Avbrutna turneringar

Om vi måste avbryta en turnering av någon anledning, kommer vi att göra vårt yttersta för att kompensera spelarna på ett rimligt och rättvist sätt. Kompensationen sker på ett av tre olika sätt beroende på de exakta omständigheterna och när turneringen avslutades. Vilken metod som tillämpas avgörs helt efter turneringsledningens bedömning.

Rollback (annullering)

Vid en "rollback" så annullerar vi turneringen som om den aldrig hade hänt – om du var anmäld till turneringen, får du tillbaka ditt inköp och avgifter (inkl. eventuella rebuy, add-on och knockout-inköp). Inköpet återbetalas på exakt samma sätt som det betalades. Om du t.ex. betalade för en turnering med T$10 och $15 i pengar, får du tillbaka T$10 och $15 i pengar.

De två andra kompensationsmetoderna kallas "roll forward". Detta betyder att vi fördelar turneringens prispott (åtminstone delvis) baserat på resultat.

Roll forward (inga spelare på prisplats)

Om en turnering avbryts genom "roll forward" innan spelarna har nått prisplatserna i turneringen, så får varje kvarvarande spelare tillbaka sin turneringsavgift (inkl. ev. knockout bounty) och därefter fördelas den återstående prispotten mellan spelarna enligt följande formel:

  • 50% av den återstående prispotten delas lika mellan samtliga kvarvarande spelare
  • 50% av den återstående prispotten fördelas proportionellt efter spelarnas marker

Här är ett exempel:

Du spelade i en turnering för $33 ($30 inköp+$3 avgift) med rebuy. 200 spelare deltog från start och med rebuys var den sammanlagda prispotten $9 000. När turneringen avbröts var fortfarande 100 spelare kvar i turneringen och du hade 37 500 i marker. Sammanlagt fanns det 300 000 marker i spel.

Prispott som delas lika: $ 9 000/2 = $4 500
Prispott som delas proportionellt efter spelarnas marker: $ 9 000/2 = $4 500

Din andel av pengarna som delas lika: $4 500/100 = $45
Din andel baserat på dina marker: $4 500 x (37 500/300 000) = $562,50
Din turneringsavgift tillbaka: $3
Totalsumma som krediteras ditt konto: $610,50

Observera att om du blir utslagen innan turneringen avbryts, får du inga pengar tillbaka.

Vid en "roll forward" görs alla krediteringar i kontanter (inte T-pengar).

Roll forward (spelare på prisplats)

När en turnering avbryts genom "roll forward" och spelare redan har nått prisplatserna i turneringen, återbetalar vi turneringsinköpet (inkl. ev. knockout bounty) till varje spelare och delar sedan upp prispotten baserat på följande formel:

  • Varje spelare får det lägsta pris som ännu inte hade delats ut vid tidpunkten för avbrottet
  • Den återstående delen av prispotten fördelas proportionellt efter spelarnas marker

Här är ett exempel:

När en turnering avbröts återstod 15 spelare och du hade 37 500 i marker. Sammanlagt fanns det 300 000 marker i spel. Den återstående prispotten var $11 000 och det lägsta priset var $250.

Prispott som delas lika: $250 x 15 = $3 750
Prispott som delas proportionellt efter spelarnas marker: $11 000 - $3 750 = $7 250

Ditt "lägsta pris": $250
Din andel baserat på dina marker: $7 250 x (37 500/300 000) = $906,25
Din turneringsavgift tillbaka: $3
Totalsumma som krediteras ditt konto: $1 159,25

Observera att om du blir utslagen innan turneringen avbryts, får du inga pengar tillbaka. Om du nådde en prisplats innan turneringen avbröts, behåller du förstås dessa pengar.

Sit & Go-turneringar heads-up

Sit & Go-turneringar heads-up hanteras annorlunda på grund av deras speciella format. Om en spelare behåller sin anslutning medan den andra spelaren förlorar den, kommer den första spelaren i själva verket vinna turneringen medan den andra spelaren inte är ansluten. I heads-up Sit & Go's som vi anser har påverkats betydligt av våra serverproblem, förbehåller vi oss därför rätten att göra en prisfördelning utifrån antal marker.

Övrigt

  1. Om en turnering med en garanterad prispott avbryts, kommer vi endast att återbetala inköpen, inte den garanterade prissumman.
  2. Om en turnering med Fixed Bounty eller Team Pro Bounty avbryts, kommer vi endast att återbetala normal prispott (inkl. ev. knockout-pott), inte Fixed Bounties eller Team Pro Bounties.
  3. Turneringar som betalar ut biljetter, satellitplatser eller materiella priser utöver prispengar kommer bara att betala tillbaka prispengarna. Icke-kontanta priser ingår inte i roll forward eller rollback.
  4. Vi förbehåller oss rätten att ändra utbetalningar vid avbruten eller inställd turnering samt att ändra denna policy.

Sammanfattning

Vi arbetar hårt för att undvika avbrutna turneringar men vi vill ha en rimlig och rättvis plan ifall det ändå skulle inträffa.

Om du har några fler frågor angående vår policy för avbrutna turneringar, var god kontakta kundtjänst.

Daily Bigs

Daily Bigs

PokerStars har turneringar med gigantiska prispotter varje dag. Ta chansen i Daily Bigs!

Specialerbjudanden

Special Offers

PokerStars har specialerbjudanden året runt, med prispengar, platser till de bästa live-eventen och mycket mer.