göra den giltig.

17. ÖVERLÅTELSE
17.1

PokerStars förbehåller sig rätten att när som helst överlåta detta Avtal i sin helhet eller delvis, utan meddelande i förväg. Du kan inte överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal.

18. ÖVRIGT
18.1

PokerStars avstående (uttryckligt eller underförstått) från att vidta åtgärder vid överträdelse av någon bestämmelse i Avtalet (innefattande att PokerStars inte har krävt strikt och bokstavligt verkställande eller iakttagande av någon bestämmelse i Avtalet) ska inte tolkas som ett avstående från rätt att vidta åtgärder mot efterföljande överträdelse av sådan bestämmelse eller annan överträdelse av annan bestämmelse i Avtalet.

18.2

Inget i detta Avtal ska skapa eller bevilja några rättigheter eller andra förmåner till gagn för någon person som inte är en part i detta Avtal (inklusive din Klubbmanager eller andra Medlemmar i din Klubb), med undantag för PokerStars företagsgrupp.

18.3

Inget i detta Avtal ska skapa eller anses skapa anställning, partnerskap, agentur, överenskommelse, affärsrelation eller gemensamt företag mellan dig och oss.

18.4

Detta Avtal och de dokument det hänvisar till utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss med anknytning till Home Games och äger företräde framför alla tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan dig och oss med anknytning till Home Games.

18.5

Du måste uppge fullständig och sanningsenlig information i alla uppgifter som efterfrågas av PokerStars i samband med ditt användande av Home Games och, om du är Klubbmanager, dina Medlemmars användande av Home Games, hela tiden i enlighet med vår Sekretesspolicy.

18.6

Vid bristande överensstämmelse mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version av detta Avtal ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.