Otillåten chatt i turneringar

Exempel 1

När fler än två spelare är kvar i en pokerturnering, händer det ofta att två eller flera spelare i en hand har gemensamma intressen, men att detta inte gynnar övriga spelare som är kvar i turneringen.

Vår regel 19 ska förhindra att spelarna i handen utnyttjar denna situation för att missgynna spelare som inte är med i handen. Här följer ett klassiskt exempel:

Ann, Bob, och Charles är de sista tre spelarna i en Hold'em-turnering. Prispengarna för de tre första platserna är $750, $450 respektive $300. Alla tre spelare har exakt samma antal marker. Eftersom alla har lika mycket marker har de lika stor chans att komma etta, tvåa eller trea, och deras equity (förväntat värde) i turneringen är också samma för alla: ($750 + $450 + $300)/3 = $500.

I nästa hand agerar Charles först och han foldar. Ann går nu all-in. Bob överväger att syna. Notera nu att om Bob synar, så kommer antingen Ann eller Bob (om vi bortser från ett oavgjort resultat) att åka ut på en tredjeplats. Om en av dem åker ut, så är Charles, som inte är med i handen, garanterad en andraplats och han kommer att ha 1/3 av markerna. Hans equity i turneringen blir då $450 (andrapriset) plus 1/3 av skillnaden mellan första och andra pris. Skillnaden mellan första och andra pris är $300, så hans equity i det beloppet är 1/3 av $300 = $100. . Hans totala equity efter att antingen Ann eller Bob åkt ut är därför $550, $50 mer än det var innan Ann och Bob blev involverade i potten.

Charles har all anledning att hoppas att Bob synar Ann och han bryr sig inte vem av dem som vinner (förutom om han kanske tror att någon av dem kommer att vara en tuffare motståndare).

Om vi däremot antar att Bob funderar på att syna, och säger till Ann: "Jag har ess-kung och jag är osäker på hur jag ska göra." Ann säger: "Jag har pocketåttor – du borde lägga dig." Kom ihåg att Charles hoppas på att Ann och Bob ska gå all-in, för hans equity ökar då med $50, oavsett vem som vinner. Därför måste också total equity för Ann och Bob minska med $50 om de båda går all-in. Om de får veta att deras händer är nästan identiska i styrka, så vet de också att de båda förlorar equity när de möts all-in. Bob väljer därför att lägga sig. Detta är bra för Bob och Ann, men det kostar Charles ökningen i equity som han kunde förvänta sig om de båda hade gått all-in.

Detta beteende, att diskutera din hand med en motspelare när andra är kvar i turneringen, är inte tillåtet (inte heller hos andra turneringsarrangörer online eller live).

Exempel 2

En spelare får inte prata om sin hands styrka i någon turnering där fler än två spelare återstår. Låt säga att vi är halvvägs i en stor flerbordsturnering. Mike satsar 1 000 och det är Nancys tur. Nancy får inte säga, "Är KK bra här?" – Vare sig hon har kungarna eller inte, så är detta otillåten chatt. Tyvärr hör man ofta sådana kommentarer i tv-sända pokerturneringar. Det är helt klart otillåtet, enligt regel 41 i 2009 års regelverk för Poker Tournament Directors Association samt vårturneringsregel 19.

Exempel 3

Poker är ett individuellt spel, inte ett lagspel. Spelare får inte agera som grupp på något sätt, och inte heller får en spelare föreslå eller nämna något sådant. I slutskedet av en flerbordssatellit får en spelare exempelvis inte säga: "Vi foldar fram till big blind hela tiden. Då åker spelare ut från de andra borden och alla vi vinner platser." Vid grova överträdelser kan sådan chatt leda till straff, inkluderat diskvalificering från eventet.

Exempel 4

Anta att det är tre spelare kvar i en turnering: Roberta, Sam, och Thomas. Nu förlorar Roberta anslutningen och kan inte längre spela. Sam och Thomas får inte diskutera möjligheten att bara turas om att vinna blinds för att på så sätt slå ut Roberta som inte kan försvara sina blinds.

Vi vet att skillnaden kan vara hårfin här, eftersom det är helt okej att Sam höjer oftare på knappen och attackerar motståndarnas blinds, eftersom han vet att bara en blind kan försvara sig. Och om Sam foldar är det helt okej att Thomas höjer i small blind - han vet ju att Roberta inte kan försvara sin big blind. Men Sam och Thomas får däremot inte uttryckligen eller underförstått komma överens om att bara byta blinds fram och tillbaka, och på så sätt slå ut Roberta. Alla diskussioner angående detta kan leda till att Sam och/eller Thomas diskvalificeras från eventet och att deras vinster dras tillbaka.

Exempel 5

Det återstår fyra spelare i en knockout-turnering; Alex, Michael, Jeff och Steve. Alex är all-in för sina sista marker, så den spelare som eliminerar honom vinner hans knockout bounty.

Michael, Jeff och Steve får inte på något sätt komma överens om att spela annorlunda för att öka chansen att Alex elimineras, och de får inte heller fälla några kommentarer om att göra så.

Till exempel får Michael inte säga: ‘Vi borde alla syna och checka ner den för att slå ut Alex’. Inte heller får Steve säga till Jeff: ‘Vi synar och delar på bountyn efteråt’.

Återigen är detta en smal gräns, eftersom det är helt normalt att Michael, Jeff och Steve försöker optimera sina chanser att vinna turneringen eller Alex bounty. De får däremot inte komma överens om något i förväg, eller diskutera det i chatten.

Vid tvist är beslut fattade av vår ledning alltid slutgiltiga.

Daily Bigs

Daily Bigs

PokerStars har turneringar med gigantiska prispotter varje dag. Ta chansen i Daily Bigs!

Specialerbjudanden

Special Offers

PokerStars har specialerbjudanden året runt, med prispengar, platser till de bästa live-eventen och mycket mer.