24 tim paus
pokercasinosports

PokerStars VR - Licensavtal för slutanvändare – PM-SPEL

Gratisspel

VR-poker om låtsaspengar (“PM-spel”) på Stars mobilapplikation (“Stars Mobilapp”), nedladdningsbar eller gjord tillgänglig för dig på din enhet (såsom VR-headset, PC, spelkonsol, mobiltelefon, PDA, surfplatta eller annan typ av bärbar eller mobil enhet som existerar nu eller i framtiden) (vardera en “Enhet”) via sajterna store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com och andra sajter eller länkar som ibland görs tillgängliga för dig på PokerStars eller någon annan Stars Mobile-sajt ("Sajterna"), erbjuds till dig av Stars Mobile Limited, ett företag registrerat på Isle of Man (bolagsnummer 008457V) med kontor i Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Detta licensavtal för slutanvändare ("Avtalet") ska läsas av dig ("Användaren", eller "du”) i sin helhet innan du använder Stars Mobilapp. Vänligen notera att Avtalet utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Stars Mobile Limited (nedan refererat till som "Stars Mobile", "oss" eller "vi").

Regler och villkor som gäller för PM-spel på Stars Mobilapp följer nedan.

Genom att ingå detta Avtal uppmärksammar du att Stars Mobile är en del i en bolagsgrupp. Där så används och där sammanhanget tillåter, ska termen "Grupp" innebära Stars Mobile tillsammans med dess dotterbolag samt Stars Mobiles holdingbolag och dotterbolag till sådana holdingbolag samt bolag som associeras med Stars Mobile, bland annat bolag som tillhandahåller tjänster under varumärket "PokerStars".

Utöver bestämmelserna och villkoren i detta Avtal ber vi dig även del av vår Sekretesspolicy och Policy för cookies samt andra regler, policyer, villkor och bestämmelser som rör spel och erbjudanden tillgängliga i Stars Mobilapp från tid till annan, som införlivas i Avtalet genom hänvisning, tillsammans med andra policyer som vi från tid till annan informerar om.

Genom att klicka på knappen "Jag godkänner" nedan som del av installationen av programvaran och genom att använda Programvaran (definieras nedan), godkänner du bestämmelserna och villkoren som anges i detta Avtal, vår Sekretesspolicy och vår Policy för cookies vilka samtliga kan komma att uppdateras eller ändras från tid till annan i enlighet med bestämmelserna nedan och däri.

För detta avtal innebär "Programvara" någon och all programvara som vi tillhandahåller eller gör tillgänglig för dig via Stars Mobilapp, oavsett medium och oavsett om den kan laddas ner till din personliga Enhet eller inte. Därför ska "Programvara" inkludera Stars Mobilapp, nedladdningsbar eller gjord tillgänglig för dig på din Enhet, samt alla hjälpprogram till Programvaran (webbaserade såväl som klient-/serverprogram).

1. BEVILJANDE AV LICENS/UPPHOVSRÄTT
1.1

Enligt dessa bestämmelser och villkor beviljar Stars Mobile Användaren en icke-exklusiv, personlig, icke-licensierbar, återkallningsbar, icke-överlåtbar begränsad rätt att installera och använda Programvaran på sin Enhet, för att ha tillgång till Stars Mobiles (eller tredje parts)) servrar och för att kunna spela PM-spelen som erbjuds ("Spelen") (Programvaran och Spelen benämns tillsammans "Tjänsten").

1.2

Stars Mobile licensierar Programvaran till dig för privat bruk. Vänligen notera att Tjänsten inte får användas av (i) individer under 18 år, (ii) individer som är omyndiga enligt lag i sin jurisdiktion och (iii) individer som ansluter sig till Sajterna och/eller Stars Mobilapp från jurisdiktioner som förbjuder sådan anslutning eller varifrån PM-spelen inte erbjuds. Stars Mobile har inte möjlighet att verifiera Tjänstens laglighet i varje jurisdiktion och det är Användarens ansvar att försäkra att dennes användning av Tjänsten är laglig.

1.3

Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära åldersbevis för att säkerställa att minderåriga inte använder Tjänsten. Vidare förbehåller vi oss rätten att temporärt eller permanent återkalla licensen och utesluta dig från användning av Tjänsten om erfordrat åldersbevis inte tillhandahålls eller om vi misstänker att du är omyndig.

1.4

Stars Mobile, företag i dess Grupp och dess licensgivare äger ensamrätt till Programvaran och Programvarans kod, struktur och organisering, inkluderat varumärkesskydd, affärshemligheter, upphovsrätt och andra rättigheter. Du får inte, inom gällande lags gränser:

 1. kopiera, distribuera, publicera, omprogrammera, dekompilera, ta isär, modifiera, eller översätta Programvaran eller delar därav, och ej heller söka källkoder eller försöka hitta källkoder eller skapa nya tillämpningar ur källkoden för Programvaran;
 2. sälja, överlåta, licensiera ut, överföra, distribuera eller leasa ut Programvaran;
 3. göra Programvaran tillgänglig för tredje part via ett nätverk eller på annat sätt;
 4. exportera Programvaran till något land (vare sig fysiskt eller elektroniskt); eller
 5. använda Programvaran på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller förordningar,

(vardera av de ovanstående utgör "Otillåten användning").

Stars Mobile, företag i dess Grupp och dess licensgivare äger all ensamrätt, underförstådd eller annan, som inte häri uttryckligen beviljas Användaren, och behåller alla rättigheter till Programvaran.

Du godkänner att du själv är ansvarig för alla skador, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av, eller i samband med, Otillåten användning. Du ska genast informera Stars Mobile om du har kännedom om Otillåten användning, oavsett vem användaren är, och du ska tillhandahålla Stars Mobile med rimlig assistans i all utredning som följer av sådan information.

1.5

Termerna "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStars VR", domännamnen "pokerstarsvr.com", "pokerstarsvr.eu" och "pokerstarsvr.us” samt alla andra registrerade eller oregistrerade varumärken, symboler, produktnamn och/eller domännamn som används av Stars Mobile i Tjänsten från tid till annan ("Varumärken"), ägs av Stars Mobile och/eller företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare, och dessa äger ensamrätt till sådana Varumärken. Allt innehåll i Tjänsten såsom programvara, bilder, grafik, foton, animationer, video, musik, ljud och text ("Tjänstens Innehåll") ägs av Stars Mobile och/eller företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare, och skyddas av varumärkesskydd och/eller annan immaterialrätt eller annan rätt. Stars Mobile ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) när det gäller registrerade eller oregistrerade Varumärken i Tjänsten och garanterar inte avsaknaden av tredje parts tidigare rättigheter till sådana registrerade eller oregistrerade Varumärken. Du godkänner härmed att du, genom nyttjande av Tjänsten, ej har rätt till Tjänstens Innehåll och/eller Varumärken, eller delar därav. Under inga omständigheter får du använda Tjänstens Innehåll och/eller Varumärken utan skriftligt medgivande från Stars Mobile.

Du godkänner även att inte göra någonting för att skada eller potentiellt skada rättigheterna, inkluderat immaterialrätt, som ägs av Stars Mobile, företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare i Programvaran, Varumärken eller Tjänstens Innehåll och inte heller göra någonting som skadar anseende eller rykte för Stars Mobile eller dess Grupps företag, anställda, ledning och konsulter.

1.6

Du intygar att namn eller bilder som används av dig i samband med Tjänsten (t.ex. ditt användarnamn och din avatar) inte kränker upphovsrätt, integritet eller annan rättighet för tredje part. Du ger härmed Stars Mobile och dess Grupp global, oåterkallelig, överlåtningsbar, royaltyfri, licensierbar rätt att använda sådana namn och bilder i valfritt syfte med anknytning till Tjänsten, under villkoren i Sekretesspolicyn.

1.7

Du kan “tjäna” eller använda virtuella marker i Tjänsten (“Virtuella Marker”). Du uppmärksammar härmed att dessa termer från den “riktiga världen” endast används bildligt, och du godkänner att du inte har någon rätt eller äganderätt till Virtuella Marker som visas i något Spel, oavsett om de “tjänas” i något Spel eller erhålls på annat sätt från Stars Mobile, eller några andra attribut som associeras inom ett konto eller finns lagrade i Tjänsten. Det saldo för “virtuell valuta” som visas på ditt Användarkonto innebär inte något riktigt saldo och visar inte på något lagrat värde, utan uppvisar istället ett mått på din licens utsträckning.

1.8

Stars Mobile förbjuder och nekar alla påstådda överföringar av Virtuella Marker som gjorts utanför Tjänsten, eller påstådda försäljningar, presenter eller byten i den “riktiga världen” av någonting som finns eller har sitt ursprung i Tjänsten, såvida inte annat uttryckligen har godkänts skriftligen av Stars Mobile. Följaktligen kan du inte licensiera, byta, sälja eller försöka sälja Virtuella Marker mot något som helst av värde utanför ett Spel. Sådana överföringar eller försök till överföringar är förbjudna och kan leda till att ditt konto stängs av Stars Mobile. Du uppmärksammar även att vi kan vidta rättsliga åtgärder mot dig för all skada som uppstår till följd av sådana överföringar eller försök till överföringar av Virtuella Marker utanför Tjänsten.

2. INGEN GARANTI
2.1

Stars Mobile lämnar inga garantier, utryckliga eller underförstådda, i samband med Tjänsten som tillhandahålls dig "I BEFINTLIGT SKICK" och vi erbjuder under inga förhållanden garantier avseende Programvarans kvalitet, brukbarhet, fullständighet eller korrekthet.

2.2

Oaktat våra ansträngningar att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och säkerhet, garanterar vi varken att Tjänsten kommer att tillhandahållas oavbruten, i tid eller felfri, att fel kommer åtgärdas eller att Programvara och Sajter är fria från virus, fel eller skadliga element.

2.3

Stars Mobile förbehåller sig rätten att återkalla, upphöra, ändra, avlägsna eller göra tillägg till Tjänsten efter eget bestämmande med omedelbar verkan och utan förpliktelse att varsla dig på förhand om vi anser det nödvändigt, till exempel om vi mottar information om att du har ingått avtal om frivillig avstängning med någon leverantör av speltjänst eller om vi anser det nödvändigt för drift, skötsel eller uppdatering av Programvaran och vi ansvarar under inga förhållanden för förlust till följd av ett beslut av Stars Mobile i detta hänseende.

3. ÖVERGRIPANDE RÄTT
3.1

Stars Mobile äger all rätt över utfärdande, underhåll och avstängning av Användarens konto i Tjänsten. Alla beslut fattade av Stars Mobiles ledning beträffande aspekter kring Användarens konto, användning av Tjänsten eller tvistelösning är slutgiltiga och kan inte granskas eller överklagas.

4. DINA ÅTAGANDEN OCH GARANTIER

Inför och fortlöpande under din användning av Tjänsten garanterar, försäkrar, uppmärksammar och godkänner du att:

4.1

användandet av Tjänsten sker frivilligt, på eget bevåg och på egen risk;

4.2

nödvändiga telekommunikationsnätverk och internettjänster för anslutning till och användning av Tjänsten är helt bortom Stars Mobiles kontroll och Stars Mobile ska inte ha något som helst ansvar för minskad prestanda, hastighet eller kapacitet eller andra felaktigheter som påverkar dessa;

4.3

du förbjuds att använda Tjänsten på något sätt för att skapa, mottaga eller främja någon överföring eller utbyte av någon finansiell vinning eller någon annan monetär fördel för dig eller tredje part (oavsett om du handlar för egen räkning eller inte). Virtuella Marker har inget värde i sig själva och är inte överförbara och utbytbara inom ett Användarkonto. Vidare har inte sådana Virtuella Marker något värde i sig själva och kan inte lösas in mot ‘riktiga’ pengar eller priser. Därför är du förbjuden att licensiera, uthyra, leasa, sälja, byta, ge bort som gåva, testamentera eller på annat vis överföra ditt Användarkonto eller några Virtuella Marker som associeras med ditt Användarkonto till tredje person; och

4.4

du är minst 18 år och du är för närvarande inte frivilligt avstängd från någon online- eller mobil speltjänst och att du omedelbart informerar oss om du ingår ett avtal om sådan avstängning med tillhandahållare av speltjänst.

5. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
5.1

PROGRAMVARUÄNDRINGAR. Användaren får inte på något sätt försöka ändra, dekompilera, "reverse-engineer" eller nedmontera Programvaran.

5.2

PRIVAT BRUK. Tjänsten är endast avsedd för Användarens personliga bruk och underhållning och inte för pengar, och får inte användas för att skapa någon ekonomisk vinst eller fördel för dig. Den information som lämnas av Användaren till Stars Mobile ska vara fullständig och sanningsenlig med avseende på alla detaljer och Användaren förbinder sig att vid förändringar uppdatera sådan information.

5.3

MASKOPI. Maskopi, vanligen kallat collusion, mellan Användare genom utbyte av information om dolda kort eller på annat sätt är strängt förbjudet. Stars Mobile förbehåller sig rätten att, utöver andra åtgärder, hindra placering och/eller förbjuda Användare att spela vid ett visst pokerbord, innefattande rätten att förhindra två eller fler Användare från att spela tillsammans vid samma bord. Stars Mobile förbehåller sig dessutom rätten att behandla varje maskopi, eller försök till maskopi, mellan spelare (inklusive Användare) som ett väsentligt brott mot detta Avtal och följaktligen ska Stars Mobile ha rätt att säga upp en Användares konto om Användaren företar eller försöker företa sådana aktiviteter oavsett utgången av ett sådant försök.

5.4

EXTERNA HJÄLPVERKTYG. Stars Mobile förbjuder externa hjälpverktyg ("EPA-verktyg") som syftar till att ge spelare en "orättvis fördel". Stars Mobile definierar "EPA-verktyg" som programvara (annan än Programvaran) och icke-programvarubaserade system (till exempel webbplatser, prenumerationstjänster och fysiskt material).  Stars Mobile har en bred syn på vad som utgör en ”orättvis fördel” när det gäller användande av EPA-verktyg och mer information finns på sidan Vanliga frågor om externa verktyg och tjänster. För att förtydliga så gäller förbudet bl.a. tillgång till eller sammanställning av information om andra spelare utöver sådant som Användaren själv har iakttagit genom sitt eget spel, eller råd, vägledning eller hjälp om hur man ska spela, i realtid, utöver en grundläggande nivå.

5.5

AUTOMATISKA SPELARE (BOTS). Användandet av artificiell intelligens, däribland "robotar", i samband med Tjänsten är strängt förbjudet. Alla åtgärder av Användare i relation till Tjänsten måste utföras personligen av spelare genom användargränssnittet tillgängligt genom Programvaran, och utan hjälp av artificiell intelligens i någon form.

5.6

Du samtycker till att Stars Mobile kan vidta åtgärder för att upptäcka eller förhindra användning av förbjudna EPA-verktyg. Dessa åtgärder kan innefatta, men är ej begränsade till, undersökning av programvara som används samtidigt vid sidan av Stars Mobiles programvara på Användarens dator. Du intygar att du inte ska försöka kringgå, påverka eller blockera sådana åtgärder, inkluderat, men ej begränsat till, användande av tredje parts programvara som kringgår, påverkar eller blockerar sådana åtgärder.

5.7

MARKERDUMPNING. Dumpning av marker sker när en Användare medvetet förlorar en pokerhand för att avsiktligen överföra virtuella marker till en annan Användare. Varje Användare som deltar i dumpning av marker eller försöker delta i dumpning av marker med annan Användare vid användning av Tjänsten kan permanent förbjudas att använda Tjänsten och Användarens konto kan avslutas omedelbart. Under sådana omständigheter är Stars Mobile inte skyldiga att återlämna Virtuella Marker som vid tillfället finns innestående på ditt Användarkonto.

5.8

BEDRÄGLIGT BETEENDE. Om Stars Mobile anser att en Användare ägnat sig åt eller försökt ägna sig åt bedrägligt, olagligt, oärligt eller olämpligt beteende vid användning av Tjänsten, innefattande sådana aktiviteter som anges i paragraf 5 eller någon annan spelmanipulation, eller erlagt betalning på ett olagligt sätt, innefattande utan begränsning, användning av stulet konto- eller kreditkort, olaglig kreditering eller återbetalning eller penningtvätt, ska Stars Mobile ha rätt att vidta de åtgärder de anser nödvändiga, innefattande utan begränsning att:

 1. omedelbar blockering av en Användares anslutning till Tjänsten;
 2. uppsägning av en Användares konto hos Stars Mobile;
 3. konfiskering av Virtuella Marker på en Användares konto; och/eller
 4. rättsliga åtgärder mot en Användare.
6. STÖTANDE SPRÅK ELLER INNEHÅLL
6.1

Användaren får inte anslå olagligt, oanständigt, rasistiskt, obscent, ärekränkande eller hotfullt material eller något material som bryter mot lag eller generellt anses stötande, via Tjänsten genom röstchatten i enlighet med vårt Licensavtal för slutanvändare, alternativet för spelarbilder eller vid korrespondens med Stars Mobiles personal.

För att försäkra oss om att denna paragraf 6.1 följs kan vi aktivt övervaka röstchatten, och sådan övervakning inkluderar att teknologi används.

7. AVTALSBROTT
7.1

Om en Användare bryter mot någon del av detta Avtal, förbehåller sig Stars Mobile eller företag i dess Grupp all rätt att vidta alla åtgärder som de anser lämpliga, inkluderat att avsluta detta Avtal eller annat avtal med Användaren, omedelbart blockera Användarens tillgång till Tjänsten eller annan tjänst som erbjuds av Gruppen, avsluta Användarens konto i Tjänsten eller andra tjänster som drivs av Gruppen, beslagta alla virtuella marker på Användarens konto i Tjänsten eller andra tjänster som drivs av Gruppen och/eller vidta rättsliga åtgärder mot sådan Användare.

7.2

Du förbinder dig att hålla Stars Mobile, Gruppen och dess aktieägare, ledning och anställda fria från och emot alla anspråk, ansvarskrav, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader och varje annan kostnad, oavsett orsak, som uppstått till följd av:

 1. ditt brott mot Avtalet i sin helhet eller delvis;
 2. ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter; och
 3. användande av Tjänsten av dig eller annan person som har tillgång till Tjänsten via dina Inloggningsuppgifter (definieras nedan), vare sig med eller utan ditt godkännande.
8. ANSVARSBEGRÄNSNING
8.1

Stars Mobile eller annan medlem i Gruppen ska under inga förhållanden, innefattande vårdslöshet, ansvara för någon speciell, tillfällig, direkt, indirekt eller följdskada (innefattande utan begränsning, förluster till följd av utebliven vinst, avbruten verksamhet, förlust av verksamhetsinformation, eller annan penningförlust) som uppstått till följd av användning (eller missbruk) av Tjänsten även om Stars Mobile på förhand kände till risken för sådan skada.

8.2

Inget i detta Avtal ska friskriva eller begränsa Stars Mobile eller dess Grupp från ansvar för: (a) dödsfall eller personskada till följd av dess oaktsamhet; eller (b) bedrägeri eller bedräglig framställan.

9. SÄKERHET OCH DITT KONTO
9.1

Varje Användarkonto ska vara tillgängligt via Sajterna och i enlighet med de regler som gäller för detta.

9.2

Användaren accepterar att han/hon ensam ansvarar för all användning av Tjänsten under sina Inloggningsuppgifter samt förbinder sig att inte avslöja Inloggningsuppgifterna till någon och inte heller tillåta någon att använda Tjänsten genom Användarens konto.

9.3

Användaren är skyldig att alltid hålla Inloggningsuppgifterna hemliga samt att vidta alla åtgärder för att skydda deras konfidentialitet. Obehörig användning av Inloggningsuppgifterna är Användarens eget ansvar och ska anses vara hans/hennes användning. Allt ansvar till följd av detta tillskrivs Användaren.

9.4

En Användare får endast ha ett Användarkonto hos Stars Mobile och får endast använda Tjänsten genom detta enda konto. Det är förbjudet för en Användare att öppna flera konton hos Stars Mobile. Om Stars Mobile (eller någon tredje part som agerar å våra vägnar) får kännedom om ytterligare konto som har öppnats av en Användare, kan Stars Mobile (eller någon tredje part som agerar å våra vägnar) stänga sådant ytterligare konto utan förvarning samt konfiskera Virtuella Marker på sådant konto.

9.5

Du kan inte använda Tjänsten för att satsa ett större belopp (med Virtuella Marker) än det totala belopp av Virtuella Marker som finns på ditt Användarkonto.

9.6

Stars Mobile förbehåller sig rätten att göra kreditprövning och/eller identitetskontroll av Användaren, hos utomstående kreditupplysningsföretag eller tjänster, med hjälp av den information som Användaren har tillhandahållit oss (antingen via tredje part som agerar å våra vägnar eller inte) vid registrering för Tjänsten. Tredje parts kreditupplysningsföretag eller tjänster kan komma att behålla en dokumentation av informationen men de kommer inte använda informationen i något annat syfte.

9.7

Stars Mobile förbehåller sig rätten att använda utomstående elektroniska betalningsförmedlare och/eller finansinstitut för att förmedla betalningar gjorda av och till dig i samband med din användning av Tjänsten.

10. TREDJE PARTS PROGRAMVARA
10.1

Som en komponent innehåller Programvaran tredje parts programvara (“Licensierad Programvara”).

10.2

Användande av Licensierad programvara lyder under alla regler och villkor i detta Avtal.

10.3

Licensierad programvara får inte ändras, modifieras eller utvinnas från Programvaran.

10.4

Användaren är begränsad till "Internt bruk" vilket innebär användning av Licensierad programvara endast för Användarens vanliga interna personliga bruk och aldrig för vidare försäljning, licensiering eller distribution. ”Vanligt internt bruk" för en slutanvändare som är en enhet ska innebära användning av sådan Användare eller anställda eller auktoriserade ombud för Användarens vanliga interna verksamhet. ”Vanligt personligt bruk" för en individuell slutanvändare ska innebära användning av sådan Användare eller medlemmar i Användarens hushåll i internt personligt syfte. Alla sådana anställda, ombud och hushållsmedlemmar ska upplysas av Användaren om reglerna och villkoren i detta Avtal.

10.5

Alla rättigheter som inte uttryckligen medges i Licensierad programvara är förbehållna.

10.6

Licensierad Programvara tillhandahålls "i befintligt skick" och inga garantier gäller, vare sig uttryckta eller antydda, till exempel garantier som antyds för produktens säljbarhet och lämplighet för särskilda syften.

11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
11.1

Stars Mobile förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra detta Avtal eller delar av detta utan meddelande i förväg och du är bunden av ett sådant ändrat Avtal inom 14 dagar från att ändringen publiceras i Stars Mobilapp eller på andra Stars Mobile-sajter. Därför rekommenderar vi att du går till Stars Mobilapp eller Sajterna regelbundet för att kontrollera vilka villkor som ingår i den gällande versionen av Avtalet. Din fortsatta användning av Tjänsten ska anses bekräfta ditt godkännande av varje ändring i Avtalet.

12. TILLÄMPLIG LAG
12.1

Avtalet och alla ärenden relaterade till detta ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Isle of Mans lagar. Du samtycker härmed oåterkalleligt till att, i enlighet med nedan, endast Isle of Mans domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör detta Avtal och alla ärenden som uppstår från detta och du avstår oåterkalleligt från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna Paragraf ska begränsa Stars Mobiles rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.

13. GILTIGHET
13.1

Om någon bestämmelse i Avtalet är eller blir olaglig, ogiltig eller overkställbar i någon jurisdiktion, ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten i övriga bestämmelser i Avtalet i den jurisdiktionen eller giltigheten eller verkställbarheten av Avtalet i annan jurisdiktion.

14. ÖVERLÅTELSE
14.1

Stars Mobile förbehåller sig rätten att när som helst överlåta Avtalet i sin helhet eller delvis utan meddelande i förväg. Användaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under Avtalet.

15. ÖVRIGT
15.1

Stars Mobiles avstående från att vidta åtgärder vid överträdelse av bestämmelse i Avtalet (innefattande att Stars Mobile inte krävt strikt och bokstavligt utförande av eller iakttagande av bestämmelser i Avtalet) ska inte tolkas som ett avstående från rätt att vidta åtgärder mot efterföljande överträdelse av sådan bestämmelse eller av annan överträdelse av annan bestämmelse i Avtalet.

15.2

Avtalet ska varken skapa eller ge rättigheter eller förmåner till fördel för tredje part som inte är part i Avtalet med undantag av företag i Gruppen.

15.3

Avtalet ska under inga omständigheter skapa eller anses skapa ett delägarskap, agentur, fondarrangemang, förtroenderelation eller joint venture mellan dig och oss.

15.4

Detta Avtal utgör samtliga åtaganden och överenskommelser mellan dig och oss beträffande Tjänsten och gäller framför tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan dig och oss.

15.5

Användaren måste uppge fullständiga och sanningsenliga uppgifter på begäran av Stars Mobile, i anknytning till Användarens nyttjande av Tjänsterna, och i enlighet med vår Sekretesspolicy.

15.6

Vid bristande överensstämmelse mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version av detta Avtal ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.

Copyright © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Med ensamrätt.

Stars Mobile kan kontaktas via kundtjänst.

Version 1.2 av Stars Mobiles licensavtal för slutanvändare. I kraft fr.o.m. mars 2022.